Einar Mattsson lanserar åter byggprojektet Lokstallarna i Hagastaden med borgarrådets unika avtryck

Einar Mattsson återupptog byggandet av projektet Lokstallarna i Hagastaden den 19 juni. Efter en paus i projektet 2021 på grund av stadens infrastrukturarbeten, markerade firandet av återstarten en ny era för detta ambitiösa projekt.

Borgarrådet och exploateringsnämndens ordförande, Anders Österberg (S), närvarade vid evenemanget. I sitt invigningstal uttryckte Österberg sin entusiasm för projektet, och efteråt gjorde han en avgjutning av sina händer. Denna avgjutning kommer att bli en bronstavla som kommer att monteras upp i det färdiga bygget som ett varaktigt avtryck av hans deltagande.

Projektet Lokstallarna, som är Einar Mattssons fjärde projekt i Hagastaden, kommer att inkludera 243 bostadsrätter och cirka 10 kommersiella lokaler fördelade över två byggnader. De kommersiella lokalerna kommer att vara anpassade för gym, restauranger och kontor. Säljstarten är planerad till andra halvan av 2023, och det förväntas att projektet kommer att stå färdigt under 2025.

Peter Svensson, VD för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB, betonade företagets långsiktiga engagemang och robusta affärsmodell. Han påpekade också att företagets egen förvaltning och byggverksamhet möjliggör utveckling och uppförande av projekt i alla konjunkturer. I detta specifika projekt kommer Einar Mattsson att bygga 243 trivsamma bostadsrätter tillsammans med 10 lokaler, alla projekterade för Miljöbyggnad Silver.

Einar Mattsson har varit verksam på Stockholms bostadsmarknad i över 85 år och är idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. Företaget planerar att färdigställa minst 4 000 bostäder under en tioårsperiod, vilket gör det till en av de mest aktiva projektutvecklarna i regionen.

Hagastaden, området där Lokstallarna ligger, är en ny stadsdel belägen mellan Vasastan i Stockholm och Solna stad. Med målet att stå färdig 2030, kommer Hagastaden att erbjuda en blandning av bostäder, kontor, service, handel, grönområden och promenadstråk. Områdets tillgänglighet kommer också att förbättras tack vare en ny tunnelbanelinje med en egen station i Hagastaden.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!