Effektiv spånsug

Spånsug är viktig för industriell användning, och här beskriver vi lite mer om varför. Metallbearbetningsindustrin, träindustrin, eller annan industriell arbetsplats producerar mängder med restprodukter och dammpartiklar. Metallspån i synnerhet är ett av de mer farliga metallavfall som kan orsaka säkerhets- och effektivitetsproblem.

Träspån är mindre farligt men likväl något som måste hanteras. Metallspån har flera former, såsom fyllningar, damm eller spån, och de kan utgöra ett konsekvent hot mot allt som arbetar i metallverkstaden. Att då investera i en spånsug, en spåndammsugare, säkerställer ett enormt välbefinnande både för arbetarna likväl som hela arbetsplatsen.

Hur fungerar en spånsug?

Spånsug är industriella dammsugare utformade speciellt för att dammsuga metallspån, träspån och andra industriella restprodukter. En effektiv spånsug till träindustrin skapar exempelvis en arbetsmiljö där du vill arbeta. De kan skapa ett kraftfullt luftsug som dammsuger trä, metall och plastspån till en vanlig trumma.

Spånsug är avsedda för användning för verkstäder som ofta åstadkommer dammigt material. Filterpåsar ingår därför ofta för att hålla den omgivande luften ren. Spånsug använder ett system som inkluderar ett trumlock med en låsring som passar en trumma med öppen topp. Med en enkel hantering kan sugen enkelt tas bort och placeras på en annan trumma för att hålla distinkta material åtskilda för återvinningsändamål. Det är inte heller nödvändigt att upprepade tunga lyft och tömningar av spåndammsugarens tank, eftersom alla metallspån sugs direkt in i trumman.

Tillämpningsområden

Spånsug kan användas i en mängd olika industriella sammanhang, som inkluderar CNC, svarvar, sågar, kvarnar, borrar, slipmaskiner, fräsar, formmaskiner och absorberande material. I en vidare mening är spånsugar användbara industridammsugare som kan användas i både stora fabriker likväl som i små verkstäder.

Naturligtvis inom exempelvis träindustrin men även små bagerier där en spånsug kan användas för allmän städning av bageriområdet och avfallsgolvet. Överhuvudtaget är tillämpningsområdena breda och det finns möjlighet att införskaffa olika modeller av spånsugar som passar just er verksamhet.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!