5 moderna Byggtekniker som Förändrar Branschen

Byggföretag förnyar ständigt och skapar nya tekniker att utöka och effektivisera projektens omfattning. De kan bygga strukturer ännu snabbare än tidigare, vilket hjälper dem att hålla jämna steg med den växande efterfrågan på bostäder.

Dessa nya konstruktionstekniker kan ge betydande fördelar. Några fördelar inkluderar minskad ledtid på nya byggnader, strukturer som inte behöver repareras lika ofta och stora kostnadsminskningar på nya projekt.

Dessa fem nya byggtekniker omformar hur företagen närmar sig sina fungerar och kan snart revolutionera hela branschen.

1. Panelbyggd konstruktion – Prefabricerade hus

Panelbyggd konstruktion tillåter företag att utföra en betydande mängd arbete utanför anläggningen, vilket minskar byggtiden.

Med en panelbyggd byggnad har de olika strukturella elementen – väggar, tak och golv – konstrueras i en fabrik och levereras sedan till arbetsplatsen. Där monterar arbetarna det till en komplett struktur.

Prefabricerade konstruktioner hjälper till att minska arbetskraften på plats och risken för väderskador på material som lagras på plats. I vissa fall kan till och med partiell användning av prefabricerad byggnad skala bort dagar från ett projekt.

2. Modulär eller 3D volumetrisk konstruktion

Med modulär konstruktion byggs hela rum i en fabrik. Sedan tas de på plats där arbetare kopplar in modulerna i lokala system. De kan också samla många i en byggnad, som i fallet med ett modulärt lägenhetskomplex.

Både modulära och panelbaserade konstruktionsmetoder faller under paraplyet “prefabricerade” konstruktionstekniker. Till skillnad från panelbyggd konstruktion bygger modulära metoder dock hela tredimensionella strukturer i en fabrik innan transport och montering. Detta tillvägagångssätt minskar ytterligare den tid det tar. Materialkostnaderna i förväg kan dock vara högre än med mer konventionella metoder.

Om du vill minimera arbetskostnaderna i ett nytt projekt är modul- eller panelkonstruktion två värdefulla alternativ.

3. Prefabricerade fundament

Användning av prefabricerade fundament i stället för grundmurar kan minska längden på byggprojekt. Ett företag börjar med att gjuta grundpaneler för en byggnad utanför anläggningen. Dessa paneler transporteras sedan till arbetsplatsen och monteras. Ofta kommer de prefabricerade väggskivorna färdiga med isolering och invändiga reglar, så byggnadsarbetare kan börja installera gipsskivor direkt.

Resultatet är sprickfria och vattentäta väggar som kan monteras snabbare och billigare än med standardmetoder. Du bör dock räkna med att betala lite mer för material än du annars skulle göra.

4. Tunnfogsbrukskonstruktion

Denna konstruktionsmetod använder extremt tunna bruksfogstorlekar – vanligtvis mellan 2 och 3 mm, eller till och med mindre – snarare än vanliga, tjockare bruksfogar. Den är utformad för att minska kostnaden och tiden som krävs för att bygga väggar.

Snabbare väggkonstruktion innebär att väderbeständigheten görs snabbare, vilket gör att arbetare kan påbörja inredningsarbetet tidigare. Tillvägagångssättet ger också lufttäta väggar med utmärkt värme- och akustisk isolering.

5. Prefabricerade dubbelväggssystem

Tvillingväggssystemet drar fördel av parade betongplattor sammanfogade med gallerbalkar ingjutna i materialet. Enheterna tillverkas utanför anläggningen och stoppas tillfälligt på plats på arbetsplatsen. När grundväggarna är satta förstärks hålrummet mellan de två väggarna och fylls med betong.

Tvillingväggssystemet används vanligtvis tillsammans med prefabricerade golv för att ytterligare påskynda byggandet. Installationen går snabbt och de färdiga grundväggarna ger utmärkt brandmotstånd och akustisk isolering.

Nya konstruktionstekniker förändrar hur jobbet görs

De här teknikerna låter dig skära ner på tiden det tar att slutföra ett byggprojekt. Användning av förkonstruerade byggnadselement – väggar, golv och till och med hela rum eller byggnader – kan hjälpa alla företag att påskynda arbetet och minska arbetskostnaderna. Material för dessa tillvägagångssätt är vanligtvis dyrare än konventionella konstruktionstekniker, men fördelarna uppväger kostnaderna.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!