Einar Mattsson bygger nya hyresrätter med trästomme på taket

Idag monteras den sista tornkranen som ska lyfta upp alla delar till den kommande påbyggnationen på taket vid korsningen Torkel Knutssongatan och Krukmakargatan på Södermalm. Projektet innebär att två nya våningar med hyresrätter ska byggas som en del av Einar Mattssons strävan att öka antalet hyreslägenheter i Stockholm. För att möjliggöra påbyggnaden kommer lägenheterna att konstrueras med en trästomme, då trä är ett lättare och mer fördelaktigt material.

Einar Mattsson genomför även en omfattande renovering av fastigheten Råttan, som har en spännande historia, särskilt från 1970-talet. Trots att det kommer att ske omfattande stambyte och ombyggnation av hisschakter, genomförs renoveringen varsamt. Många detaljer, såsom dörrar och parkettgolv, kommer att fräschas upp och återanvändas i den något nedslitna fastigheten. Dessutom förbättras klimatskalet och fastigheten moderniseras för att uppfylla dagens lagar och byggkrav. I samband med rivningsfasen kommer all den gamla elen att bytas ut och ersättas med nya system och ledningar.

Att bygga i stadsmiljö kräver noggrann planering. Vi har pratat med Einar Mattssons platschef, en av koncernens mest erfarna:

“Den största utmaningen i det här projektet är logistiken. Det finns ingen utrymme utanför fastigheten där vi kan placera och lagra material. Utöver det faktum att ett ROT-projekt i sig är ett enormt logistikprojekt måste vi hantera transporter av en hel husstomme och övrigt material för de tre nya våningarna. Tidsplaneringen är avgörande i sådana här projekt, och minsta försening kan skapa problem på flera områden, vilket vi försöker undvika.”

“Det mest spännande blir den nya träkonstruktionen. Det är som att lösa ett gigantiskt pussel med stora träelement som måste monteras med stor precision. Därefter ska solcellerna installeras.”

Bättre klimatskal för energieffektivitet

I det här projektet kommer ny isolering att läggas på den befintliga putsfasaden, som sedan täcks med ny puts. Putsen följer Stockholms stads fasadprogram och kommer därför att ha samma kulör och putsningsteknik som vid byggnadens uppförande 1960. I de nya lägenheterna på taket kommer vi att installera FTX-teknik* för ventilation. De befintliga lägenheterna kommer att få en uppgraderad ventilationssystem för bättre komfort.

Hyresgästerna återvänder 2025

År 2025 kommer de tidigare hyresgästerna att återvända till sina tidigare lägenheter. Dessutom kommer ett trettiotal personer att få egna hyreskontrakt för nyproducerade hyreslägenheter i ett bra läge på centrala Södermalm, utan att någon ny mark används.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!