Byggföretagen uppmanar regeringen att ta kraftfulla steg mot klimatneutralitet inför nationellt klimattoppmöte

Den 16 juni arrangerar regeringen ett nationellt klimattoppmöte där näringsliv, intresseorganisationer, civilsamhälle och akademi bjuds in. I ljuset av denna samling har Byggföretagen uttryckt sina förväntningar och uppmaningar till regeringen. De efterfrågar faktiska och resultatorienterade åtgärder som leder till en handlingskraftig klimatomställning.

Bygg- och fastighetsbranschen står för omkring en femtedel av Sveriges negativa utsläpp, men sektorn har också en unik möjlighet att bidra till klimatomställningen om rätt förutsättningar ges. Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning, Byggföretagen, poängterar att exempel som grönt stål och fossilfri cement visar att klimatomställning och tillväxt inte nödvändigtvis står i motsats till varandra.

För att uppnå klimatneutralitet till 2045 arbetar samhällsbyggnadssektorn målmedvetet och uppmanar politiken att växla upp. Branschen har ett behov av en trygg råvaruförsörjning, säker tillgång på fossilfri el och en kompetensförsörjning som utgår från det gröna teknikskiftet. “Detta är viktiga förutsättningar för att vi ska kunna bidra effektivt till klimatneutralitet”, säger Åsa Lindell.

Inför det nationella klimattoppmötet har Byggföretagen riktat fyra konkreta uppmaningar till regeringen. För det första, att införa utsläppstak vid nybyggnation och snabbt hantera Boverkets författningsförslag om gränsvärden för klimatdeklarationer. För det andra, att stödja energieffektivisering i det befintliga beståndet genom att utveckla och förstärka grön ROT, vilket skulle leda till en ökad tillgång på fossilfri energi. För det tredje, att främja bevarande och underhåll av befintliga byggnader och anläggningar genom att se över krav vid ombyggnad eller ändring av byggnad. Slutligen, att underlätta för cirkulära materialflöden och återbruk genom att se över lagstiftningen och definitioner för avfall.

Klimattoppmötet kommer att ge en plattform för att diskutera dessa frågor och förhoppningsvis ta viktiga steg mot att uppnå Sveriges klimatmål. Byggföretagens uppmaningar till regeringen visar tydligt att de är redo att ta påTitel: “Byggföretagen uppmanar regeringen att ta kraftfulla steg mot klimatneutralitet inför nationellt klimattoppmöte”

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!