Maskinfinansiering – Finansiera Maskinköp Komplett Guide


Creddo.se
 • Företagsfinansiering upp till 10 miljoner
 • Fyll in ansökan – Snabbt, enkelt och kostnadsfritt. Endast 1 UC.
 • Långivarna lämnar erbjudande inom 24 timmar.
krea.se
 • Kostnadsfritt
 • Förslag inom 1-2 dagar
 • Över 2 000 nöjda byggföretag som kunder
zmarta.se
 • Jämför företagslån kostnadsfritt
 • Låna upp till 5 miljoner kronor
 • Ansök online eller ta hjälp av lånehandläggare
toborrow.se
 • Endast 1 kreditupplysning på företaget
 • Lån mellan 30 000 – 20 000 000 kr
 • Svar inom 48h

Maskinfinansiering är en typ av finansieringslösning som är speciellt utformad för företag för inköp av affärsutrustning.

Som företagare kan du, beroende på din bransch, behöva investera i många och dyra maskiner, redskap, och andra tillbehör.  Listan på saker du kan tänkas behöva kan göras lång, med allt från tunga maskiner, lastbilar och andra fordon,  datorer och annan kontorsutrustning till verktyg

Att ha bra och korrekt utrustning är så klart extremt viktigt för att din affärsverksamhet ska lyckas.

Tyvärr kan det snabbt bli dyrt att införskaffa en stor mängd maskiner och verktyg som du kan behöva, och notan kan bli stor.

Oavsett om du är ett nystartat företag, ett framväxande eller etablerat företag kräver inköp av utrustning för att tillgodose dina affärsbehov bort det nödvändiga rörelsekapitalet. Om du vill köpa ny utrustning eller uppgradera ditt befintliga lager, varför inte överväga fördelarna med maskinfinansiering – med andra ord att finansiera dina maskines som ett sätt att möta dina behov av inköp av utrustning?

Vad är maskinfinansiering?

Maskinfinansiering är en låntyp som många företag använder för att köpa ny utrustning och tillbehör. Maskinfinansiering används speciellt ofta för stora kostnadsposter och investeringar såsom stora och kostsamma maskiner och lantbruksutrustning, men kan användas för en mängd olika verktyg och maskiner som kan behövas för att driva ditt företag och dessa ska vi titta närmare på i detalj längre fram i denna artikel.

Med maskinfinansiering kan du finansiera tung utrustning som ditt företag använder för att producera dina varor eller tjänster. Denna typ av finansiering är ofta säkrad mot värdet på den tillgång du tänker köpa, på ungefär samma sätt som ett billån eller ett bostadslån fungerar.

Även om du kan köpa utrustning med medel från andra typer av företagslån är det troligt att det blir lättare att få ett maskinfinansieringslån samt att att det sannolikt ger de mest gynnsamma villkoren.

Maskinfinansiering har fasta räntor, vilket innebär att du alltid kommer att veta hur mycket din månatliga betalning kommer att vara, och lånevillkoren är vanligtvis längre, vilket gör betalningarna mer hanterbara.

Om finansiering av utrustning och maskiner

Maskinfinansiering är en form av företagsfinansiering som används för att ge företag det kapital som krävs för att köpa nödvändig utrustning.

Den köpta utrustningen fungerar som säkerhet för lånet vilket innebär att så länge lånet betalas tillbaka i tid har du fortsatt användning och tillgång till utrustningen. Om problem med lånet skulle uppstå av någon anledning kommer utrustningen att användas för att säkra resten av det utestående lånebeloppet plus eventuella merkostnader.

Finansiering av din utrustning gör att du kan använda det som krävs för att växa ditt företag och snabbt uppgradera till nyare teknik för att behålla din konkurrensfördel.

Vilka är de olika typerna av maskinfinansiering?

Fyra huvudtyper av utrustningsfinansiering är:

Finansiell leasing: Ägandet av utrustningen sker hos (verksamheten). Vid slutet av hyresavtalet returneras utrustningen till hyresgästen eller köps av företaget för ett överenskommet pris.
Operationell leasing (uthyrning): Ägandet av utrustningen förblir hos uthyraren. I slutet av hyresavtalet återlämnar hyresgästen utrustningen till leasegivaren eller köper av företaget för ett överenskommet pris.
Kommersiell hyra inköp: Utrustning ägs av låntagaren (verksamheten) och den behandlas som ett lån i balansräkningen. Vid slutet av perioden ägs utrustningen av företaget. Ibland krävs restvärdebetalning.
Vanligt lån: Utrustningen ägs av låntagaren (företaget). Detta är ett traditionellt lån med säkerhet där utrustningen fungerar som säkerhet för långivaren. I slutet av finansperioden kvarstår låntagaren som ägare till utrustningen.

Hur maskinfinansiering gynnar ditt företag

Att välja att finansiera dina viktiga utrustningsbehov genom ett maskinfinansiering är användbart för alla typer av företag, oavsett storlek. Genom denna typ av arrangemang har du tillgång till det rörelsekapital som behövs för att klara vissa löpande kostnader, såsom hyra, lön och andra återkommande kostnader.

Finansiering av din utrustning, till exempel datorer och annan teknik som blir föråldrad på kort tid, gör att du kan tillgodose de nuvarande behoven som krävs för att utveckla ditt företag och snabbt uppgradera till nyare teknik för att behålla dina konkurrensfördelar. Villkoren i ditt finansieringsavtal kan vara tillräckligt flexibla för att du kontinuerligt ska kunna möta ditt företags utrustningsbehov.

Det är utmanande att äga ett litet företag. Från att hantera företagskostnader till att se till att du och din personal är säkra och friska. Som företagsägare har du förmodligen mycket att tänka på. Lyckligtvis finns det hjälp att få via maskinlån. Om ditt företag kämpar kan det vara värt att överväga detta alternativ.

För många småföretagare är det viktigt att ha rätt utrustning för att deras verksamhet ska lyckas. För en restaurang kan det vara kommersiella köksapparater; för en liten gård kan det vara jordbruksutrustning; för ett redovisningsföretag kan det vara skrivare och stationära datorer.

På grund av hur dyrt det kan vara saknar många småföretagare pengar för att köpa nödvändig utrustning och maskiner. Det är där maskinfinansiering kommer in. Även om maskinfinansiering är mest associerat med maskiner (som kräver stora investeringar och därför gör lån mer naturligt), kan det även användas för en mängd andra inköp för ditt företag.

Här är grunderna för utrustningsfinansiering:

 • Medel kan användas för att köpa ny eller begagnad utrustning
 • Utrustningen fungerar vanligtvis som säkerhet för lånet
 • Beroende på långivaren kan det finnas finansiering för upp till 100% av utrustningskostnaden
 • Villkoren varierar från långivare till långivare, men kan vara allt från några månader till tio år
 • Alternativ inkluderar ett lån eller leasing men ofta lån av pengar för att köpa maskinen direkt

Vissa långivare kan begära en personlig garanti utöver att sätta panträtt på utrustningen. En personlig garanti ger långivaren tillåtelse att ta en företagsägares personliga tillgångar om du inte betalar tillbaka lånet. Detta minskar den finansiella risken för långivare och är en vanlig praxis för företagslån.

Villkoren för denna typ av finansiering bestäms av långivaren. Med maskinfinansiering kommer du sannolikt att återbetala det belopp som du är skyldig för utrustningen i avbetalningar under en förutbestämd tid.

Ett exempel är en ny restaurang. Ägaren kan behöva köpa olika typer av utrustning, särskilt om de precis har startat verksaheten. Låt oss säga att de behöver 1 miljon kronor för att betala för köksutrustning, till exempel kommersiella ugnar, spisar och kylskåp. Men 10 miljon pengar att ta från besparingar, om du ens har dem tillgängliga.

Med maskinfinansiering kan restaurangägaren få den utrustning de behöver utan att lägga alltför stor belastning på deras personliga eller företagsekonomin. De kanske kan få finansiering för en stor del av kostnaden för utrustning, kanske till och med 100%.

Låt oss säga att i stället för att behöva betala 1 miljon från fickan kan få ett maskinlån på 800.000kr. Ugnarna, spisarna och kylskåpen fungerar som säkerhet på lånet, vilket innebär att om restaurangägaren inte betalar, kan långivaren kräva att dessa tillgångar återbetalar deras förluster. Eftersom restaurangägaren bara var tvungen att betala 200.000kr har de mer pengar i sina kassareserver som kan användas för att finansiera andra viktiga uppstartskostnader för företag, som tillstånd, lön och marknadsföring.

Fördelar med maskinfinansiering

Förutom att tillhandahålla medel för att köpa nödvändig utrustning, finns det andra potentiella fördelar med maskinfinansiering, inklusive:

 • Möjliga skatteavdrag på den inköpta utrustningen
 • Ansökan kan kräva mindre pappersarbete och ha en snabbare handläggningstid än traditionella företagslån
 • Låter dig behålla kassaflödet utan att använda dyra krediter eller kreditkort
 • Räntor för maskinfinansiering kan vara mer förmånliga än traditionella lån
 • Kan vara lättare att kvalificera sig för än ett traditionellt företagslån eftersom själva utrustningen fungerar som säkerhet. Eftersom att utrustningen i sig är vanligtvis säkerheten kommer du sannolikt inte att behöva ställa ytterligare säkerhet eller garantier.
 • Du kommer att äga utrustningen efter att lånet betalats av.

Nackdelar med utrustningsfinansiering

Som med det mesta finns det några potentiella nackdelar att tänka på när det gäller finansiering av utrustning. Här är några nackdelar som kan vara värda att överväga när du tänker på utrustningsfinansiering:

 • Eventuella ytterligare skulder som krävs av långivaren. Beroende på faktorer som låntagarens kredithistorik kan långivare ha ytterligare krav vid utlåning. I vissa fall kan långivare kräva en personlig garanti, vilket innebär att låntagaren är personligt ansvarig för lånet om företaget inte kan betala.
 • Handpenning. Vissa långivare kan kräva en betydande handpenning/kontantinsats. De flesta lån kräver att du betalar 10 till 25 procent av lånebeloppet som en handpenning. Vissa företag kanske inte har råd med handpenningen för dyr utrustning.
 • Lånets längd i jämförelse med den typiska utrustningens livslängd. I vissa fall kan låntagare göra betalningar även efter att de inte längre använder utrustningen. Väg försiktigt längden på låneti jämförelse med hur länge du räknar med att använda utrustningen i fråga.
 • Medlen är begränsade till inköp av utrustning. Till skillnad från andra typer av lån, som ger dig mer flexibilitet i hur du kan använda lånade medel, är maskinfinansiering strikt begränsad till inköp av utrustning.

Vad är skillnaden mellan maskinfinansiering och leasing?

Den största skillnaden mellan maskinfinansiering och utrustningsleasing är vem som äger utrustningen. Med finansiering  äger företagsägaren utrustningen i slutet av låneperioden, precis som med ett bostadslån. Vid utrustningsleasing äger långivaren utrustningen och hyr ut den till företaget. Eftersom du inte äger utrustningen fungerar den inte som säkerhet, vilket kan göra denna typ av finansiering mer riskfylld för långivare.

Om ditt företag använder utrustning som kräver konsekvent reparation eller byte kan du överväga att hyra utrustning. Med ett utrustningshyresavtal hyr du utrustningen av en långivare under en viss tid. I slutet av hyresavtalet kan du välja att förnya eller köpa utrustningen.

Utrustningsleasing kan också vara användbart för företagare som inte har säkerheter att erbjuda, inte vill ha en personlig garanti och/eller inte har handpenning för att säkra lånet. Beroende på låntagarnas kredithistorik kan det vara lättare att kvalificera sig för ett leasingavtal än att kvalificera sig för ett lån för företagsutrustning.

När du väljer mellan leasing eller lån, tänk på hur lång tid du förväntar dig att behöva leasa utrustningen. Om det är på längre sikt kan det bli dyrare att leasa än att köpa utrustningen, särskilt om du kan fortsätta använda utrustningen i många år framöver.

Vilka kostnader är förknippade med finansiering av maskiner?

När du jämför lån, särskilt maskinlån för ett nystartat företag, är det viktigt att överväga den totala kostnaden för lånet och betalningar.

Långivare kommer i allmänhet att ha sina egna kriterier för finansiering av utrustning, inklusive sina egna villkor och behörighetskrav. Låt oss dela upp hur olika kostnader bestäms för maskinfinansiering.

Ett antal faktorer beror på beräkningen av räntor, löptid och lånebelopp. I allmänhet bestämmer långivare lånegodkännande och villkor genom att bedöma den potentiella risken för att låna ut till en sökande. Några allmänna faktorer som långivare kan tänka på inkluderar:

 • Personlig och företagskredit
 • Din affärsplan
 • Affärshistoria
 • Årliga företagsintäkter
 • Ditt personliga CV

I allmänhet kräver banker och långivare att företag etableras i två år för att kvalificera sig för maskinfinansiering och har betydande årliga intäkter. Alternativa långivare som de som erbjuder företagslån online, kan ha olika kvalifikationer och erbjuda finansiering till låntagare med yngre företag eller mindre kredithistoria.

Vanligtvis garanterar en hög kreditvärdiget, stor handpenning och säkerheter bättre räntor och lånevillkor.

Räntan varierar vanligtvis mellan 2 till 20%

Låneperioden kan vara upp till 10 år, men kan variera beroende på faktorer som låntagarens kredithistorik och typen av utrustning som finansieras

Tänk på utrustningens avkastning

Innan du tecknar ett lån för företagsutrustning, överväg avkastningen på investeringen och hur utrustning kommer att bidra till ditt företag på kort och lång sikt. Här är några frågor som kan hjälpa dig att avgöra hur utrustningen kommer att tillföra värde till ditt företag:

 • Vilka är kortsiktiga och långsiktiga vinster och mål för ditt företag?
 • Hur mycket kommer utrustningen att bidra till den totala framgången och intäkterna?
 • Överskrider den månatliga betalningen den ekonomiska nyttan av utrustningen?
 • Sparar du på arbetskostnaderna genom att köpa en mer effektiv utrustning eller kontorsprogramvara?
 • Hur länge håller utrustningen? Är det längre än låneperioden?
 • Kommer utrustningen att vara utdaterad och föråldrad inom några år?
 • I likhet med andra typer av personliga och företagslån kan vissa långivare också ta ut ursprungsavgifter, ansökningsavgifter eller avgifter för tidig återbetalning, vilket kan påverka dina kalkyler. Överväg att ställa frågor och göra en grundlig jämförelse av långivare för att se vilken som erbjuder rätt utrustningsfinansiering för ditt företag.

Vanliga typer av utrustningsfinansiering

Om du är redo att finansiera utrustning, försök att identifiera den specifika branschen ditt företag befinner sig i. Det finns långivare som är specialiserade på att betjäna vissa branscher, och de kan kanske hjälpa dig att säkra rätt utrustningslån för din situation.

I allmänhet innehåller industriell utrustning stora maskiner som kräver en betydande investering. Jordbruks-, bygg- och tillverkningsindustrin kan kanske använda utrustningslån för följande:

 • Släpvagnar
 • Kranar
 • Grävmaskiner
 • Bulldozers
 • Bevattningssystem
 • Diverse produktionsmaskiner
 • Traktorer
 • Cementblandare
  Gaffeltruckar

Utrustning för tandvård eller andra medicinska företag

Medicinsk utrustning och utrustning är nödvändiga för läkare och deras personal. Att ha ren, uppdaterad högkvalitativ utrustning är en viktig del för att hantera en framgångsrik övning som håller sina beskyddare säkra. Exempel på möjliga kandidater för utrustningsfinansiering inom vårdindustrin är:

 • Diagnostisk utrustning
 • Specialiserade stolar/bord: tandläkare, kiropraktik, undersökningsbord
 • Första hjälpen/AED -maskiner
 • Vågar
 • Datorer/programvara
 • Kylning
 • Kirurgisk belysning
 • Vattenfiltreringssystem
 • Sanitetsutrustning

Kommersiell utrustning för restauranger

Kommersiell maskinfinansiering är otroligt viktigt för restauranger som förlitar sig på storskalig köksutrustning för att betjäna sina kunder och driva sin verksamhet. Dessutom är det viktigt för restaurangägare att använda utrustning som uppfyller bestämmelser och regler för matservering. Om du är restaurangägare kan du kanske använa finansiering för att köpa saker som:

 • Ugn
 • Fritös
 • Kylare/kylskåp
 • Kastruller och stekpannor
 • Skålar
 • Blandare
 • Förvaringsbehållare
 • Frys
 • Skåp
 • Mikrovågsugnar
 • Serveringsartiklar
 • Köksredskap

Kontorsmaterial

När du tänker på maskinfinansiering är kontorsutrustning kanske inte det första du tänker på, men finansiering är lika viktigt för företag som verkar på ett kontor som de som behöver stora maskiner. Du kanske kan använda ett lån för företagsutrustning för följande kontorsbehov:

 • Datorer/tangentbord
 • Kontorsmöbler: skrivbord, stolar
 • VVS
 • Internet/WiFi -utrustning
 • Telefonsystem
 • Skrivare/skannrar
 • Projektorer

Ansöka om maskinfinansiering

Om du är redo att ansöka om maskinfinansiering vill du vara förberedd med rätt dokumentation och förståelse för ditt företags behov. Här är de viktigaste stegen som vanligtvis ingår i ansökningsprocessen för finansiering av utrustning.

Bedöm ditt företags behov och ekonomiska ställning

Att driva företag kommer med många frågor och hur och när man ska söka lån är en av dem. Innan du gör det hjälper det att komma med en detaljerad affärsplan utöver att ställa några enkla frågor för att klargöra dina behov av utrustningslån:

 • Vilken utrustning behöver du och är det viktigt för affärsverksamheten?
 • Hur mycket månadsintäkter har du, eller räknar du med?
 • Hur mycket kassaflöde har du för att betala avbetalningar på lån?
 • Kommer denna utrustning att bidra till att öka intäkterna? Med hur mycket?
 • Har du likvida medel och i så fall hur mycket?
 • Vill du köpa ny eller begagnad utrustning?

Genom att svara på dessa frågor bör du ha en klar uppfattning om vad du har råd med och vad som är absolut nödvändigt för att hjälpa ditt företag att växa och frodas. Du kan sedan börja nollställa de låntyper och långivare som passar ditt företags behov.

2. Lär dig vad du kvalificerar dig för

Kvalifikationer för maskinfinansiering varierar beroende på vilken långivare du väljer, men här är allmänna behörighetskrav att tänka på:

 • Kreditvärdighet: Detta inkluderar ditt företags och i vissa fall även din personliga kreditvärdighet. En allmän tumregel att tänka på är att bättre kreditvärdighet hjälper låntagare att säkra mer konkurrenskraftiga lånevillkor och räntor.
 • Affärshistoria: Ju längre du har varit verksam och kan visa konsekventa månads- och årsinkomster, desto mer attraktiv är du vanligtvis för långivare. Till exempel kan vissa banker kräva att företag etableras i två år för att kvalificera sig för ett utrustningslån.
 • Månads-/årsinkomst: Vissa långivare kanske vill se att du har konsekventa intäkter och kontrollera att du uppfyller deras minimiinkomstkrav.

Bortsett från dessa grundläggande faktorer kan långivare kräva ytterligare information för att godkänna dig för ett företagslån. Det är generellt klokt att jämföra långivare noggrant innan du ansöker.

3. Research och val av långivare

Ett viktigt steg för att veta hur man ansöker om ett företagslån är att identifiera den typ av långivare som passar just dina kvalifikationer och behov.

När det gäller maskinfinansiering faller långivare i allmänhet in i någon av följande kategorier:

 • Banker: Föredrar vanligtvis låntagare med god kreditvärdighet och en etablerad affärshistoria, men kan erbjuda konkurrenskraftiga räntor, lånebelopp och villkor.
 • Kreditföreningar: medlemsfinansierade och samhällsbaserade organisationer som kan erbjuda lägre räntor, även jämfört med traditionella banker. Har vanligtvis liknande behörighetskrav som banker.
 • Online långivare: Jämfört med traditionella långivare kan online långivare tillhandahålla snabbare ansökningstid och finansieringstid. Behörighetskraven kan vara mindre strikta än andra långivare, men räntorna kan också vara högre.

Tänk på att när du ansöker om ett lån gör långivare i allmänhet vad som kallas en kreditupplysning för att bedöma din kreditvärdighet. Detta kan påverka din kreditvärdighet. Som sagt, långivare låter ofta låntagare se om de förkvalificerar sig för ett lån. Denna process innebär ofta att långivaren inte gör en kreditupplysning. Detta påverkar alltså inte en potentiell låntagares kredivärdighet.

Samla dokument

När du har valt en långivare och du är redo att ansöka om ett lån för maskiner och utrustning är nästa steg att förbereda dokumentation för att visa att ditt företag är berett att ta på sig lånebetalningarna. Här är några av de dokument som vanligtvis krävs för låneansökningar:

 • Affärs- och personliga kontoutdrag
 • Företags- och personliga deklarationer
 • Affärsjuridiska dokument, om tillämpligt (hyres- eller franchiseavtal, bolagsordning, licenser, tillstånd)
 • Personlig identifikation
 • Personligt CV
 • Affärsplan
 • Intäktsredovisning

Med dessa dokument redo kommer du förhoppningsvis att vara bättre förberedd för ansökningsprocessen. Tänk på att ansöknings- och godkännandeprocessen kan variera beroende på långivaren och kan ta så lite som ett par arbetsdagar eller upp till några veckor.

Maskinfinansiering kontra leasing

Leasing är ett vanligt alternativ till maskinfinansiering. När du leasar utrustning äger leasingföretaget utrustningen och du betalar för att använda den. Man kan i princip kalla leasing en typ av långstidshyra.

Leasing har vanligtvis en fast avgift och löper på en bestämd tid, vilket innebär att dina betalningar alltid kommer att vara desamma. Räntor och avgifter kommer att variera, och liksom med utrustningsfinansiering kommer långivare att utvärdera dina ditt företags och möjligen din prestonliga kreditvärdighet för att bestämma dina priser. Leasing kan vara tillgänglig från samma långivare som erbjuder maskinfinansiering eller kan erbjudas av utrustningstillverkaren eller distributören.

När är leasing en bra idé?

Leasing av utrustning kan vara ett klokt val om din utrustning kommer att bli mindre värdefull under en kortare tid på grund av kraftigt slitage eller snabba tekniska förändringar och utveckling. Om du ofta behöver uppdatera din utrustning kan leasing vara praktiskt eftersom att du aldrig köper utrustningen.

I stället för att sälja eller slänga den gamla utrustningen kan du helt enkelt returnera utrustningen när leasingperioden är över och få ett nytt leasingkontrakt för uppdaterad utrustning, om så önskas. Dessutom kommer vissa leasingföretag att låta dig köpa utrustningen i slutet av ditt leasingavtal, antingen för verkligt marknadsvärde eller för en förutbestämd kostnad.

Vissa företag har inte råd med handpenningen som vanligtvis krävs vid finansiering av utrustning; eftersom leasing av utrustning inte kräver handpenning kan leasingavtal vara det enda valet i denna situation.

Det är viktigt att vara medveten om att leasing blir dyrare än finansiering av utrustning under längre tidsperioder. Om du räknar med att använda utrustningen i mer än tre år kommer maskinfinansiering sannolikt att vara mer kostnadseffektivt. Leasingavtal kan erbjuda lägre månatliga betalningar än lån, men de kan ha högre räntor.

Om du väljer ett leasingkontrakt är det av avgörande betydelse att din leasingperiod matchar den förväntade nyttjandeperioden för din utrustning. Om utrustningen blir föråldrad innan perioden löper ut måste du fortfarande betala för ditt leasingavtal till slutet av löptiden.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!