Bostadsmarknaden Stabiliserar sig: Inga Större Prisändringar Förväntade Resten av Året, Enligt Fastighetsbyråns Mäklarpanel

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel indikerar en stabilisering av bostadsmarknaden, med en förutsägning om stillastående bostadspriser resten av året. Detta markerar en vändning från den tidigare trenden där köparens övertag minskade och bostadspriserna ökade.

Mäklarpanelen, som består av 419 av Fastighetsbyråns mäklare från hela Sverige, har genomfört en omfattande undersökning av den nuvarande bostadsmarknaden. De har svarat på viktiga frågor om marknadsläget, där genomsnittssvaret på frågan “För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev 3,14 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Detta är en minskning från 3,2 som var svaret på samma fråga i januari, vilket tyder på att köparnas övertag på riksnivå är något stärkt.

Fastighetsbyråns VD, Johan Engström, kommenterar, “Vi har haft en trend att övertaget för köparna minskar och även prisökningar under de senaste månaderna. Nu bryts den trenden och vi ser tendenser till minskad efterfrågan igen. Men bilden är splittrad mellan olika delar av marknaden och känslan generellt är att bostadsmarknaden stabiliserats. Vi börjar se slutet av räntehöjningar och inflationen går åt rätt håll vilket gör förutsättningarna på bostadsmarknaden något mer förutsägbara.”

Enligt undersökningen tror en majoritet av mäklarna på stillastående priser på både bostadsrätter och villor under resten av året, med 66% respektive 70% av mäklarna som stödjer denna syn. Dessutom förväntar sig en majoritet, 54%, att antalet sålda bostäder kommer att ligga på samma nivå som tidigare i år, medan 31% tror på en ökning i försäljningen.

Engström fortsätter, “Resultaten tyder på en stabil marknad med stabila priser resten av året. Att trenden med stigande priser skulle hålla i sig känns osannolikt, bland annat eftersom räntehöjningarna inte slagit igenom helt än. Om aktiviteten, som nu legat på en låg nivå under lång tid, ökar skulle det sannolikt snarare leda till att priserna kan pressas ner något igen.”

Enligt undersökningen tror en majoritet av mäklarna på stillastående priser på både bostadsrätter och villor under resten av året, med 66% respektive 70% av mäklarna som stödjer denna syn. Dessutom förväntar sig en majoritet, 54%, att antalet sålda bostäder kommer att ligga på samma nivå som tidigare i år, medan 31% tror på en ökning i försäljningen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!