24 Sätt att Skydda ditt hem från Naturkatastrofer

Naturkatastrofer som orkaner, tornados, skogsbränder, översvämningar och jordbävningar drabbar miljontals människor varje år, och det finns inga tecken på att detta kommer att förändras när som helst snart. Även om de inte sker så ofta i Sverige sker det då och de att stormar och översvämningar drar in.

Dessa naturkatastrofer sätter otaliga människor i allvarlig fara, och de orsakar också en betydande mängd skador. Tyvärr står skadorna på bostäder för en stor andel av de totala skadorna. Eftersom dessa naturkatastrofer kan inträffa praktiskt taget var som helst bör alla husägare förbereda sig på det värsta. Här är effektiva sätt att skydda ditt hem från naturkatastrofer:

1. Skaffa hemförsäkring

Se först till att du har en hemförsäkring som täcker en betydande mängd reparationer i händelse av en naturkatastrof. Grundläggande policyer kanske inte täcker vissa skador som orsakats av naturkatastrofer, såsom översvämningar. Det är viktigt att se över din försäkring och undersöka om du får mer täckning så att ditt hem är helt skyddat.

2. Installera nya garageportar

Om din garageport inte är byggd för att klara hårda vindar kan den lätt blåsa av under en orkan. De kraftiga vindarna kommer sedan att ta sig in i ditt hem, vilket gör att så mycket tryck byggs upp i strukturen att taket så småningom flyger av. För att förhindra denna katastrofala skada, rekommenderas det att du installerar garageportar som är designade för att tåla kraftiga vindar.

3. Täta runt dörrar och fönster

De kraftiga vindarna från en storm kan blåsa regnet tillräckligt hårt för att trycka det mot ditt hem. Om det finns små sprickor och hål runt dina dörrar och fönster kan fukten ta sig in och orsaka vattenskador. Förebygg detta problem genom att applicera ett nytt lager tätning runt ingångspunkterna i ditt hem innan regnperioden börjar.

4. Fäst husen till grunden

Vissa jordbävningar är så starka att de kan skilja ett hem från grunden och orsaka tiotusentals kronor i skada. Om du är i ett område som drabbas av jordbävningar, håll ditt hem på plats genom att skruva fast det i grunden. Anlita en professionell för att skruva fast tröskelplattan i ditt hem till grunden med ankarbultar, som är starka nog att motstå skakningar från en jordbävning.

5. Säkra verandor och carportar

Om din veranda och carport inte är säkrade kan kraftiga vindar slita bort dem från ditt hem och lämna enorma hål som kan leda till ytterligare vindskador. Innan den blåsiga säsongen börjar, se till att stödbalkarna som håller din veranda och carport på plats är säkrade i marken.

6. Lägg till stöd till väggar

En vägg är den korta väggen som skapar krypgrunden under första våningen i ditt hem. Dessa väggar är inte starka nog att stå emot jordbävningar, så de börjar ofta skifta när skakningarna börjar. En förskjutningsbar vägg kan allvarligt skada resten av ditt hem, så lägg till extra stöd genom att spika fast träskivor mellan reglarna.

7. Använd flexibla anslutningar på gas- och vattenledningar

En jordbävnings skakningar kan slita bort gas- och vattenledningarna från deras anslutningspunkter, vilket kan orsaka allvarliga personskador och egendomsskador. Lyckligtvis kan detta problem enkelt förhindras med flexibla kontakter. Om kontakterna är flexibla kan de flyttas och böjas på plats under en jordbävning, så att gas- och vattenledningarna förblir intakta.

8. Installera återflödesventiler

Översvämningsvatten kan pressa avloppsvattnet i avloppsledningarna tillbaka upp genom avloppsrören och in i ditt hem. Avloppsvatten är en stor hälsorisk, och det kan också orsaka en hel del skador på din egendom. Vänta inte på att detta ska hända dig – installera tillbakaflödesventiler som blockerar avloppsvatten från att rinna bakåt in i ditt hem.

9. Häng värmebeständiga gardiner

Värmen från en närliggande skogsbrand kan krypa in i ditt hem genom fönstren. Om det är tillräckligt varmt kan denna värme faktiskt starta en brand i ditt hem. Av denna anledning bör hem i vildbrandsutsatta områden ha värmebeständiga gardiner för att förhindra att värmen kommer in i ditt hem.

10. Lär dig hur du stänger av verktyg

Det är absolut nödvändigt att stänga av dina verktyg under en tornado för att förhindra bränder, översvämningar och gasläckor, men många människor är inte säkra på hur man gör det. Det är bäst att lära sig hur du stänger av gas, el och vatten i ditt hem innan en tornado eller annan naturkatastrof inträffar så att du är redo att agera snabbt om det behövs.

11. Säkra skorstenen

Jordbävningar är kraftfulla nog att välta skorstenar – även om resten av ditt hem förblir intakt. Förhindra skador genom att lägga till en diagonal stålstag i skorstenen. Stålstaget kommer att se till att skorstenen inte faller sönder när världen börjar skaka.

12. Håll stormavlopp fria

Överskott av regn och grundvatten ska rinna ut genom stormavloppen, som finns i hela bostadsområden. Vattnet har dock ingenstans att ta vägen om stormavloppen är igensatta av skräp. Om du bor i ett område som ofta drabbas av stormar eller orkaner, se till att stormavloppen i ditt samhälle rengörs regelbundet för att förhindra översvämningsskador.

13. Installera orkanremar

Orkanremmar är bitar av galvaniserat stål som används för att hålla ditt hems ram intakt under en orkan. Remmarna kan installeras för att ansluta ditt tak till väggen, andra våningen till första våningen i ditt hem, eller väggarna till grunden för att säkerställa att ditt hem tål kraftfulla vindar.

14. Reparera sprickor och hål i fundamentet

Översvämningsvatten kan smyga in i ditt hem genom små sprickor och hål i din grund. Väl inne kan vattnet skada golvet, gipsväggarna och personliga tillhörigheter. Att laga vattenskador är inte lätt, så spara dig besväret genom att reparera sprickor och hål i grunden så snart som möjligt.

15. Flytta inomhusapparater över översvämningsnivån

Inomhusapparater som ugnar, varmvattenberedare, tvättmaskiner och torktumlare bör placeras minst en fot över din fastighets översvämningsnivå så att de hela tiden förblir torra. En ugn, till exempel, som lämnas i översvämningsvatten kan fatta eld eller explodera, vilket kan leda till katastrofala skador. Ta inte den här risken – flytta dina apparater över översvämningsnivån.

16. Täck krypgrunder med trådnät

Vind kan blåsa glöd från närliggande skogsbränder in i ditt hem, så det är viktigt att stänga av alla infartspunkter, inklusive krypgrunder. Använd trådnät som är ungefär en kvarts tum tjockt för att stänga av dessa känsliga områden och skydda ditt hem.

17. Skapa en försvarsbar zon

Brandmän behöver ett område runt ett hem för att skydda det från skogsbränder. Se till att de har det utrymme de behöver genom att skapa en försvarsbar zon som passar denna beskrivning. Detta område bör vara fritt från träd, gräs och döda löv, vilket kan ge upphov till en löpeld.

18. Stapla sandsäckar

Om du befinner dig i ett översvämningsutsatt område, stapla sandsäckar runt dina dörrar om en orkan förväntas drabba inom en snar framtid. Sandsäckarna ska staplas ungefär en fot högt och de ska sträcka sig något förbi varje sida av dörröppningen så att inget vatten kan smyga igenom.

19. Använd brandsäkra byggnadsmaterial

Överväg att bygga om delar av ditt hem med brandbeständiga material för att förhindra skador på skogsbränder. Takmaterial som lertegel, metallplattor och sten är mycket motståndskraftiga mot brand. Du kan även byta ut dina befintliga fönsterbågar mot stålbågar. Dessa uppgraderingar kan hålla ditt hus säkert när det är omgivet av en löpeld.

20. Säkra utomhustillbehör

Orkan- eller tornadovindar kan förvandla barnleksaker, utemöbler och andra utomhustillbehör till projektiler. Dessa föremål kan krascha genom dina fönster eller skada utsidan av ditt hem. På grund av detta är det bäst att säkra alla dina utomhustillbehör när det förväntas kraftiga vindar.

21. Håll rännorna rena

Om dina rännor är igensatta kommer orkanregnvatten att börja samlas på ditt tak eller runt grunden. Under en kraftig storm kommer tillräckligt med vatten så småningom att samlas för att läcka genom ditt tak eller din grund och orsaka stora skador. Den enkla lösningen på detta problem är att hålla rännorna rena – särskilt under orkansäsongen.

22. Reparera lös, saknad eller skadad takbeläggning

Orkan- och tornadovindar kan slita loss, saknade eller skadade bältros från ditt tak, vilket kan leda till läckor i hela taket. Låt ditt tak inspekteras före stormsäsongen så att du kan göra nödvändiga reparationer innan det är för sent.

23. Förstärk fönster och dörrar

Fönster och dörrar behöver förstärkas för att klara orkanstyrka vindar. En tillfällig lösning är att klättra upp fönster och dörrar med plywood när en orkan är på väg. Men du kan också permanent åtgärda detta problem genom att installera förstärkta dörrar och fönster som är designade för att motstå orkanstyrka vindar.

24. Trimma träden

Starka vindar kan bryta av stora grenar från otrimmade träd och förvandla dem till farliga projektiler. I torrt klimat kan otrimmade träd tjäna som bränsle till elden och hjälpa den att spridas över hela din fastighet tills den tar sig till ditt hem. Skydda din egendom genom att trimma träden året runt och ta bort döda grenar så fort du ser dem.

Vissa av dessa steg kan vidtas omedelbart, medan andra bör vänta tills en naturkatastrof är nära förestående. Hur som helst, arbeta dig igenom den här listan så att du kan begränsa mängden skador som orsakas av nästa naturkatastrof i ditt område.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!