8 Vanliga Takfel att Undvika på ditt Renoveringsprojekt

Ditt tak är en av de viktigaste delarna av ditt hus.

Det skyddar dig från hårda väderförhållanden, håller ditt hem isolerat och gör dig och din familj mer bekväma. Därför är korrekt underhåll mycket viktigt för att bibehålla dess integritet.

Men även de bäst bevarade taken är utsatta för skador.

De flesta husägare ansiktsläckor, trasiga takrännor, trasiga eller saknade bältros och flera andra problem. Sådana problem kan orsakas av naturligt slitage, skräp, fallande grenar eller extrema väderförhållanden som kraftigt regn och stark vind.

Vanliga takmisstag att undvika när du reparerar eller byter ut ditt tak

Om ditt tak är skadat kan det vara lockande att reparera eller byta ut det själv. När allt kommer omkring kan ett gör-det-själv-projekt spara dig den extra kostnaden för att anlita en professionell.

Men att börja på ett gör-det-själv-projekt beror på mängden takkunskap du har.

Om du har tillräckliga kunskaper och erfarenheter kan en gör-det-själv vara att rekommendera. Det är dock tillrådligt att anlita en expert om du inte är tillräckligt skicklig på takreparationer eller byten.

För att få bästa resultat bör du dock se till att du arbetar med välrenommerade och erfarna experter eller andra pålitliga företag nära dig. Om du inte gör detta kommer det att ta längre tid att slutföra projektet, vilket också stör din familj och dig själv.

Dessutom kan en försening utsätta ditt hem för svåra väderförhållanden, som regn och extrema väderförhållanden. temperaturer. Som ett resultat kan du skada ditt hus eller överanstränga ditt luftkonditionerings- eller värmesystem, och därmed öka din elräkning.

Dessutom kan otillräckliga kunskaper och erfarenhet av takläggning orsaka vissa misstag som kan ytterligare skada ditt tak. Som ett resultat kan du behöva ringa en entreprenör för att göra om jobbet och sluta spendera mer pengar. Du riskerar också att hamna i problem med lagen eller ditt försäkringsbolag genom att underlåta att följa de korrekta rutinerna under en takreparation eller byte.

För att undvika ovanstående bör du först identifiera vad som kan hända fel i ett gör-det-själv-takprojekt. Detta kommer också att hjälpa dig att undvika allvarliga konsekvenser som kan följa.

I den här artikeln hittar du några av de vanligaste takfelen som de flesta gör-det-själv-handlare gör. De inkluderar:

1. Att montera ett nytt tak över det gamla

Ett vanligt misstag som de flesta gör håller på att montera nytt tak över det gamla.

Reparationen kan orsaka läckor och andra takproblem som du kan uppleva – det enda sättet att fastställa dess svagheter är genom att riva av det gamla taket. Genom att identifiera vad som finns under och åtgärda problemen med ditt däck kan du säkerställa en korrekt takreparation eller byte.

Dessutom kan du orsaka ytterligare skador på dina väggar och tak genom att installera ny takbeläggning över det gamla. Vanligtvis lägger detta extra lager extra vikt som kan belasta dina väggar och tak.

2. Installera takpannor som inte matchar eller av dålig kvalitet

När du köper material för ditt renoveringsprojekt kan du köpa billigare takpannor eller köpa dem från olika säljare. Detta är metoder som kan kosta dig mer, och det är tillrådligt att undvika dem.

Ofta tillverkar tillverkare takpannor i omgångar och varje grupp har en unik färg. Genom att köpa dina varor från olika leverantörer kan du få produkter med olika nyanser. Det kan sluta med att du förstör ditt taks övergripande attraktionskraft genom att installera takpannor som inte matchar.

Om du funderar på att sälja ditt hus en dag kan denna faktor påverka prissättningen eftersom ett oattraktivt tak kommer att skrämma de flesta köpare. De som kan vara intresserade av det kan också använda den här delen av ditt hem som sin förhandlingsplats. Därför kanske du inte får så mycket ut av försäljningen av ditt hus.

Å andra sidan kanske billiga takpannor inte är av bästa kvalitet. Därför kanske de inte är tillräckligt starka för att klara hårda väderförhållanden. Dessutom kanske de inte håller länge, vilket innebär att du måste spendera mer pengar på att ersätta dem.

3. Felaktig användning av spikar

Att använda färre spikar är ett annat misstag du måste undvika. En tillräcklig mängd av dessa fästelement säkerställer att du applicerar dem på rätt ställen och i rätt vinklar. Därför låser du säkert dina bältros, skiffer eller andra material på plats.

Korta spikar, å andra sidan, kanske inte tillräckligt tränger igenom takets underlag. Följaktligen kommer de inte att säkra taköverdrag eller skiffer ordentligt.

Dessa spikar kommer att börja gå upp med tiden och låta vatten passera genom taket när det regnar, vilket kan orsaka läckor.

4. Använda fel beläggning

Installation av takbeläggning hjälper till att förlänga livslängden på ditt hus beläggning och skydda det från oönskade element. Men den typ av produkter som används i ett område kanske inte är lämpliga för ett annat.

Till exempel kanske en epoxibaserad beläggning inte är bra för en region som upplever mycket nederbörd eller en med hög nederbörd luftfuktighet, eftersom denna typ av beläggning kan flagna med tiden eller krulla och förstöra ditt tak.

Innan du köper någon beläggning måste du därför identifiera vilken typ av beläggning som passar ditt område. Du kan prata med en erfaren lokal takläggare eller undersöka online vilka produkter som passar din regions klimat. På så sätt slipper du göra fel som kan kosta dig i efterhand.

5. Inte installera en droppkant eller läckagebarriär

Ett annat misstag som husägare gör när de reparerar eller byter ut sina tak är att inte installera en läckbarriär eller droppkant. Även om du kanske vill spara lite pengar, är det tillrådligt att undvika att göra det här felet.

Det beror på att en droppkant och läckagebarriär hjälper till att skydda ditt hus från vattenskador.

En läckagespärr kan eliminera risken för läckage medan en droppkant leder bort vattnet från takets fasad och riktar in det i rännorna. Detta säkerställer att fukt inte kommer in under husets täckning.

6. Felaktig installation av takbeslag

Takbeslag säkerställer att vatten inte kommer in under dina takpannor, skiffer eller andra beläggningar. Den installeras vanligtvis runt områden där vattenavrinning är nödvändig, som ventiler, skorstenar och hängrännor.

Den är också monterad på platser som kan göra ditt underlag eller beläggning känslig för vatten, vilket orsakar läckor. Dessa inkluderar områden där taket förenas med sido- eller frontväggar, vid de nedre punkterna av sluttningar och på kanterna.

Ett vanligt misstag bland husägare är att felaktigt rikta in blinkningar eller använda otillräckliga eller dåliga -kvalitetsmaterial. Dessa fel kan förhindra ordentlig takvattentätning och, efter en tid, tillåta fukt att tränga igenom fogarna. Som ett resultat kommer du att uppleva läckor som så småningom kan skada ditt hus avsevärt.

7. Dålig ventilation av taket

Det är också rekommenderat att undvika dålig ventilation av ditt tak. För mycket värme eller fukt kan orsaka att däcket ruttnar och skadar husets täckning och underlaget. Följaktligen kommer detta att leda till läckor under regnperioder.

Förutom det kan dålig ventilation öka dina energikostnader eftersom ditt tak kommer att släppa in överdriven värme i huset under varma årstider. Därför kommer din luftkonditionering att anstränga sig för att hålla hemmet svalt.

Under kalla dagar kommer taket att tillåta värme inuti huset att komma ut. Därför kommer ditt värmesystem också att överanstränga sig för att hålla huset varmt. Du kommer att skada dessa apparater och även förkorta deras livslängd genom att stressa dem. Du kommer också att förlora pengar på höga elräkningar.

8. Att inte få tillstånd

Hemrenoveringslagar skiljer sig från en stat till en annan. I vissa områden kan invånarna behöva få godkännande från sin lokala regering innan de påbörjar specifika fastighetsförbättringsprojekt.

På sådana platser måste husägare som byter ut ett helt tak först få tillstånd. Att inte få detta godkännande kan vara ett kostsamt misstag.

Innan du startar ditt renoveringsprojekt, se till att du först kontrollerar din regions nuvarande byggregler och skaffar tillstånd om det behövs. Du riskerar höga böter genom att underlåta att göra detta.

Dessutom kan den lokala regeringen stoppa ditt projekt halvvägs eller tvinga dig att ta bort hela taket.

Slutsats

Gör-det-själv-hem kan vara roligt och kan hjälpa dig att skaffa dig vissa färdigheter. De kan också hjälpa dig att spara lite pengar på kostnaderna för att anlita en professionell. Vissa uppgifter bör dock endast skötas av en expert.

Takreparationer och byten av tak ska till exempel endast utföras av en väl erfaren person. Å andra sidan, om du har tillräcklig kunskap om uppgiften kan en gör-det-själv vara lämplig. Annars kan du göra vissa fel med allvarliga konsekvenser.

Innan du påbörjar ditt renoveringsprojekt är det bäst att veta vad som kan gå fel. På så sätt undviker du obehagliga och kostsamma resultat.

Den här artikeln har redan nämnt några av de vanligaste takmisstagen du måste undvika. De inkluderar montering av ett nytt tak över det gamla, felaktig spikanvändning och användning av fel typ av beläggning.

Du måste också avstå från att använda takpannor som inte matchar eller av dålig kvalitet, inte lägga till en droppkant eller läckagebarriär, och felaktig montering av överslag. Dessutom är det tillrådligt att undvika dålig ventilation av ditt tak och att inte skaffa tillstånd.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!