Bygglovsprocessen – Att Veta när du Bygger Hus

Går du i byggtankar, men vet inte riktigt vart du ska börja? Här går vi igenom bygglovsprocessen i mer detalj, samt redogör vilka bygglovshandlingar du kommer att behöva redovisa under projektets gång. 

1. Ta reda på om du behöver bygglov

Generellt sett behöver du ansöka om bygglov för nybygge eller om du planerar att göra större ändringar på din bostad. Men innan du sätter igång måste du först ta reda på vilken byggrätt du har, det vill säga vad som får byggas på tomten. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med din kommun som kommer att gå igenom detaljplanen för er fastighet. Detaljplanen redogör vad som får byggas på tomten, samt om det finns några kultur- eller miljörestriktioner för din tomt.

2. Samla alla handlingar

När du vet mer om projektets storlek och utformning kan du börja ta kontakt med en ingenjörsbyrå som upprättar bygglovsritningar. De viktigaste ritningarna som behöver vara med i en bygglovsansökan är följande:

  • Planritning – en ritning som visar varje våning och rum i mer detalj
  • Fasadritning – hur yttre fasaden kommer att se ut
  • Markplaneringsritning – hur marken på tomten påverkas av byggandet
  • Sektionsritning – en ritning som visar ett snitt genom byggnaden och redovisar golv, bjälklag och tak
  • Situationsplan – en illustration från ovan som visar tomten, dess byggnader samt omgivningen

3. Skicka in bygglovsanmälan

Hos de flesta kommuner kan du skicka in din ansökan antingen via en pappersansökan eller via email. I samband med att du skickar in din bygglovsanmälan kommer du även att behöva ange en kontrollansvarig för ditt projekt. Att anmäla din kontrollansvarige gör du enklast via kommunens digitala e-tjänst, via pappersblankett eller genom att maila din handläggare på kommunen.

4. Bygglovsbeslut

Det kan ta upp till tio veckor innan ditt bygglov hanteras, speciellt mellan mars till augusti, då det väldigt högt tryck på landets olika byggnadsnämnder. 

I bygglovsbeslutet står det om vilka villkor som ska uppfyllas innan du får starta med projektet. Till exempel kan det krävas ett tekniskt samråd och ett startbesked innan du får sätta igång. I bygglovsbeslutet framgår även bygglovets kostnad samt kontaktuppgifter och annan viktig information.

5. Kontrollplan upprättas 

När de tekniska handlingarna är upprättade kan den kontrollansvarige börja arbeta med en riskanalys och upprätta en kontrollplan för ditt projekt. I kontrollplanen är det endast de mest kritiska kontrollerna och de delar som har stor konsekvens och hög sannolikhet som tas med. Oacceptabla risker elimineras redan i projekteringsfasen.

6. Tekniskt samråd

Vid det tekniska samrådet kommer du att närvara tillsammans med den kontrollansvarige och en byggnadsinspektör från kommunen. Vid samrådet går man bland annat igenom punkter såsom: kontrollplan, konstruktionsritningar, framtida inspektioner, samt vilka företag som kommer att vara engagerade i processen.

7. Arbetsplatsbesök

Under projektets gång sker det oftast minst ett platsbesök av kommunen. Vid större projekt kan även fler platsbesök behövas. Under dessa besök kontrolleras det att byggandet uppfyller alla lagar och regler, samt att det följer de planerade åtgärderna.

8. Slutbesked

Slutbeskedet är det sista steget innan byggnadsverket får tas i bruk. För att erhålla ett slutbesked behöver den kontrollansvarige göra ett utlåtande om att projektet anses färdigt. Här ska alla villkor vara uppfyllda och det kontrolleras att alla åtgärder följer de angivna lagarna och reglerna för projektet. 

Vill du veta mer om bygglovsprocessen är du välkommen att kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå. Vi diskuterar gärna ditt projekt i mer detalj och ger dig information om vilka bygglovsritningar som du kommer att behöva för ditt projekt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!