Balder samarbetar med Skanska i ett 390 miljoner kronor bostadsprojekt i Göteborgs hjärta

En betydande fastighetsutveckling tar form i Göteborgs stadskärna, då Fastighets AB Balder och Skanska ingår i ett partnerskap värt ungefär 390 miljoner kronor. Parterna har undertecknat ett avtal för byggandet av två flerbostadshus på Bohusgatan, en stenstots kast från den berömda Heden.

Projektet, vilket är uppdelat i skilda faser med varje fas försedd med sitt eget kontrakt, innefattar uppförandet av två byggnader på sju och tjugo våningar respektive. Dessa imponerande strukturer kommer att innefatta totalt 192 bostadsrättslägenheter, för att erbjuda ett brett utbud av bostäder för stadens invånare.

Förutom bostäder, kommer byggnaderna även att erbjuda affärslokaler på bottenvåningen och ett gemensamt garage under byggnaderna. Dessutom kommer bostadshusen att designas för att passa harmoniskt in i det befintliga stadslandskapet, med en vikt lagd på ljusgenomströmning i lägenheterna och en grönskande innergård för invånarna att njuta av.

Projektet bär även med sig en stark miljömässig ambition, då parterna siktar på att få bostadshusen certifierade enligt Miljöbyggnad på silvernivå. Detta certifikat, vilket betonar hållbarhet och miljövänlig design, skulle ytterligare befästa Skanskas och Balders engagemang för grön bostadsutveckling.

Första spadtaget för detta ambitiösa projekt planeras till augusti 2023, med en förväntad fullbordandetidpunkt i mars 2027. Det slutliga avtalet kommer att tas upp i Skanskas bokslut för det tredje kvartalet 2023 som en del av ordervolymen för Sverige.

Denna ambitiösa investering av både Balder och Skanska visar på en stark tilltro till Göteborgs fastighetsmarknad och erbjuder spännande möjligheter för framtida bostadsinvånare i staden.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!