Är solpaneler värt det? Vad du Bör Veta!

Med all konversation kring solenergi kan du kanske undrar om solpaneler är en värd investering för ditt hem. I de flesta områden är solpanelsenergi nu kostnadskonkurrenskraftig med konventionella energikällor för husägare.

Som svar på denna trend tar elbolag nu in i storskalig solenergiprojekt när industrin för fossila bränslen brottas med insatser för att minska koldioxiden runt om i världen. Detta är goda nyheter för husägare, som med största sannolikhet kommer att dra nytta av de kostnadsbesparingar som är tillgängliga med incitament för förnybar energi.

Om du är en husägare som överväger solpaneler, finns det några faktorer som kommer att påverka om solpaneler är en värdig investering. Hemmets läge, elpriser och tillgängliga ekonomiska incitament spelar alla en roll för att svara på den så viktiga frågan: “Är solpaneler värda det?”

1. Hemmets läge

Den geografiska platsen för ditt hem är den viktigaste faktorn för att avgöra om solpaneler är en värdig investering. Medan de flesta husägare antar att solljus spelar den mest avgörande rollen för att effektivt använda solenergi, är detta inte alltid sant. Även i platser i norr kan vara lönt att ha solpaneler eftersom att elen kan vara dyr.

Andra överväganden för ditt hem inkluderar hemorientering. Solpaneler är mest effektiva när de installeras på syd- och västsidan. Du bör också fundera över hur gammalt ditt tak är och när det kommer att behöva bytas, eftersom du inte vill installera solpaneler med en livslängd på 25 år om ditt tak behöver bytas om fem.

2. Kostnad för el

Husägare med dyrare el kommer att spara mer pengar genom att byta till solenergi. Oavsett kostnaden för solpanelssystemet, kommer du att spara pengar på lång sikt genom att byta till solenergi, särskilt om de lokala energipriserna är högre än riksgenomsnittet.

Medan de initiala kostnaderna för att installera solenergi kan tyckas vara betydande, tänk på att solpaneler bara behöver installeras en gång och underhållet är minimalt. Jämfört med konventionella energikällor är solenergi mycket billigare att underhålla och billigare att reparera.

En annan faktor att tänka på när man utvärderar kostnadseffektiviteten för solpaneler är om du har tillgänglig nettomätning i ditt land. Nettmätning är en energipolicy på statlig nivå som tillåter husägare att omfördela solenergin tillbaka till nätet, och därför bara betala för den energi de faktiskt använder. Om ditt tillstånd har nettomätning kan det minska åratal av återbetalningsperioden för ditt nya solenergisystem.

3. Tillgängliga incitament

Sist ​​men absolut inte minst vill du undersöka alla tillgängliga incitament för att se vilka möjligheter du kan ha när det kommer till finansiering. Regeringen erbjuder incitament för installation av solpaneler vilket gör det billigare för dig som husägare.

Andra incitament inkluderar befrielse från fastighetsskatt och kontantrabatter.

Är det dags för solenergi?

Att investera i solenergi för ditt hem är en betydande ekonomisk investering. Men fler husägare än någonsin byter till solenergi nu när det är kostnadskonkurrenskraftigt med fossilbränsleenergi. Om du känner dig tveksam till om solenergi är rätt val för ditt hem, kom ihåg dessa tre faktorer. Ditt hems läge, den lokala elkostnaden och tillgängliga ekonomiska incitament hjälper dig att avgöra om solpaneler är värda det.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!