Byggandets inverkan på miljön – Guide

Även om det är nödvändigt är konstruktion också en av de största bidragsgivare till miljöskador i ekosystem över hela världen. Detta måste förändras för jordens hälsa. Vilka förändringar kan branschen göra för att minska byggandets negativa påverkan på miljön?

1. Energiavfall

Byggbranschen förbrukar stora CO2-utsläpp och producerar relaterade utsläpp av växthusgaser. Det enklaste sättet att övervinna dessa utmaningar är att fokusera på tekniker och material som använder mindre energi och genererar färre CO2-utsläpp. Strävan mot att skapa mer hållbara byggnader hjälper redan här. Tillväxten av prefabricerade och modulära strukturer minskar också energisvinnet inom branschen.

2. Vattenbrist

Närhelst marken går sönder för en ny struktur, finns det en chans att regn eller vatten som används på arbetsplatsen kan föra bort jord och sediment, såväl som andra kemikalier används under byggprocessen. Detta kommer att hamna i lokala vattendrag, och beroende på plats kan allt från ekosystem till dricksvatten äventyras. Byggföretag måste anta strikta regler för att förhindra eller hindra avrinning från sina arbetsplatser för att förhindra att deras nya projekt skadar miljön.

3. Ekosystemskador

Vattenförsörjning är inte det enda som är i riskzonen när man bryter mark för ett byggprojekt. Varje gång ett nytt hem eller en ny byggnad byggs upp, tar den plats för naturliga ekosystem, vilket driver ut den inhemska floran och faunan från deras hem. Byggföretag måste bedöma vilken inverkan deras projekt kommer att ha på det lokala ekosystemet och vidta åtgärder för att förhindra att växt- och djurarter i riskzonen drivs så mycket närmare utrotning.

4. Översvämningsrisk

Så mycket av världen är täckt av asfalt och betong nuförtiden. Många människor verkar förbise att dessa vanliga byggmaterial kan öka ett områdes översvämningsrisk. Betong är inte porös och tillåter inte vatten att sippra in i marken naturligt. Detta kan göra att regioner som annars kanske inte är benägna att översvämmas, samlar vatten.

Hur man minskar byggandets inverkan på miljön

Målet är inte att göra byggbranschen svårare eller att sätta företag i konkurs. Det handlar snarare om att göra sektorn mer hållbar och samtidigt minska dess påverkan på planeten. Dessa steg har långtgående konsekvenser, men de kommer att minska avfall och föroreningar som skapas av alla byggprojekt som sker varje år.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!