Byggföretagen Genomför Sveriges Största Byggarbetsplatskontroll

Byggföretagen har tagit ett stort steg mot att förbättra arbetslivssäkerheten genom att genomföra den mest omfattande kontrollen av byggarbetsplatser i Sveriges historia under våren 2023. Denna omfattande insats innefattade både fysiska arbetsplatskontroller och en djupgående digital arbetsplatsanalys. En oberoende säkerhetsorganisation ansvarade för kontrollerna som pågick från januari till april. Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, betonar vikten av att ha konkret information för att göra välinformerade beslut.

Över 1 000 byggarbetsplatser har granskats i undersökningen, som också omfattade 234 fysiska arbetsplatskontroller. Denna ambitiösa insats involverade över 3 492 företag och 6 702 individer som verkar inom olika områden inom byggsektorn. Resultaten är av betydelse för att bekämpa arbetslivskriminalitet och för att identifiera områden där förbättringar är nödvändiga.

Catharina Elmsäter-Svärd förklarar: “Vi genomförde dessa kontroller av två huvudskäl: för att skaffa pålitlig data om förekomsten av arbetslivskriminalitet samt för att använda resultaten för att förbättra våra kunskaper och formulera framtidens åtgärder.”

Fakta från undersökningen sammanfattas nedan:

Arbetstillstånd: Av de 6 702 individer som kontrollerades, krävs arbetstillstånd för de som inte är medborgare i EU eller EES. Imponerande nog hade 99 procent av individerna korrekta arbetstillstånd.

Utstationering: Utländska företag måste registrera information om vilka individer som arbetar i Sverige, på vilken arbetsplats och under vilken period. Av de 624 utstationerade individerna uppfyllde 61 procent alla krav för korrekt utstationering.

Personlig skyddsutrustning: Användning av personlig skyddsutrustning, såsom hjälm, ögon- och hörselskydd, handskar och skyddsskor, är ett viktigt aspekt av arbetslivssäkerheten. Här uppfyllde 93 procent av de 6 702 individer dessa krav.

Identifikation: ID06 är en branschstandard för att identifiera personer på arbetsplatsen. Imponerande nog använde 98 procent av de kontrollerade individerna ett korrekt ID06-kort.

Loggindex: Genom digital arbetsplatsanalys granskades 19 608 företag och 122 286 individer i fråga om in- och utloggning i elektroniska personalliggare. Här följde 82 procent av de kontrollerade individerna korrekt loggproceduren.

Catharina Elmsäter-Svärd avslutar med att framhålla vikten av ökad kunskap, efterlevnad av regelverk och ansvarstagande för att skapa en trygg arbetsmiljö i alla delar av byggbranschen. Resultaten från denna omfattande kontroll kommer att användas för att ytterligare stärka säkerheten och uppföljningen vid byggarbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är verksamma.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!