Eden i Malmö: Första Byggnaden i Sverige Att Erhålla WELL Core Platinum-certifiering

Kontorsfastigheten Eden, belägen i Malmö, har blivit den första byggnaden i Sverige att erhålla WELL Core Platinum-certifiering, den högsta nivån inom den internationella byggstandarden. Denna anmärkningsvärda milstolpe är resultatet av ett samarbete mellan byggföretaget MVB och fastighetsbolaget Castellum. Certifieringen syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som verkar i byggnaden.

“God projektledning och samarbetsvilliga partners har varit avgörande för hela projektet, eftersom vi har ställts inför helt nya utmaningar och frågeställningar. Det har varit en fantastisk framgång, och att erhålla denna certifiering är ett bevis på och belöningen för allt arbete vi har lagt ner för att skapa en fastighet där människor får en hälsosam arbetsmiljö,” sade Ahmed Hadzimuratovic, hållbarhetsspecialist i MVB Syd.

Eden, som ligger i stadsdelen Hyllie i Malmö, är byggd med människan i fokus. Byggnaden är utformad för att tillgodose hälsa, service, teknik och natur. Förutom en inspirerande och grön inomhusmiljö erbjuds de som arbetar i byggnaden olika former av service, till exempel gemensamma träningspass, föreläsningar och en restaurang med medveten hälsomeny.

WELL Core Platinum-certifieringen omfattar tio kategorier som påverkar människans hälsa, inklusive luft, ljus, ljud, material, vatten, kost, motion, termisk komfort, gemenskap och välbefinnande. Eden genomgick omfattande tester som utfördes av Green Business Certification Inc. för att erhålla denna certifiering.

Byggprocessen krävde en omfattande dokumentation, där varje enskilt material noga granskades och testats. Detta innebar helt nya krav för materialleverantörer och underentreprenörer. Certifieringen är ett resultat av ett omfattande internt detektivarbete för att hitta godkända material och leverantörer som klarar kraven, till exempel låga emissionsutsläpp på alla material.

Tidigare i år erhöll Eden även certifiering enligt LEED v4 Core&Shell nivå Guld, som bedömer byggnadens hållbarhet utifrån design, konstruktion, drift, underhåll, ekonomi, hälsa och livskvalitet.

Eden, som har en yta på cirka 8 000 kvadratmeter, blev färdigställd 2021. Denna betydande prestation banar väg för en framtid där bygg…och fastighetsbranschen i Sverige och utomlands kommer att sträva efter att skapa arbetsmiljöer som gynnar människors hälsa och välbefinnande, samt miljöns hållbarhet.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!