Avmattning i fastighetsmarknadens nedgång – Vissa län visar tecken på uppgång

En svag lindring i den skarpa nedgången av bostadsmarknaden har observerats, med en minskning av antalet fastighetsinteckningar under det andra kvartalet 2023 med sex procent, jämfört med det första kvartalet. Dock visar Norrbottens och Västernorrlands län upp en ökning istället för en nedgång, enligt Lantmäteriets senaste statistiska rapport för andra kvartalet 2023.

“Lantmäteriets senaste data indikerar att nedgången på fastighetsmarknaden förblir, men nu i ett saktare tempo jämfört med tidigare kvartal”, förklarar Dennis Lindén, chef för Lantmäteriet.

Under det andra kvartalet 2023 registrerades totalt 38 200 nya inteckningar i fastigheter. Detta visar en minskning med sex procent jämfört med det första kvartalet då antalet var 40 500. Denna nedgång har varit jämt fördelad över hela Sverige, med undantag för Norrbotten och Västernorrland, där antalet inteckningar istället har ökat med omkring 12 procent.

Trots detta, har antalet inteckningar över hela landet sjunkit med 53 procent jämfört med samma period förra året. Detta är direkt kopplat till den dramatiska nedgången under 2022.

Sammanfattningsvis, trots en generell minskning i fastighetsinteckningar, finns det tecken på att nedgången bromsar upp, särskilt i län som Norrbotten och Västernorrland, som båda visar på en uppgång. Framöver kommer branschen noggrant att övervaka dessa tecken på återhämtning och dess potential att sprida sig till andra delar av landet.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!