Cobots inom medicinindustrin

Cobots erbjuder hög effektivitet och flexibilitet till ett lågt pris, vilket är något som ett flertal industrier har valt att ta del av. Inom medicinindustrin så finns det gott om applikationer för cobots där de kan användas för att hjälpa de anställda att utföra ett flertal olika sysslor. 

Allt från repetitiva arbeten som inte kräver någon expertkunskap som förpackning och markering, till att hålla eventuella mikroskop och kamerautrustning under operation är något som cobots kan hjälpa till med. 

Vad är cobots för något?

Cobots är det nyaste inom robotik, och de har gjort stor skillnad i automationsvärlden. Ordet “cobot” kommer från Engelskans “Collaborative Robot” som har slagits ihop, direkt översatt kallas de alltså för “Samarbets-Robotar”. 

Samarbete gör att dessa robotar kan arbeta med människor på ett säkert sätt. De kan göra detta eftersom de har sensorer som låter dem “känna”. Roboten går in i ett säkerhetsläge om dess arbete avbryts. Traditionella robotar skulle bara fortsätta med sina sysslor, vilket kan skada människor.

Förutom att kunna arbeta tillsammans med människor så har cobots några andra fördelar. De har gjort det rättvist för små och medelstora tillverkare att konkurrera med stora. Stora tillverkare har under många år kunnat spara tid och pengar genom att använda traditionella industrirobotar. 

Men dessa stora, dyra och komplicerade robotar gjordes för produktionsprocesser med stora volymer som inte förändrades. Mindre tillverkare, å andra sidan, arbetar vanligtvis med lägre volymer och i högmixproduktion. Detta innebär att det kan finna ett flertal arbetsområden, eller att arbetsmängden varierar beroende på säsong eller antal beställningar under en given dag. 

Kollaborativ automatisering har blivit en flexibel, kostnadseffektiv och lättanvänd teknik som gör att företag av nästan alla storlekar och nivåer av teknisk expertis kan öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och svara snabbare på förändrade kundkrav.

Cobots inom medicinindustrin

Samarbetsrobotar eller “cobots” omfamnas av den medicinska industrin för att ge smidighet och flexibilitet i tillverkningsprocesser. Cobots ökar kvalitet, effektivitet och produktivitet genom att ta på sig repetitiva uppgifter och arbeta konsekvent utan pauser.

Cobots används av tillverkare av medicintekniska produkter, läkemedelsföretag, laboratorier och forskningsanläggningar för att hantera maskinskötsel; produkt- och enhetsmontering; förpackning av föremål i lådor; lasta och lossa brickor; försegling och märkning; kvalitetsinspektion; labbhjälp och mycket mer.

Till skillnad från traditionella robotar som kräver dyr säkerhetsutrustning och komplex programmering, är cobots enkla att använda, mycket flexibla och säkra. Denna unika fördel gör att tillverkare enkelt kan distribuera om cobots till olika arbetsstationer och hantera korta produktionskörningar, snabba ändringar och modifieringar.

Minskad risk för mänskliga fel

Cobots minskar risken för mänskliga fel som kan vara kritiska inom medicinindustrin. I studien av mänskliga faktorer och trötthet inkluderar faktorer som bidrar till mänskliga fel inom ramen för mänskliga faktorer sömnbrist, skiftscheman, repetitiva uppgifter, fysiskt krävande uppgifter och naturligtvis stress.

Inom den medicinska sektorn, förutom bristen på sjuksköterskor, står hälso- och sjukvårdsindustrin inför andra utmaningar såsom ett stort antal mänskliga fel på grund av en pressande och icke-automatiserad miljö, arbete på skift, med en avsevärd tid som ägnas åt administrativa uppgifter, som tar bort dyrbar tid från patientvården. 

Alla dessa bidrar till trötthet och stress hos sjuksköterskor. Som tur är så drabbas inte cobots av trötthet, stress eller andra känslomässiga problem. Så länge som de rent mekaniskt kan fortsätta att vara i drift, så finns inga problem. 

En närmare titt på de tre arbetsområden för cobots inom medicinindustrin

1. Förpackning av medicintekniska produkter

Förpackning är ett utmärkt sätt för samverkande robotar att användas. Medicinsk utrustning ger förpackningsrobotar några intressanta problem att lösa. Till exempel är det viktigt att sterilisera apparater som kommer att användas på människor. 

När människor utför den här typen av förpackningsjobb finns det en stor risk för kontaminering, vilket skulle äventyra produkternas säkerhet. 

Cobots är ett utmärkt sätt att minska – eller till och med eliminera – denna kontamineringsrisk. De kan utföra de förpackningsuppgifter som kräver en helt steril miljö.

2. Labautomation

Labautomation är en annan användning av robotar som har klara fördelar för vården. I medicinska laboratorier över hela världen görs ett stort antal tester varje dag. Enbart i ett litet land som Storbritannien, så görs cirka 200 miljoner blodprov varje år. 

Det finns många repetitiva uppgifter på dessa tester… Vilket låter som ett bra jobb för automatisering av cobots.

3. Neurokirurgi

De två sista exemplen, förpackning och skötsel av en maskin, var ganska typiska användningsområden för cobots. Men cobots används också på oväntade sätt, som i neurokirurgi.

Innan du tror något annat så utför coboten inte själva operationen. Istället används coboten för att placera ett digitalt mikroskop, vilket ger neurokirurger en bättre överblick över operationen och hjälper dem att vara mer exakta under utförandet.

Andra användningsområden för cobots

Ordet “cobot” och tanken bakom det har några riktigt intressanta implikationer. Ur teknisk synvinkel är det intressant att cobots används mer och mer inom tung industri, där traditionella robotar som inte är kollaborativa har använts i decennier. 

Redan idag kan man se cobots i samhället, exempelvis så finns det vissa snabbmatskedjor här i Sverige som har börjat använda sig av cobots för att leverera mat till gäster på plats. Ett flertal industrier använder sig även av cobots som svetsrobot för att hjälpa till att öka effektivitet och precision. 

Det är uppenbart att farligt att interagera med robotar inte kunde hantera många automations- och intelligensuppgifter som nu kan hanteras av intelligent automatiserade kollaborativa robotar. 

Om fordons- och industrilösningar, som är stora användare av robotar, kan hitta användningsområden för cobots, så kan säkert den mer flexibla tillverknings-, logistik-, försörjningskedjan, lager och kanske till och med detaljhandeln och konsumentindustrin också göra det. Kommer en cobot att servera kaffe på Starbucks i framtiden? Vi ser det inte som en fråga om det kommer att hända, utan snarare när det kommer att hända.

Ännu viktigare är att coboten ska arbeta tillsammans med människor och kunna göra sitt jobb nära dem. Målet med dessa cobots är att hjälpa människor att bli mer effektiva och bättre på vad de gör. 

Eftersom cobots är tänkta att hjälpa människor att göra sitt jobb bättre, inte ersätta dem, är det inte förvånande att människor är glada över att arbeta med dem och acceptera dem väl. 

Företag tycker att cobots som arbetar med människor är mycket mer populära än robotar som är tänkta att ta över deras jobb. Många tycker att ordet “robot” är läskigt. Men ordet “cobot” är mer tröstande och vänligt. 

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!