BRABO påbörjar bostadsprojekt i Upplands Väsby: 97 nya hyresrätter på väg

UPPLANDS VÄSBY, Sverige – BRABO, ett välkänt fastighetsutvecklingsföretag, har bekräftat att det har tecknat ett avtal med Väsbyhem för utveckling av bostäder i de centrala delarna av Upplands Väsby. Projektet, som innebär att Väsbyhem förvärvar fastighet för bostadsutveckling, omfattar totalt 97 bostäder i tre huskroppar​.

Denna utveckling kommer i en tid när bostadsbristen och få nystartade projekt i regionen har skapat en utmanande situation. “I utmanande tider är det allas vårt ansvar att hitta lösningar och nya vägar framåt. Det känns extra bra att Väsbyhem som bolag fortsätter att bidra positivt till kommunens långsiktiga tillväxt”, säger Jakob Gustafsson, styrelseordförande på Väsbyhem.

BRABO är särskilt stolta över att ha fått förtroendet att leverera dessa nya och hållbara bostäder. Projektet har ett utmärkt läge inom området Fyrklövern, bara ett stenkast från centrum och pendeltågsstationen. “Vi har sedan tidigare utvecklat två bostadsetapper för egen förvaltning längs samma gata och detta projekt kommer att bidra ytterligare till trivsel, aktivitet och trygghet i området”, säger Andreas Möller, styrelseordförande på BRABO​.

Inflyttning i de nya bostäderna beräknas ske mellan 2024 och 2025. Med denna senaste utveckling fortsätter BRABO att expandera sin närvaro i regionen, efter att tidigare ha byggt 200 hyresrätter längs samma gata som en del av stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern.

Brabo Stockholm AB är ett fastighetsutvecklingsföretag som fokuserar på bostäder och samhällsfastigheter för ett aktivt och hållbart stadsliv. Företaget, som är ett helägt dotterbolag till Mattssons Fastighetsutveckling AB, präglas av nytänkande funktioner som syftar till att skapa aktivitet, trygghet och gemenskap för boende och besökare i staden.

Denna senaste bostadsutveckling markerar ännu ett betydande steg i BRABOs fortsatta engagemang för att skapa bostäder för ett aktivt stadsliv, och bidrar till att forma framtidens stadsbild i Upplands Väsby.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!