Bästa Radonmätaren – 5 Bäst i Test [Lista & Tips]

Radongas är en naturligt förekommande biprodukt som produceras när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Som beskrivet av Boverket, ” När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.”

Det kommer in i hemmet genom sprickor i fundamentet och byggs långsamt upp tills det blir hälsofarligt. Den skadliga gasen kan orsaka mindre symtom som pågående huvudvärk eller till och med ha en dödlig effekt på grund av dess cancerframkallande egenskaper.

Radonexponering kan ske i alla hem – inklusive ditt. Radon är en smaklös, luktfri, färglös gas och kan inte identifieras med munnen, näsan eller ögonen. Med det sagt är det viktigt att ha rätt utrustning för att kunna mäta om ditt hus har radon.

Utan att anställa en professionell för att veta om du riskerar exponering för radongas är en bra lösning att använda en radonmätare för att mäta nivåerna i ditt hem. Med snabbmätning radon kan du snabbt identifiera om hemmet har radon.

De bästa radonmätarna varnar dig för närvaron av denna cancerframkallande gas genom att detektera radonnivåer under några dagar, månader eller under en längre period. För din hälsas skull är det viktigt att identifiera om du har radon i ditt hem för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

I denna artikel går vi igenom allt du bör veta om att välja den bästa radonmätaren, och vi tittar även närmare på några av de bästa alternativen på marknaden.

Bästa radonmätaren

Nedan går vi igenom bästa radonmätare på marknaden.


Airthings Home radonmätare

Detaljer

 • Praktisk batteridriven radonmätare
 • Designad med digital display för snabb mätning med enkel avläsning
 • Visar både kort-och långtidsmedelvärden
 • Används lämpligt för att mäta om användning av puckmäting är nödvändigt, men ersätter inte radonpuckarna
 • Lätt att använda och kräver inga inställningar eller knapptryckningar
 • Kapacitet att lagra upp till 16 månaders data för långtidsmätning
 • Kan enkelt förflyttas från rum till rum för att få en god överblick av radonhalten i bostäder samt lokalisera källan till radon, om möjligt
 • Kapacitet att visa dagliga och veckovisa genomsnittsnivåer samt årsmedelvärde
 • Batteritid upp till 2 år
 • Temperatur på mätområde: +4°c – +40°c

Airthings Wave radonmätare

Detaljer

 • Batteridriven radonmätare som erbjuder snabb indikation av radonhalten med färgindikator
 • Byggd med Bluetooth som möjliggör smidig anslutning till smartphone för avläsning av radiumnivåer, grafer, och mer
 • Enkel indikering genom att vinka framför radonmätaren, då du får grönt, gult, eller rött, där rött indikerar hög radonhalt
 • Designad för att vara lättanvänd utan knapptryckningar och inställningar

Sarad Radon Scout Plus radonmätare

Detaljer

 • Avancerad och högkvalitativ batteridriven radonmätare
 • Utrustad med digital display som har kapacitet att loggrar temperatur, luftfuktighet samt lufttryck
 • Kan användas för både kort-och långtidsmätningar av radon
 • Praktisk överföring av mätdata till en dator, även under pågående mätning
 • Lång driftstid på cirka 3 månader

Airthings Pro radonmätare

Detaljer

 • Avancerad batteridriven radonmätare
 • Erbjuder möjligheten att föra över mätvärden till smartphone eller PC
 • Radonmätaren lagrar kort och långtidsmedelvärden
 • Primärt lämpad för stora offentliga byggnader, arbetsplatser, byggarbetare, konsulter, med mera som behöver en högpresterande radonmätare
 • Kan analysera dagliga, veckovisa, samt månadsvisa variationer
 • Inställning om när mätning skall ske, till exempel under arbetstid, vilket ger ett mer korrekt mätvärde

Airthings Plus radonmätare

Detaljer

 • Batteridriven radonmätare designad med en stor digital display för snabb och tydlig avläsning
 • Visar kort och långtidsmedelvärden det senaste dygnet eller den senaste veckan
 • Funktion som gör det möjligt att exportera mätvärden till en PC för att skriva ut grafer
 • Programvaran gör att du kan analysera och dokumentera variationer
 • Inställning som gör att du kan bestämma vilka perioder som ska mätas för mer korrekta resultat
 • Primärt tillverkad för offentliga byggnader och arbetsplatser men kan även användas av konsulter och liknande
 • Kapabel att lagra upp till 12 månaders data

Att tänka på vid köp av radonmätare

Inte alla situationer kräver samma lösning. Den goda nyheten är att det finns en mängd olika radonmätare, från billig radonmätare till dyra och mer avancerade alternativ. Tänk på följande när du väljer den bästa radonmätaren för dina specifika omständigheter.

Precision

Noggrannhet är en av de viktigaste faktorerna att tänka på när man testar radonnivåer i ditt hem. Ju längre tid en radonmätare kan testa hemmet, desto mer exakta blir resultaten, eftersom längre testning gör att du kan bestämma den genomsnittliga nivån av pCi / L i ditt hem utan påverkan från faktorer som kan ge ojämna resultat.

Kortsiktiga radontester är mottagliga för spikar i radonnivåerna som kan påverka genomsnittet och ge en felaktig bild. På grund av detta anses de vara dessa radonmätare vara det minst exakta testalternativet, även om de kan ge en övergripande bild om det finns radon i ditt hem.

Långvarig och kontinuerlig testning ger en mycket längre tidsperiod för att samla in avläsningar, vilket gör att du bättre kan förstå den genomsnittliga radonnivån i ditt hem. Dessa radonmätare kostar mer och tar längre tid, men de är den mest exakta radontestutrustningen som finns tillgänglig.

Användbarhet

Radonmätare är utformade för att vara enkla att använda, både till förmån för konsumenten och för att säkerställa korrekta testresultat. Radonmätare som är svåra att använda kan resultera i användarfel medan lättanvända kit ger mer exakta avläsningar.

Nyare digitala radonmätare kan vara komplicerade beroende på de ytterligare funktioner som tillverkaren har lagt till enheten, men om du vet hur du använder dem på rätt sätt kan du få ännu bättre resultat.

Enkel installation

Passiva radonmätare är i allmänhet mycket enkla att installera, och de flesta har instruktioner som anger en tillfällig plats där dem kan sitta under den tidsperioden som du ska mäta. Dessa testpaket är bra för användare som inte vill hålla på med sin radonmätare så mycket utan bara sätta upp den och låta den göra jobbet.

Aktiva radonmätare är mer komplexa och kan sträcka sig från batteridrivna enheter som du fäster på väggen till smarta hemkompatibla enheter som kräver en helt integrerad installation innan användning.

Tänk på dina egna tekniska installationsförmågor och dina nuvarande behov av radontester innan du bestämmer dig för ett testpaket.

Hur fungerar en radonmätare?

Radonmätare fungerar genom att räkna eller spåra mängden radon i luften. Kolanordningar absorberar radon så att de radioaktiva partiklarna kan räknas i ett laboratorium för exakta uppskattningar av radonnivå.

Digitala detektorer använder en luftsensor för att upptäcka alfapartiklar, räknar antalet partiklar flera gånger per timme och visar en radonnivå. Detta är givetvis det mer praktiska alternativet.

Vad gör du om du om dina tester uppvisar tecken på radon?

Om ditt hem testar positivt för höga nivåer av radon måste du kontakta en kvalificerad entreprenör som arbetar med att ta sanera hus från radon. De kommer att kunna ge en uppskattning för installation av ett radonreduceringssystem som kontinuerligt tar bort överflödigt radon från ditt hem.

Stora skillnader i kapacitet och funktion

Generellt sett har billigare instrument en mindre kammare och detektor, vilket innebär att de har problem med att mäta förändringar i radonnivåer med tillräcklig felmarginal i tidsintervall på under 1–2 timmar. Det är därför inte heller möjligt att ändra mätpunkt snabbt med den typen av instrument. Å andra sidan kan ett enklare instrument vara lämpligt om du vill mäta dagliga variationer eller mäta radonnivåer under arbetstiden.

Om du arbetar med inspektion eller radonkontaminering, till exempel som radonkonsult, eller planerar att använda en radonmätare frekvent bör du dig att investera i dyrare instrument med en större pulserad joniseringskammare / detektor, som kan producera mätningar med en god felmarginal inom 15 minuter. Med ett sådant instrument kan du också snabbt flytta mätpunkter och hantera höga nivåer av radon vid penetrationspunkter. Detta beror på att instrumentet ständigt separerar oönskad förorening av radon och dess sönderfallsprodukter från föregående mätpunkt. Enkelt uttryckt, utan ett instrument som detta är det omöjligt att utföra professionella radonkontroller.

När du investerar i en radonmätare är det viktigt att tydligt definiera din avsedda applikation. Ställ dig själv följande frågor, till exempel:

 • Mäts radon inomhus eller i marken?
 • Hur ofta behöver jag flytta instrumentet mellan olika mätpunkter?
 • Hur ofta måste avläsningar göras?
 • Hur många mätpunkter måste mätas samtidigt?

Det ska vara lätt att läsa och hantera mätdata

Mätkammaren och detektorn är hjärtat i alla instrument, men hur instrumentet kommunicerar är lika viktigt; dvs hur mätdata visas och hur programvaran fungerar. Hur kan mätdata exporteras? Dessutom, vilka tidsintervall som kan presenteras i form av grafer. Indikerar mätresultaten en felmarginal? Vilka rapporter kan genereras? Alla radonmätare kan inte exportera data, men de mer avancerade kan göra det. Vissa tillåter även dig att koppla radonmätaren via Bluetooth med din telefon.

Hur väl mjukvaran är anpassad till ditt sätt att arbeta (för att mäta radon) är oerhört viktigt för hur effektiv din process är när mätningen har gjorts. Du sparar mycket tid om du har programvara som kan exportera den mätrapport du behöver, snarare än att behöva exportera data och sedan sammanställa din egen rapport. Så ett viktigt tips är att tänka på hur du arbetar idag och hur du vill arbeta i framtiden och ta reda på programvarufunktionerna för olika instrument.

Kalibrering är avgörande för precision

Kalibrering innebär att instrumentet ställs in på en känd radonkälla, vilket i huvudsak innebär att man kontrollerar och justerar för att säkerställa att radoninstrumentet mäter korrekt. Instrumentet bör initialt kalibreras på tillverkningsplatsen och därefter en gång om året. Detta beror på att mätkamrar och detektorer blir förorenade av radongas sönderfallsprodukter, och följaktligen måste effektivitet och energikalibrering utföras tillsammans med bakgrundsjustering.

De flesta länder har förståeligt nog några krav på detta. När allt kommer omkring är felaktiga inget du vill ha då det i  värsta fall kan äventyra människors hälsa, särskilt om höga värden inte har identifierats. Ändå ignoreras ofta kalibreringen. Vissa billigare instrument är inte ens konstruerade för att kalibreras igen efter tillverkning. Detta innebär i huvudsak att du måste köpa ett nytt instrument varje år för att säkerställa korrekta avläsningar.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!