Bygga Stödmurar – Bästa Tips & Guide

Om du bor i kuperad terräng kan det vara aktuellt att bygga stödmurar. Dessa kan motverka markerosion och hjälpa till att försköna din trädgård.

Att minska jorderosion, förvandla branta sluttningar till terrasserade utrymmen och skapa sociala ytor i landskapet – stödmurar tjänar många syften. De är faktiskt några av de vanligaste sätten att rätta till problem som orsakas av ojämna områden!

Välbyggda stödmurar omvandlar obearbetbara sluttningar till användbart utomhusutrymme för trädgården.

Trots sitt enkla utseende kräver dessa väggar en hel del planering – ibland professionell teknik – för att behålla sin form. Marken är tung, särskilt när den är blöt från regnstorm, så en grundläggande stödmur måste potentiellt stödja upp till 20 ton marktryck.

Med varje ytterligare höjd för din stödmur ökar markens tryck kraftigt. Om du beräknar dina byggplaner felaktigt kan du få en svag mur som riskerar att snart puta utåt eller, ännu värre, kollapsa helt. Av just denna anledning bör stödväggar som är högre än drygt 1 meter utformas och konstrueras av proffsen.

Lägre stödväggar kan dock konstrueras av hemmafixare med grundläggande byggkunskap. Om du vill förbättra din tomt eller trädgård med en stödmur kommer dessa riktlinjer för att bygga en stödmur att hjälpa dig att komma igång

Glöm inte att kolla lagar och förordningar

En stödmurs inverkan på det naturliga vattenflödet kan påverka dina grannar, så i vissa fall krävs det tillstånd innan byggandet påbörjas. Du kan behöva skicka planer för din mur och planera en fastighetsinspektion för att säkerställa att byggandet av en stödmur inte skapar dräneringsproblem. Se till att du har koll på lagar och förordningar som gäller innan du börjar med ditt stödmursprojekt.

Välj ett material som du enkelt kan arbeta med

Stödväggar kan byggas med olika material, från gjuten betong och virke till naturstenar, till och med tegelstenar. För DIY-ändamål, välj tillverkade block som är utformade speciellt för att bygga stödmurar. Se till att du har lämpligt material längs den nedre kanten som skapar en säker fastsättning mellan raderna.

Börja med en bra grund

Din stödmur kommer bara att vara lika stark som dess stödsystem. För en stapelblockad stödvägg som inte är högre än drygt 1 m hjälper ett dike fyllt med tre tum krossad sten att hålla väggen från att flytta och sätta sig. Grävets exakta djup beror på den föreslagna höjden på muren, men följ denna tumregel: Gräv ett dike som är en åttondel av väggen plus tre tum. Om du till exempel vill att den färdiga höjden på din stödmur ska vara 90cm hög måste du gräva diket cirka åtta tum djupt för att rymma tre tum krossad sten och ungefär fem tum (eller en åttondel av den synliga stödmuren) för att bygga muren.

Lägg inte block på en ojämn yta

Den första raden av block kommer att ha stor påverkan på hela din stödmurs resultat så det är viktigt att du gör den helt jämn. Om det inte är det kommer efterföljande rader inte heller att vara jämna, vilket resulterar i en stödmur som är sned och oattraktiv. Använd ett vattenpass för att säkerställa att grusskiktet under den första gången med block är plant innan du börjar sätta blocken. Eventuella avvikelser här kommer att bli allt tydligare desto högre upp du går.

Bygg stapelblocken med en liten bakåtlutning

En vägg som lutar sig i jorden som den håller kvar är mindre benägna att skjutas utåt av jordtrycket än en vanlig gammal vertikal mur. Designa och bygg din stödvägg så att den lutar bakåt litegrann.

Glöm inte att tillåta dränering

Grundvatten är den naturliga fienden till stödmurarna. När det mättar lerliknande jordar sväller de och lägger stort tryck på murens baksida. För att undvika att stödmuren går sönder, gör dräneringsåtgärder samtidigt som du bygger stödmuren. Att fylla ut utrymmet bakom blocken med krossad sten och sedan installera ett flexibelt perforerat avloppsrör vid botten av muren kan skapa den nödvändiga flyktvägen för grundvatten. Det perforerade röret kommer att leda grundvattnet till varje ände av muren där det kan rinna bort utan att skada muren. Avloppsrörets ändar ska sedan gå ut i båda ändarna av muren och du kan täcka dem med krossad sten för att kamouflera deras utseende.

Gör återfyllning korrekt

När avloppsröret är på plats bör du fylla resten av utrymmet bakom blocken med antingen sand eller grus – båda låter vatten filtrera igenom avloppsröret vid väggens botten. För bästa resultat, fyll på med några centimeter av materialet efter läggning av varje block och komprimera materialet. Genom att applicera tryck på påfyllningen ser du till att den är förpackad tätt, vilket ger ytterligare stöd från markens tryck bakom väggen.

Konstruera flera nivåer om möjligt

Medan stödväggar som är högre än dryga metern bör konstrueras av proffs kan du kanske göra en lösning för en hög sluttning genom att skapa två eller flera kortare “stegvisa” stödmurar i motsats till en enda hög mur. En serie korta väggar ger visuell struktur och varje enskild vägg stöder mindre markvikt, vilket säkerställer att de är mindre benägna att gå sönder.

När du bygger en uppdelad uppsättning stödmurar, placera den högre väggen bakom den nedre väggen på dubbelt så långt avstånd som höjden på den nedre väggen. Till exempel, om den nedre väggen är en meter hög, bör den högre muren ställas tillbaka minst 2 meter från den nedre muren. Detta hindrar den högre från att skapa tryck på den nedre.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!