Barkborrar och Blånat Virke: Utmaningar för Europas Byggsektor

Den torra och varma sommaren som väntas kan få långtgående konsekvenser för tillgången på sågade trävaror, med en eventuell brist på skogsråvara redan under hösten. Skogsindustrierna, i sin senaste rapport, betonar vikten av att byggsektorn måste våga använda trä från barkborreangripna skogar.

Efterfrågan på svenska trävaror har varit stark under året, trots en försvagad global marknad, och leveranserna låg på rekordnivåer så sent som i mars. Men i spåren av en lågkonjunktur och minskat byggande börjar nu efterfrågan minska, samtidigt som en varm sommar hotar råvaruförsörjningen.

“Vi befinner oss i ett märkligt läge. Även om vi ser en minskad efterfrågan märker vi samtidigt att tillgången på skogsråvara hotas. Det kan faktiskt bli ont om sågade trävaror i Europa redan framåt hösten,” säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Det är vädret som är orsaken till den ovanliga situationen. Den torra inledningen av sommaren har inneburit att flera skogsbolag infört avverkningsstopp för att undvika risken att starta en skogsbrand under arbetet i skogen, vilket resulterar i minskad råvaruförsörjning till sågverken.

Värmen gynnar också granbarkborren. För att hindra dess spridning är det viktigt att avverka skadade träd så snabbt som möjligt. Det betyder att drabbade områden behöver prioriteras först när avverkningen väl kan återupptas. Tillgången på blånat virke kan då öka, medan det lär finnas mindre volymer än vanligt av det ordinarie sortimentet.

Även friskt virke från skogar med mycket barkborrar riskerar att få en blånadsmissfärgning. “Det har varit svårt för sågverken att förmedla till marknaden i Sverige och Europa att detta virke fungerar fullgott som konstruktionsvirke trots sin missfärgning, medan både Kina och USA är vana vid det,” säger Nielsen. Han fortsätter med att betona vikten av att öka kunskapen om hur man kan använda blånat virke i byggnationer även i Europa, för att kunna använda den fossilfria och förnybara råvaran från skogen så effektivt som möjligt.

Blånat virke, som får sin karakteristiska blåaktiga ton från en relativtharmlös svamp (Ophiostomatales) som växer inne i veden, uppstår ofta i samband med barkborreangrepp. Blånaden påverkar framför allt virkets utseende och vattenupptagning, men har ingen eller försumbar inverkan på virkets hållfasthet. Därför kan blånadsvirke användas i icke synliga konstruktioner som är skyddade för väta, såsom regelväggar, balkar, massivträkonstruktioner eller takstolar. Det bör dock undvikas i delar av konstruktionen som utsätts för regn eller där det behöver målas på grund av dess högre vattenupptagning. Det är också viktigt att notera att blånad inte har några kända effekter på människors hälsa

På pappers- och massamarknaden märks en sjunkande efterfrågan och produktion, samtliga kvaliteter har minskat under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året. “Men trots den svaga utvecklingen under vinter och våren är det intressant att se skogsindustrins starka och positiva syn på framtiden. Planerade investeringar för 2023 uppgår till över 15 miljarder kronor, 18 procent av tillverkningsindustrins samlade investeringar, och det är nästan lika mycket som under rekordåret 2022. Det finns ett stort behov av förnybara material när vi ställer om till en mer fossilfri och cirkulär ekonomi,” säger Daniel Eriksson, marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna.

Så, trots de utmaningar som väntar, verkar skogsindustrin och byggsektorn vara redo att möta dem med optimism och en vilja att anpassa sig. Användningen av blånat virke kan vara en del av lösningen, med en nödvändig förändring i attityder och en ökning av kunskapen om dess användning. Detta skulle inte bara hjälpa till att hantera de potentiella bristerna i träförsörjningen, utan också bidra till att uppnå klimatmålen genom att effektivt använda denna förnybara råvara.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!