Arbete påbörjas för att Förstärka Kungsgatan i Stockholm

Arbetet med att förstärka Kungsgatans grund i Stockholm fortsätter, med nya insatser som startar den 19 juni i området mellan Sveavägen och Malmskillnadsbron​1​. Projektet, som påbörjades tidigare i år vid Regeringsgatans bro och Norrlandsgatan, är utformat för att säkerställa att Kungsgatan fortsätter att tjäna staden i många år framöver​.

“Vi stärker gatans grund och gör samtidigt gatan mer trivsam och tillgänglig”, säger Anette Ullskog, kommunikationsansvarig för projektet på Trafikkontoret, Stockholms stad​1​. Utöver grundförstärkningen inkluderar projektet även satsningar på att förbättra trivsel, trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående och verksamma på gatan​.

Kungsgatan, som invigdes 1911, har sett dramatiska förändringar i trafiken sedan dess. Vid den tiden fanns det bara omkring 1 500 bilar i hela Sverige. Idag passerar 18 000 bilar per dag bara på Kungsgatan, tillsammans med 35 000 gående, 2 000 cyklister och 9 000 bussresenärer.

Nya arbetsområden etableras den 19 juni på södra sidan av Kungsgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsbron, och kommer att påverka både norra och södra sidan av gatan. Arbetet är designat för att tillåta gående, bussar, leveransfordon och bilar att passera arbetsområdet, även om framkomligheten i området kommer att påverkas​.

Nattarbeten inleds den 19 juni kl 20.00 och pågår till 06.00 nästa morgon, följt av ytterligare nattarbete från den 20 juni kl 20.00 till den 21 juni kl 06.00. Arbete inom denna etapp beräknas vara klart vid månadsskiftet november/december 2023, med en paus över julen och planerat återupptagande i februari 2024 på två nya platser​.

För att säkerställa att Kungsgatan fortsätter att vara en trivsam plats att vara på, kommer projektet att innefatta en rad förbättringar. Dessa inkluderar modernisering av gatubelysningen, installation av ny belysning på båda broarna, och en ny konstinstallation under Regeringsgatans bro. Ytterligare förbättringar inkluderar att höja övergångsställen till samma nivå som trottoaren för att öka trafiksäkerheten för gående, och utvidga gångbanan på södra sidan av Kungsgatan. Nya sittbänkar och ett träd kommer att placeras på vissa platser för att öka tillgängligheten och trivseln, och antalet cykelparkeringar kommer att öka. Dessutom kommer vissa lastplatser att höjas till samma nivå som trottoaren så att gående kan använda dessa när ingen lastning sker​.

Under hela byggtiden kommer Kungsgatan att vara öppen och alla trafikslag kommer att kunna passera i båda riktningarna, trots att projektet stundtals kan påverka framkomligheten och orsaka ljud i området. Bilister och cyklister som inte har slutdestination på Kungsgatan mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan rekommenderas att ta andra vägar som Hamngatan och Tegnérgatan​.

Dessa omfattande arbeten syftar till att Kungsgatan – en av Stockholms mest anrika gator – ska vara redo för framtiden. Med sin rika historia och sitt ständigt föränderliga trafikflöde är det avgörande att gatan förblir både säker och tillgänglig för alla stadens invånare och besökare. Med dessa förbättringar kommer Kungsgatan att fortsätta att vara en viktig del av Stockholm, i linje med sin historiska betydelse och samtidigt anpassad till dagens behov och framtidens utmaningar.

Illustration: Stockholms stad

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!