Beijer Byggmaterials Branschrapport Q1 2024: En Optimistisk Vändning på Byggmarknaden

Under det första kvartalet av 2024 har byggsektorn fortsatt att brottas med flera utmaningar till följd av en ihållande lågkonjunktur. Trots detta pekar flera indikatorer på en möjlig vändning inom den närmaste framtiden, enligt den senaste branschrapporten från Beijer Byggmaterial.

En av de mest betydelsefulla signalerna är den förbättrade ekonomiska situationen i flera europeiska länder, tillsammans med en stabilisering av räntorna. Dessa faktorer antyder att renoveringsmarknaden kan förvänta sig en ökning under det andra halvåret av året, vilket ger hopp om en gradvis återhämtning och en möjlig vändning för 2024.

Beijer Byggmaterials rapport pekar på att fastighetsinvesteringar och nybyggnationen förväntas ta längre tid att återhämta sig till normala nivåer. Detta gör att Renovera-Ombygga-Tillägga (ROT)-marknaden kommer att spela en allt viktigare roll under de kommande åren. Enligt höstens hantverkarbarometer anser 80% av hantverkarna att ROT-avdraget har en betydande inverkan på deras affärer.

“Med ett förstärkt ROT-avdrag, lägre räntor och stabila energipriser ser vi en ökad aktivitet inom byggsektorn på horisonten. Detta, tillsammans med tillgängligheten av entreprenörer, skapar en gynnsam miljö för både privatpersoner och företag att påbörja tidigare uppskjutna projekt”, säger Peter Sjöström, kategori- och inköpsdirektör på Beijer Byggmaterial.

Trots den utmanande marknadssituationen har Beijer Byggmaterial fortsatt att göra betydande investeringar. Genom att etablera ett skräddarsytt centrallager i Eskilstuna, öppna nya filialer och investera i teknisk och digital utveckling, inklusive hållbarhetsinitiativ, strävar företaget efter att möjliggöra framgångsrika affärer för kunder i alla storlekar.

När det gäller tillgänglighet och prisutveckling förutspår rapporten en generellt god tillgång på byggmaterial under det andra kvartalet, med en relativt stabil prisutveckling jämfört med föregående år. Undantag görs dock för kategorier som trä, cement och stål, där priserna förväntas stiga på grund av producenternas begränsade produktion och effekterna av global inflation.

“Framför oss ser vi vissa risker, särskilt kopplade till produktionsbegränsningar och importvolymer hos våra leverantörer, säsongsvariationer och geopolitiska spänningar. Trots detta är vi optimistiska om möjligheterna som ligger framför oss på den kommande byggmarknaden”, tillägger Peter Sjöström.

Beijer Byggmaterials Branschrapport Q1 2024 ger en omfattande översikt över marknadsläget och prisutvecklingen inom byggsektorn och publiceras kvartalsvis för att ge insikter och vägledning till aktörer inom branschen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!