Brandskyddsåtgärder att känna till i byggnader – tips & lista

Brandutbrott i byggnader utgör ett destruktivt hot mot människoliv och egendom. De leder ofta till skador och dödsfall.
Rätt information om brandsäkerhetsåtgärder är en mycket viktig kunskap som du måste skaffa dig tillsammans med din familj och arbetstagare eftersom det är en kunskap som kan rädda ditt och andras liv när ett brandutbrott inträffar.

I den här artikeln ska vi förklara vad brandsäkerhetsåtgärder handlar om och vilka brandsäkerhetsåtgärder som måste kännas till i byggnader som kan hjälpa för att skydda liv och egendom mot brandrisker.

Vad är brandsäkerhetsåtgärder?

De hänvisar till planering och infrastrukturell utformning som syftar till att minska risken för brand eller försvåra spridning av brand under ett utbrott.

Åtgärderna omfattar tre olika avgörande tillvägagångssätt, som inkluderar förebyggande av brandutbrott, utbildning i brandsäkerhet och att begränsa spridningen av brand när en sådan inträffar.

Dessa tre tillvägagångssätt är de viktiga steg som används för att effektivt förebygga och begränsa brandutbrott i byggnader. Vi kommer att diskutera dem i detalj nedan.

1. Förebyggande av brandutbrott

Förekomsten av brännbara föremål och/eller brandfarliga vätskor som är speciella för byggnader utsätter ofta varje byggnad för fara av ett brandutbrott. Det är därför viktigt att vara överdrivet försiktig när du hanterar sådana föremål.

Ett brandutbrott kan uppstå från vilken del av huset som helst – köket, badrummet eller vardagsrummet. Det kan komma från källor som elektricitet, öppen eld eller värmesystem i badrummet.

Mänskliga fel som ett resultat av slarv vid hantering av industriell utrustning eller bristande teknisk kunskap i att utföra vissa verksamhet är de vanligaste faktorerna som är mest ansvariga för brandutbrott i industribyggnader.

Förebyggande av brandutbrott är den viktigaste brandsäkerhetsåtgärden. Att vara extra försiktig och öva på de olika förebyggande åtgärderna i delar av byggnader där brand ofta  kan förekomma kommer att bidra till att förhindra dödlig förstörelse av fastigheter och förlust av människoliv.

Extra försiktighet bör också iakttas vid områden där det finns en hög risk för brandolyckor som kök, öppen spis och arbetsplatser som involverar produktion eller frekvent användning av brännbart material.

De förebyggande åtgärderna mot brand är omätliga, men de viktigaste sammanfattas nedan för att enkelt komma ihåg.

 • Öva goda dagliga vanor. De inkluderar rengöring, städning och borttagning av onödiga föremål som kan hindra människors passage och underlätta spridningen av brand under ett utbrott.
 • Begränsa användningen av brännbara och brandfarliga föremål som ljus, rökelse och bensin. Undvik att röka substanser som cigaretter inomhus eller i områden som är mycket känsliga för brandutbrott.
 • Spisar, ugnar och köksmaskiner måste stängas av när de inte används. Matlagning måste ske under noggrann övervakning, särskilt vid grillning eller stekning. Detta beror på att dessa tillagningsmetoder är högriskfaktorer för brandutbrott när de lämnas utan tillsyn. Dessutom bör barn och husdjur hållas borta från köket förutom under uppsikt av en vuxen.
 • Undvik att överarbeta elektriska förlängningar genom att sätta dem över den rekommenderade belastningen. Inbilda vanan att regelbundet kontrollera om det finns slitna och lösa kablar som behöver repareras i all din elektronik. Du måste också undvika att använda elektricitet i områden som ligger i närheten av där vatten används ofta, såsom badrum och tvättstuga, förutom när du använder skyddet av jordfelsbrytare.
 • För bilar eller maskiner som kräver bensin för korrekt funktion och underhåll, du måste undvika att tanka dem inomhus eller vårdslöst utsätta dem för brandområden.

2. Utbilda dig

Utbilda din familj, anställda och kollegor om olika förebyggande och säkerhetsåtgärder vid brandutbrott är ett oundvikligt tillvägagångssätt för att minimera riskerna för brandutbrott.

Varje boende i en byggnad behöver ha grundläggande kunskaper om brandsäkerhetsåtgärder, särskilt de olika åtgärder som ska vidtas för att rädda liv och egendom när en brand bryter ut.

  Det är oundvikligt att ha en utrymningsplan eller rutt ifall en brand bryter ut. Du måste därför lära medlemmar i ditt hushåll eller arbetsplats hur de ska fly när det inträffar. De olika utgångarna och punkterna från brandplatsen måste vara kända för varje person. Därför måste en utrymningsplan ibland utövas bland de boende i en byggnad för att ha ett levande minne när ett brandutbrott inträffar.
 • En nödvändig sak du behöver notera och utbilda andra om är att inte springa när du flyr från en brandolycksplats. Att springa hjälper elden att brinna mer. Och du kan lätt fatta eld med kläderna på när du springer, vilket kan leda till att du bränner dig allvarligt. Därför är koden för flykt från en brandplats att falla till marken, krypa eller rulla.
 • Brandutbrott kräver hjälp av tjänstemän och personer som inte är inblandade i branden för att bromsa dess spridning och rädda offer. Det är för detta ändamål som det finns ett behov av att känna till de olika nödnumren att ringa under ett brandutbrott. Så det är viktigt att känna till numret till brandtjänstemän, poliser och ambulanser i förväg.
 • Brandsläckare och annan brandutrustning används ofta i industribyggnader och vissa hushåll. Det är obligatoriskt att lära dig själv och andra personer som sannolikt kommer att använda utrustningen korrekt användningssätt under en nödsituation. De kan också titta på videor som ger en tydlig beskrivning för att underlätta förståelsen.
 • Förutom brandsläckare installeras vanligtvis utrustning som rök- och värmedetektorer i byggnader för att upptäcka tendensen till ett brandutbrott. Detta gör det nödvändigt att bekanta dig med ljudet från utrustningen för din medvetenhet och beredskap för en flykt om det finns en sannolikhet för ett brandutbrott i byggnaden

3. Begränsa brandspridningen under ett utbrott

Brandutbrott kan fortfarande inträffa även om nödvändiga förebyggande åtgärder följs. Detta beror på att våra dagliga aktiviteter involverar användning av brännbara material såväl som brandfarliga vätskor.

Av dessa skäl blir det nödvändigt att utrusta ditt boende byggnad och/eller arbetsplats med de faciliteter och utrustning som kan hjälpa till att snabbt lindra spridningen av brand. Och även hjälpa till att skapa rutter som kommer att vara fria från hinder och ge en enklare evakuering från en brandplats.

 • Installera brandutrustning som brandsläckare och vattensprinkler på uppenbara platser där de kan nås i nödsituationer
 • Brandlarm och rökkontrollsystem ska finnas i utrymmen där de kan höras var som helst i byggnaden. De får inte installeras i hörn av rum. Snarare i tak om möjligt
 • Varje rum och kontor måste ha mer än en dörr, och sådana dörrar måste öppnas lätt inifrån rummet
 • Att använda dörrar, fönster och tak som är brandhämmande är bra för att begränsa spridningen av brand under ett utbrott. Detta beror på att de är designade för att kunna motstå hög värme och temperatur under en viss tid, vilket räcker för evakuering av människor från byggnader
 • Viktigast av allt, det måste finnas tydliga bildbeskrivningar från insidan av en byggnad till samlingsplatsen för att fungera som vägledning för flykt från brandplatser.

4. Snabba brandsäkerhetsåtgärder

 • Spring inte när du flyr från ett brandutbrott. Fall och kryp eller rulla.
 • Stäng alltid av elektronik och elektricitet när den inte används eller när du lämnar byggnaden.
 • Om en brand bryter ut, fly för att rädda ditt liv först innan du tänker på dina fastigheter.
 • Lär barn att påkalla äldre människors uppmärksamhet när de märker en brand i någon del av byggnaden, oavsett hur obetydlig kan det vara. Försök inte att släcka en stor brinnande eld. Be istället om hjälp genom att ringa brandmän och polis.

Säkerheten först

Som alla oväntade händelser kräver ett brandutbrott att du är beredd att stävja dess destruktiva effekt och få ditt och andras liv räddat när det inträffar.

Det är dock viktigast att du blir mer medveten om och praktiserar de förebyggande åtgärderna. Detta beror på att liten eller stor skada fortfarande kan ske oavsett hur litet ett brandutbrott är.

Utbilda din familj och arbetstagare om olika metoder för brandsäkerhetsåtgärder precis som vi har diskuterat i den här artikeln. De går långt när det gäller att rädda liv och egendom från brandrisker.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!