Arbeta på Hög Höjd: Viktiga säkerhetstips i Byggbranschen

Få individer tänker på sin säkerhet när de pendlar till deras nio till fem jobb. För byggnadsarbetare är det ett mer betydande problem. Fall på byggarbetsplatser är en av de vanligaste orsakerna till skador och dödsfall i arbetet.

Stabiliteten hos stegar, hissar, räcken med mera påverkar din säkerhet. Ineffektiva skyddsåtgärder orsakar nästan 880 fallrelaterade dödsfall på jobbet årligen, i USA. Du måste utvärdera de potentiella fallriskerna på en byggarbetsplats och använda de fem säkerhetstipsen nedan.

Potentiella faror med att arbeta på hög höjd

Byggande är avgörande för alla nationers utveckling. När arbetare drabbas av skador begränsar det antalet anställda på fältet. Allvarliga fall kan orsaka huvud- och hjärntrauma, ryggmärgsskador, ligamentrevor, brutna ben med mera.

De flesta fall beror på dålig förberedelse på plats och bristande säkerhetskunskap. Våta ytor, ineffektiva gångvägar och frånvaron av skyddsräcken ökar risken för skador på jobbet. Fallhöjden och ditt tillstånd påverkar resultatet.

I vissa fall kräver skadade arbetare minimal behandling och återhämtar sig helt. Men även med det optimala resultatet står byggföretagen inför dyra stämningar och försäkringsavgifter. Du kan förhindra fall på jobbet med rätt strukturellt stöd, utrustning och medvetenhet.

1. Lägg till ett räcke

Räcken är effektiva fallskyddsanordningar som fungerar som ett passivt skydd. Proffs utvecklade olika stilar för att stödja olika projekt. Penetrations-, metall- och brösträcke skyddar dig alla från skador.

Företag behöver bevisa sina riskförebyggande åtgärder på en arbetsplats. Entreprenörer kan installera räcken för att uppfylla säkerhetsreglerna och föreskrifterna. De kan också täcka hål nära kanten på ett tak eller förhöjd yta, vilket ytterligare förhindrar fall.

2. Välj rätt PPE

Ett annat sätt att garantera din säkerhet när du arbetar på höjden är genom att välja lämplig personlig skyddsutrustning ( PPE). Oavsett om du är upphöjd eller på marken bör du bära en hjälm för att minska huvudtrauma. På hög höjd bör arbetare bära kroppsselar och använda ett fallskyddssystem.

Att välja en korrekt passande kroppssele är avgörande för att minska upphängningstrauma. Efter att en anställd har ramlat kan det ta flera minuter innan proffs kan flytta dem till marken. Medan dina benmuskler är avstängda tillåter avslappning av dina benmuskler att blod samlas i den nedre halvan av kroppen istället för att flyttas tillbaka till hjärtat.

Suspensionstrauma orsakar illamående, sänkt blodtryck, minskat hjärta. takt och medvetslöshet. Med tiden kan effekten orsaka dödliga resultat. Arbetsgivare kan förhindra negativa hälsoeffekter genom att effektivt dimensionera selar och mäta fallavstånd.

3. Utvärdera avståndet

Företag kan sätta upp ett lämpligt fallskyddssystem för att öka din säkerhet. Att noggrant mäta ett projekts höjd kan förhindra skador. Om du faller för länge innan systemet aktiveras kan du uppleva en våldsam chock.

Proffs kan mäta fallavståndet med hjälp av en stege och måttband. En partner måste hjälpa individerna att samla in informationen. Om det inte finns något system på plats måste du vidta ytterligare försiktighetsåtgärder för att garantera din säkerhet.

4. Använd maskiner på rätt sätt

Du kan förhindra fall från maskiner som hissar genom att få korrekt drift-och användningsutbildning. Vissa företag använder en datorgenererad simulator för att säkerställa noggrannheten i en arbetares maskindrift innan de går in på en arbetsplats.

Du kan förhindra material från att falla genom att säkra och testa en krans lastlinje. Kranar transporterar tunga föremål över arbetsplatser och fall kan orsaka betydande skada på din hälsa och projektet. Om en last är ur balans kan den också kompensera maskinens jämvikt, vilket orsakar tippning och fall.

Det är också viktigt att begränsa distraktioner på en projektplats, vilket ökar din medvetenhet om höga flytta material. Att förbjuda telefonanvändning och andra distraherande tekniker kan förvandla en individs medvetenhet från under till ovan. Att definiera acceptabelt beteende på plats är viktigt i ett träningsprogram.

5. Utbilda dig i höjdsäkerhet

Att utbilda alla anställda i höjdsäkerhet kan effektivt minska fallriskerna. Det går att förebygga takfall och många beror på dåliga utbildningsåtgärder. Lagar kräver utbildning och det förbättrar säkerheten för ett byggföretag överlag – så det finns all anledning att se över dina träningsprotokoll.

Optimala träningsprogram kan sänka dina försäkringspriser och förhindra skaderelaterade sjukhusräkningar. Det förbättrar också moralen, visar en nivå av respekt och omsorg för dina arbetsgivare.

Svara på skador

I den olyckliga händelsen med fall på byggplatsen är det viktigt att förstå adekvata insatser. Individer ska kontakta räddningstjänsten omedelbart efter ett fall. De bör också stödja den skadade medarbetaren genom att hålla dem vid medvetande tills sjukvårdspersonal anländer.

Platsansvariga kan dessutom föra detaljerade register över incidenten och skriva en rapport för försäkringsändamål. Alla anställda kan lära sig sina rättigheter i händelse av fall på plats. När du förstår ditt rättsliga skydd kan du effektivt skydda dig själv och andra i utmanande situationer.

Säkerhetstips när du arbetar på höjden

Att arbeta på höjden kan innebära risker för byggnadsarbetare och takentreprenörer, men korrekt planering och säkerhetsåtgärder kan förhindra on- platsskador. Att skydda våra arbetare är avgörande, och att implementera stark utbildning, tillhandahålla personlig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsriktlinjer kommer att göra arbetet på höjd säkrare för branschen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!