Husgrund: En Komplett Guide – Få Gratis Offert

Att bygga ett hus är en stor investering och en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är husgrunden. Husgrunden är en av de viktigaste delarna av ett hus eftersom den bär hela husets vikt och ger stabilitet och hållbarhet. Det är därför viktigt att investera tid och pengar i en högkvalitativ husgrund för att undvika problem med rörelser och sprickor i framtiden.

Att begära en offert för husgrund är ett viktigt steg i byggprocessen. Genom att begära en offert från en erfaren entreprenör kan du få en uppfattning om kostnaderna för grundläggning och få en detaljerad beskrivning av det arbete som behöver utföras. En offert ger dig också möjlighet att jämföra olika entreprenörers priser och tjänster för att hitta den som passar bäst för dig.

I denna artikel kommer vi att gå igenom stegen för att begära en offert för husgrund, vad som ska ingå i offerten, och vad man ska tänka på när man jämför olika offerter. Vi kommer också att diskutera fördelarna med att begära en offert och varför det är en viktig del av byggprocessen.

Vad är en husgrund?

En husgrund är den del av byggnaden som ligger under marknivån och som bär upp hela husets vikt. En grund är därför en av de viktigaste delarna av huset eftersom den ger stabilitet och hållbarhet. Husgrunden ska också ge skydd mot fukt, kyla och radon.

Det finns olika typer av husgrunder som kan användas beroende på markförhållandena, klimatet och byggnadens storlek och vikt. De vanligaste typerna av husgrunder inkluderar platta på mark, krypgrund och torpargrund.

Platta på mark är den vanligaste typen av grund i Sverige och används ofta för mindre hus och byggnader. En platta på mark består av en betongplatta som gjuts direkt på marken och som bär upp husets vikt.

50%
1/2
Uppgifter om uppdraget
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Gör en gratis prisförfrågan

Krypgrund är en annan typ av grund som används i Sverige, särskilt för äldre hus. En krypgrund består av en betongplatta som ligger ovanpå marken och som har en höjd på mellan 50-80 centimeter. Krypgrunden ger extra utrymme för ventilering och för att skydda mot fukt och kyla.

Torpargrund är en annan vanlig typ av grund, särskilt för äldre hus. Torpargrunden består av en sten- eller tegelgrund som är byggd ovanpå marken och som står på en sockel. Denna typ av grund används oftast för äldre hus med trästomme och ger extra isolering och ventilation.

Det är viktigt att välja rätt typ av grund för ditt hus baserat på markförhållandena och byggnadens vikt och storlek. En erfaren entreprenör kan hjälpa dig att bestämma vilken typ av grund som är lämpligast för ditt byggprojekt.

Material som används för husgrunder

När det gäller materialval för husgrunder finns det flera alternativ att välja mellan. Valet av material beror på faktorer som markförhållandena, klimatet och byggnadens storlek och vikt.

1. Betong

Betong är det vanligaste materialet som används för husgrunder. Betong är starkt, hållbart och kan anpassas till olika typer av grundkonstruktioner. Betong är också brand- och rötsäkert och ger god isolering mot fukt och kyla. En betonggrund kan antingen gjutas på plats eller så kan prefabricerade betongelement användas.

2. Sten och tegel

Sten och tegel används främst för torpargrundar, som är vanliga för äldre hus. Sten och tegel är hållbara material som ger god ventilation och isolering mot fukt och kyla.

3. Trä

Trä används sällan som material för husgrunder på grund av dess bristande hållbarhet och känslighet för fukt. Trä används dock ibland för mindre byggnader som uthus och garage.

4. Leca

Leca är ett lättviktsmaterial som används för platta på mark-konstruktioner. Leca är lätt att hantera och ger god isolering och ventilation.

Valet av material beror på flera faktorer, inklusive markförhållandena, byggnadens storlek och vikt, och klimatet i området. En erfaren entreprenör kan hjälpa dig att välja det material som är mest lämpligt för din husgrund baserat på dessa faktorer.

Typ av husgrunder

Det finns flera olika typer av husgrunder som kan användas för att bygga ett hus. Valet av husgrund beror på flera faktorer, inklusive markförhållanden, byggnadens storlek och vikt, och klimatet i området.

1. Platta på mark

Platta på mark är den vanligaste typen av husgrund i Sverige. Det är också den enklaste och billigaste typen av grundkonstruktion. En platta på mark består av en betongplatta som gjuts direkt på marken. Platta på mark används oftast för mindre hus och byggnader.

2. Krypgrund

Krypgrund är en annan vanlig typ av husgrund i Sverige, särskilt för äldre hus. En krypgrund består av en betongplatta som ligger ovanpå marken och som har en höjd på mellan 50-80 centimeter. Krypgrunden ger extra utrymme för ventilering och skyddar mot fukt och kyla.

3. Torpargrund

Torpargrund är en annan vanlig typ av husgrund, särskilt för äldre hus. Torpargrunden består av en sten- eller tegelgrund som är byggd ovanpå marken och som står på en sockel. Denna typ av grund används oftast för äldre hus med trästomme och ger extra isolering och ventilation.

4. Plintgrund

Plintgrund är en annan vanlig typ av husgrund som används för mindre hus och byggnader. Plintgrunden består av betongplintar som är placerade i marken och som bär upp huset. Plintgrund används ofta på områden med hög grundvattennivå.

5. Balkgrund

Balkgrund är en annan typ av husgrund som används för mindre hus och byggnader. Balkgrunden består av träbalkar som är placerade på marken och som bär upp huset. Balkgrund används ofta på områden med god markförhållanden.

Valet av husgrund beror på flera faktorer, inklusive markförhållanden, byggnadens storlek och vikt, och klimatet i området. En erfaren entreprenör kan hjälpa dig att välja den lämpligaste typen av husgrund för ditt byggprojekt baserat på dessa faktorer.

Varför behöver man en offert för husgrund?

Att få en offert för husgrund är viktigt för att kunna planera och budgetera för byggnationen av ett hus. En offert ger dig en uppskattning av vad det kommer att kosta att bygga husgrunden och hjälper dig att bestämma om det är inom din budget.

Att få en offert är också en viktig del av processen för att välja rätt entreprenör för ditt byggprojekt. Genom att be om en offert kan du jämföra priser och kvalitet mellan olika entreprenörer och välja den som passar bäst för dina behov och budget.

En offert ger dig också en detaljerad beskrivning av vad som ingår i projektet och vilka material som kommer att användas. Detta gör det lättare för dig att förstå vad du betalar för och att jämföra olika entreprenörers erbjudanden.

Att få en offert är också ett sätt att säkerställa att arbetet utförs på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. En seriös entreprenör kommer att ge dig en offert som är baserad på noggranna beräkningar av kostnaderna och som ger en realistisk bild av vad du kan förvänta dig av projektet.

Sammanfattningsvis är en offert för husgrund en viktig del av byggprocessen. Det ger dig en uppskattning av kostnaderna, hjälper dig att välja rätt entreprenör och ger dig en detaljerad beskrivning av vad som ingår i projektet. Genom att få en offert kan du känna dig trygg i att ditt byggprojekt kommer att genomföras på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Olika faktorer som påverkar priset på en husgrund

Priset på en husgrund kan variera beroende på flera olika faktorer. Här är några av de faktorer som kan påverka priset på en husgrund:

 1. Typ av grund: Det finns olika typer av husgrunder, som betongplatta, krypgrund och torpargrund. Priset kan variera beroende på vilken typ av grund som används.
 2. Storlek på husgrunden: Ju större husgrunden är, desto mer material och arbete krävs, vilket kan höja priset.
 3. Markförhållanden: Om marken där husgrunden ska byggas är mjuk eller instabil, kan det kräva extra arbete och material för att stabilisera marken och bygga en säker grund.
 4. Tillgänglighet: Om området där husgrunden ska byggas är svårtillgängligt kan det också påverka priset på grund av extra transport- och arbetskostnader.
 5. Klimatförhållanden: Om byggprocessen måste ske under svåra klimatförhållanden, såsom mycket kallt väder, kan det kräva extra utrustning och material, vilket kan öka kostnaderna.
 6. Materialval: Valet av material som används för att bygga husgrunden kan påverka priset. Till exempel kan användning av högkvalitativt material höja priset, medan användning av billigare material kan sänka priset.
 7. Tilläggstjänster: Tilläggstjänster som extra isolering, dränering eller vatten- och avloppssystem kan också påverka priset på husgrunden.

Fördelar med att ta emot en offert

Att ta emot en offert är en viktig del av byggprocessen när man ska bygga en husgrund. Här är några av fördelarna med att ta emot en offert:

 1. Realistisk uppskattning av kostnader: Genom att ta emot en offert kan man få en realistisk uppskattning av kostnaderna för att bygga husgrunden. Offerten tar hänsyn till alla faktorer som påverkar priset på husgrunden och ger en detaljerad beskrivning av vad som ingår i kostnaden. Detta hjälper till att undvika överraskningar och oönskade extra kostnader senare i byggprocessen.
 2. Jämförelse av priser: Genom att ta emot flera offerter kan man jämföra priser från olika entreprenörer och välja den som passar ens budget och behov bäst.
 3. Förhandlingsmöjligheter: Att ta emot en offert ger även möjlighet att förhandla om priset och eventuella tilläggstjänster som man vill lägga till.
 4. Klarhet i arbetet: En offert ger också en detaljerad beskrivning av vad som ingår i arbetet som utförs och vilka material som används. Detta ger klarhet i vad som behöver göras och minskar risken för missförstånd eller överraskningar senare i byggprocessen.
 5. Trygghet: Att ta emot en offert från en kvalitativ och professionell entreprenör ger en trygghet om att arbetet kommer att utföras på ett korrekt och säkert sätt.
 6. Besparingsmöjligheter: Genom att ta emot en offert kan man även identifiera potentiella besparingsmöjligheter genom att välja alternativ som kan minska kostnaderna utan att tumma på kvaliteten.

Sammanfattningsvis kan en offert vara ett viktigt verktyg i byggprocessen när man ska bygga en husgrund. Det ger en realistisk uppskattning av kostnader, möjligheter till jämförelse av priser, möjligheter till förhandlingar, klarhet i arbetet, trygghet och besparingsmöjligheter. Det är därför viktigt att ta emot en offert från en kvalitativ och professionell entreprenör när man planerar att bygga en husgrund.

Hur man begär en offert för husgrund

Att begära en offert för husgrund kan verka som en komplicerad process, men det behöver det inte vara. Här är några steg för att begära en offert:

Hitta lämpliga entreprenörer: Först och främst bör man hitta lämpliga entreprenörer som är specialiserade på husgrundar och har erfarenhet av att bygga dem. Detta kan göras genom att söka på nätet, be om rekommendationer från vänner och familj eller kontakta en lokal byggförening.

Begär information: När man har hittat några lämpliga entreprenörer bör man begära information om deras tjänster, deras erfarenhet och referenser. Detta kan ge en uppfattning om deras arbetskvalitet och omdöme.

Beskriv dina behov: När man kontaktar entreprenörerna bör man beskriva sina behov och önskemål för husgrunden. Detta kan innefatta faktorer som storlek, material och eventuella speciella önskemål. Detta hjälper entreprenören att förstå behoven och skapa en mer anpassad offert.

Ta emot offerten: Efter att ha kontaktat entreprenörerna och beskrivit sina behov kommer man att få en offert. Det är viktigt att noga granska offerten och se till att den innehåller alla kostnader och detaljer som man behöver veta.

Begär eventuella förtydliganden: Om man har några frågor eller vill ha mer förtydliganden om offerten bör man kontakta entreprenören för att få svar på dessa.

Jämför offerter: När man har fått flera offerter kan man jämföra priserna och tjänsterna som erbjuds. Detta kan hjälpa till att välja den entreprenören som passar ens behov och budget bäst.

Förhandla: Om man vill ha eventuella ändringar eller tillägg i offerten kan man förhandla med entreprenören för att nå en överenskommelse.

Underteckna kontrakt: När man har valt en entreprenör och kommit överens om villkoren bör man skriva ett kontrakt som beskriver alla detaljer och villkor som man har kommit överens om.

Byggprocessen av husgrunder

Att bygga en husgrund är en omfattande process som kräver en noggrann planering och förberedelse. En stabil husgrund är viktig för att säkra byggnadens struktur, stabilitet och hållbarhet över tid. Här följer en översikt av de viktigaste stegen i byggprocessen av husgrunder:

Planering och förberedelser

 1. Markundersökning och planering: Innan man börjar bygga en husgrund måste man först undersöka marken där huset ska stå. En markundersökning kan hjälpa till att avgöra markens bärighet och stabilitet, samt om det finns några potentiella problem som kan påverka husgrunden, till exempel fuktproblem eller närhet till vattendrag. Baserat på denna information kan man sedan planera och designa husgrunden med hänsyn till markens egenskaper och husets krav.
 2. Materialval och kostnadsberäkning: Beroende på vilken typ av husgrund som valts och hur stor byggnaden är, kommer olika material och verktyg att behövas för att bygga husgrunden. Det är viktigt att välja högkvalitativa material och verktyg för att säkra en stabil grund som håller över tid. En noggrann kostnadsberäkning kan hjälpa till att undvika överraskningar längs vägen.

Schaktning och nivellering

 1. Grävning och markrensning: Efter att man har planerat husgrunden och materialen kan man börja med att gräva ut marken där husgrunden ska byggas. Detta kräver en delarbete och det är viktigt att ta bort allt organiskt material, stenar och rötter från området.
 2. Nivellering och grundläggning: När marken har grävts ut måste man sedan nivellera marken så att det finns en jämn yta för husgrunden. Därefter kan man börja bygga själva grundläggningen. Detta kan innebära att man gräver ner en kantbalk eller liknande som kan hålla själva husgrunden.

Förstärkning och gjutning

 1. Armering och formning: För att skapa en stabil grund måste man använda förstärkning. Armering är en process där man lägger stålbalkar eller liknande i formen för husgrunden för att öka dess stabilitet. Detta måste göras innan man gjuter husgrunden. Formning är en process där man skapar en form för husgrunden genom att använda plywood, trä eller stål.
 2. Gjutning och härdning: När husgrunden har förstärkts och formen är på plats kan man börja gjuta husgrunden. Detta kräver att man häller i betong och sedan låter det härdas. Tiden det tar för betongen att härdas varierar beroende på faktorer som luftfuktighet och temperatur.

Torkning och ytbehandling

 1. Torkning: Efter att betongen har härdats måste man ge den tillräckligt med tid att torka innan man fortsätter med byggprocessen av huset. Torkningstiden kan variera beroende på faktorer som luftfuktighet och temperatur, men vanligtvis tar det mellan 7-14 dagar.
 2. Ytbehandling: När betongen har torkat kan man applicera en ytbehandling för att förbättra dess utseende och skydda den från väder och vind. Det finns olika typer av ytbehandlingar att välja mellan, inklusive målning, putsning eller användning av kakel och klinkers.

Slutkontroll och godkännande

 1. Slutkontroll: Efter att husgrunden är klar måste man genomföra en slutkontroll för att säkerställa att allt är byggt enligt planen och att husgrunden är stabil. Detta kan involvera en inspektion av marken, förstärkning, gjutning och ytbehandling.
 2. Godkännande: När slutkontrollen är klar och husgrunden är godkänd kan man gå vidare med byggprocessen av själva huset.

Att bygga en husgrund är en viktig del av byggprocessen av ett hus och kräver en noggrann planering och förberedelse. Genom att följa de steg som beskrivs ovan kan man säkra en stabil och hållbar husgrund som kommer att stödja byggnaden under många år framöver.

Vanliga problem med husgrunder

Även om en välbyggd husgrund kan hålla i åratal, finns det vissa vanliga problem som kan uppstå om den inte har byggts korrekt eller om det har skett en förändring i markförhållandena. Här är några vanliga problem med husgrunder:

 1. Sprickor: Sprickor kan uppstå i betongen på grund av olika faktorer, inklusive skiftande markförhållanden eller bristande förstärkning. Mindre sprickor är vanligtvis inte ett problem, men större sprickor kan leda till stabilitetsproblem och kräver professionell reparation.
 2. Settling: Settling är när husgrunden sjunker på grund av förändringar i markförhållandena. Detta kan ske naturligt över tid eller på grund av till exempel fuktproblem eller en för tung byggnad. Settling kan leda till sneda golv, sprickor och andra problem, och kräver vanligtvis professionell reparation.
 3. Vattenskador: Om husgrunden inte har byggts korrekt eller om det finns fuktproblem i källaren kan det leda till vattenskador. Vatten kan tränga in genom sprickor i betongen eller genom källarväggarna, vilket kan leda till mögel, röta och andra problem.
 4. Frostskador: I områden med kallt klimat kan frostskador uppstå på grund av att vatten fryser och utvidgas i sprickor och andra små hålrum. Detta kan leda till att betongen spricker och påverkar husgrundens stabilitet.

För att undvika dessa problem är det viktigt att anlita en kvalificerad entreprenör som har erfarenhet av att bygga husgrunder och som kan ta hänsyn till lokala markförhållanden och klimatförhållanden. Det är också viktigt att genomföra regelbundna inspektioner och underhåll av husgrunden för att säkerställa dess stabilitet och långsiktiga hållbarhet.

Underhåll av husgrunder

Att genomföra regelbundet underhåll av husgrunden är viktigt för att säkerställa dess stabilitet och hållbarhet över tid. Här är några tips för att underhålla en husgrund:

Inspektion: Regelmässiga inspektioner av husgrunden kan hjälpa till att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede innan de blir allvarliga. Det är bra att inspektera husgrunden minst en gång per år och efter större väderhändelser som översvämningar eller kraftiga regn.

Dränering: En korrekt dränering runt husgrunden är avgörande för att förhindra vattenskador. Det är viktigt att se till att dräneringssystemet fungerar korrekt och att vattnet leds bort från husgrunden.

Rengöring: Att hålla husgrunden ren kan förhindra att smuts och löv samlas och blockera dräneringssystemet. Detta kan göra att vatten samlas vid husgrunden, vilket kan orsaka problem.

Tätning: Att tätningsskydda husgrunden kan skydda den från fukt och vatteninträngning. Det finns olika typer av tätningsskydd att välja mellan, inklusive målning eller applicering av en vattenavvisande beläggning.

Reparation: Om man upptäcker sprickor eller andra problem med husgrunden, är det viktigt att reparera dem så snabbt som möjligt för att undvika ytterligare skador. Mindre sprickor kan reparerats själv medan större sprickor kräver professionell hjälp.

Vanliga frågor

Ska jag välja platta eller krypgrund?

Det finns ingen enkel svar på frågan om vilken typ av husgrund man ska välja, eftersom valet beror på en mängd faktorer som till exempel markförhållanden, byggkostnader och personliga preferenser. Nedan följer några överväganden som kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av husgrund som passar dig bäst:

 1. Markförhållanden: Om du bygger på en fast, stabil mark, kan en plattgrund vara ett lämpligt alternativ. Om marken är mjuk eller instabil, kan en krypgrund vara ett bättre val eftersom den ger bättre stabilitet.
 2. Byggkostnader: Krypgrundar tenderar att vara dyrare att bygga än plattgrundar på grund av det extra materialet som krävs, liksom installationen av dränering och ventilation. Om byggkostnaderna är en viktig faktor kan en plattgrund vara mer ekonomiskt fördelaktigt.
 3. Klimat: Om du bor i ett område med kalla vintrar och många frostdagar, kan en krypgrund vara en bättre lösning eftersom den ger bättre isolering mot kallt väder. Om du bor i ett område med varma somrar kan en plattgrund vara fördelaktig eftersom den kan hjälpa till att hålla huset svalt.
 4. Tillgång: Om tillgänglighet är en viktig faktor kan en krypgrund vara lämpligare eftersom den ger en enklare åtkomst till VVS-system och andra installationer.
 5. Personliga preferenser: Slutligen kan personliga preferenser spela en roll i valet av husgrund. Vissa människor föredrar krypgrunder eftersom de ger extra utrymme för lagring, medan andra föredrar platta grunder eftersom de ger mer användbart utrymme inuti huset.

Vilken husgrund är billigast?

Generellt sett är plattgrunder billigare att bygga än krypgrunder eftersom de kräver mindre material och mindre arbete. En plattgrund består vanligtvis av en betongplatta som gjuts direkt på marken och kräver inte lika mycket utgrävning som en krypgrund. Krypgrunder kräver mer arbete eftersom de kräver att huset byggs på en stödjande struktur som i sin tur vilar på en nivå av fyllning och dränering. Dessutom kräver krypgrunder vanligtvis mer utrustning och mer tid för att installera ventilation, dränering och isolering.

Trots detta bör man tänka på att kostnaden för en husgrund beror på en mängd faktorer, inklusive byggplatsens geografiska läge, markförhållanden, storlek på huset, entreprenörskostnader och materialkostnader. Därför är det alltid viktigt att jämföra priser från flera källor och rådgöra med erfarna entreprenörer och byggexperter för att få en noggrann uppskattning av kostnaderna för varje typ av husgrund innan man fattar ett beslut.

Vad ingår i grundläggning?

Grundläggning är den process där man skapar den struktur som bär upp hela husets vikt och fördelar den jämnt över marken. En grundläggning består av flera viktiga element, inklusive:

 1. Utgrävning: Först och främst krävs det en utgrävning av marken för att skapa en plan yta för husets grundläggning. Utgrävningen kan göras för hand eller med hjälp av tunga maskiner beroende på markförhållandena och husets storlek.
 2. Dränering: Det är viktigt att skapa en ordentlig dränering runt husets grundläggning för att förhindra fukt- och vattenskador. Dräneringsrör eller dräneringsmattor kan installeras runt husets grundläggning för att leda bort vatten från marken och från grundläggningen.
 3. Markförstärkning: Om marken är instabil eller mjuk kan det krävas markförstärkning för att skapa en stabil yta för husets grundläggning. Detta kan innebära att man lägger till fyllnadsmaterial eller att man installerar stödmurar för att stabilisera marken.
 4. Betongplatta: Ett vanligt alternativ för husgrundläggning är att gjuta en betongplatta direkt på marken. Detta innebär att man lägger en form av stål och/eller trä som fylls med betong. Plattan fungerar som en enhetlig yta som stöder husets struktur.
 5. Stödmurar: I vissa fall, när marken är instabil eller huset byggs på en kulle, kan stödmurar krävas för att stödja husets grundläggning och fördela dess vikt jämnt över marken.
 6. Isolering: Isolering kan installeras runt husets grundläggning för att förhindra fukt och kyla att tränga in i huset. Detta kan innebära installation av skumplast eller isoleringsskivor runt grundläggningen.
 7. Avjämning: Till sist måste ytan avjämnas och förberedas för att bygga själva huset. Detta innebär att man skapar en plan yta för golvet eller för att bygga krypgrunden.

Alla dessa steg ingår i grundläggningsprocessen och det är viktigt att följa dem noggrant för att säkerställa att huset är stabilt och säkert att bo i.

Hur tjock ska en husgrund vara?

Tjockleken på en husgrund beror på flera faktorer, inklusive husets storlek och vikt, jordens bärighet och klimatförhållandena på platsen där huset byggs. Generellt sett är tjockleken på en plattgrund mellan 10-30 cm beroende på markförhållandena och husets vikt. Tjockleken på krypgrunder kan variera från 60-80 cm beroende på husets storlek och vikt.

För att bestämma exakt tjocklek på en husgrund krävs det en noggrann beräkning av markens bärighet och husets vikt. Det är därför viktigt att anlita en erfaren geotekniker eller en byggingenjör som kan utföra en bärighetsbedömning av marken och fastställa vilken tjocklek som krävs för att husets grundläggning ska vara tillräckligt stabil.

Det är viktigt att notera att en grund med en för tunn betongplatta eller krypgrund kan orsaka deformationer i byggnadens väggar, golv och tak, vilket kan leda till allvarliga strukturella problem. Å andra sidan, en grund med en alltför tjock betongplatta eller krypgrund kan vara onödigt dyr och kan leda till onödigt höga materialkostnader.

Hur djupt måste man gräva för grund?

Hur djupt man måste gräva för en grund beror på flera faktorer, inklusive jordens bärighet och husets vikt. Generellt sett är djupet på en plattgrund mellan 80-100 cm beroende på markförhållandena och husets vikt. Djupet på krypgrunder kan variera från 50-80 cm beroende på husets storlek och vikt.

För att bestämma exakt djup på en husgrund krävs det en noggrann beräkning av markens bärighet och husets vikt. Det är därför viktigt att anlita en erfaren geotekniker eller en byggingenjör som kan utföra en bärighetsbedömning av marken och fastställa vilket djup som krävs för att husets grundläggning ska vara tillräckligt stabil.

Det är också viktigt att notera att det kan finnas lokala byggnadsbestämmelser och föreskrifter som anger minsta tillåtna djup för husgrunder. Det är viktigt att kontrollera dessa regler innan man börjar gräva.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!