Ekonomiska Faktorer Driver Ökning i Bostadsbyte – Ny Undersökning av Bostadsförmedlingen

Enligt en nyligen genomförd undersökning av Bostadsförmedlingen, har ekonomiska faktorer blivit en allt större drivkraft för människor som överväger att byta bostad i Stockholm, medan önskan om ett hemmakontor har blivit mindre viktigt​.

Undersökningen visade att 37 procent av respondenterna har ökat sitt intresse för att söka efter en ny bostad under det senaste halvåret. Detta är en betydande ökning jämfört med 2020, mitt under pandemin, då endast 14 procent angav att de var mer intresserade av att flytta. De huvudsakliga skälen till att vilja flytta var att hitta en större eller billigare bostad. Det har emellertid skett en förändring i prioriteringar mellan de två undersökningarna, med fler människor nu som vill bo billigare och färre som vill bo större. Samtidigt har antalet människor som letar efter en bostad som är bättre anpassad för hemarbete minskat från 25 procent 2020 till 11 procent i år​.

För de 13 procent av respondenterna som rapporterade ett minskat intresse för att flytta, var oron för ekonomin det främsta skälet. Denna oro drivs av faktorer som hyreshöjningar, hög inflation och stigande räntor​.

När det gäller bostadstyper visade undersökningen att 45 procent av respondenterna föredrar att bo i hyresrätter, en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Bostadsrätt och småhus är fortfarande populära val, med cirka 20 procent av respondenterna varje, men båda har minskat med en procentenhet under samma period. Dessutom har 24 procent av respondenterna uttryckt en mer positiv inställning till att bo i hyresrätter under det senaste halvåret, med motiveringar som bekvämlighet, flexibilitet och ekonomiska faktorer, såsom bristen på möjlighet att köpa ett boende eller ovilja att binda pengar i boendet​.

Bostadsförmedlingens undersökning genomfördes i mars-april 2023 och samlade in svar från 5 461 personer. Syftet med undersökningen var att ta reda på preferenser och åsikter om boendefrågor bland personer i bostadskön​.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!