Guide till Reparering och Restaurering efter en översvämning

Översvämning är mycket mer än en olägenhet. Översvämningsvatten kan orsaka betydande egendomsskador och kan till och med utgöra en hälsorisk för din familj. För att skydda dina nära och kära – och ditt hem – är det viktigt att reparera vattenskador så snart som möjligt efter en översvämning. Här är vad husägare behöver veta om översvämningsrestaurering:

Vad betyder vattenrestaurering?

Översvämningsrestaurering, även känd som vattenåterställning, är att städa upp och göra nödvändiga reparationer efter en översvämning. Målen med vattenåterställning är att:

  • Dränera överflödigt vatten inifrån ditt hem
  • Ta bort oräddbar personlig egendom och byggmaterial
  • Desinficera de översvämmade områdena i ditt hem
  • Deodorisera de drabbade områdena i ditt hem
  • Torka strukturen på ditt hem Hem

Det är inte lätt att bli av med översvämningsskador, därför bör du söka hjälp från ett pålitligt vattenrestaureringsföretag istället för att hantera denna process på egen hand.

Vilka steg är inblandade i översvämmninsrestaurering?

Det finns flera steg i vattenåterställningsprocessen, inklusive:

  • Vattenborttagning
  •  Torkning
  •  Rengöring
  • Återställning

Vattenborttagning

Överskottsvatten måste avlägsnas så snart som möjligt för att förhindra mögel- och bakterietillväxt i ditt hem. Vattenrestaureringspersonalen kommer att använda antingen en pump eller vakuum för att ta bort överflödigt vatten.

Torkning

Pumpar och dammsugare tar bort stående vatten, men det kommer inte att torka insidan av ditt hem helt. För att avlägsna fukt kommer vattenrestaureringspersonal att torka och avfukta de drabbade områdena. Detta kan ta allt från några timmar till några veckor, beroende på hur allvarlig översvämningen är.

Rengöring

Föremål som inte går att rädda kommer att tas bort från ditt hem under detta skede av processen. De föremål som går att rädda kommer att finnas kvar i ditt hem, men först måste de desinficeras och rengöras noggrant för att döda bakterier och mögel.

Restaurering

Det sista steget i processen är restaurering. Detta steg innebär att ersätta gipsskivor, paneler, hyllor, skåp, golv och andra material med vattenskador. Att byta ut dessa material skyddar den strukturella integriteten i ditt hem och förhindrar ytterligare skador.

Hur mycket kostar vattenskadsåterställning?

Kostnaden för översvämningsrestaurering kommer att bero på flera faktorer, inklusive kategorin vattenskador. Det finns tre huvudkategorier av vattenskador:

Kategori 1: Skada orsakas av rent vatten, som trasiga rör i ditt hem

Kategori 2: Skada orsakas av “grått vatten, vilket är vatten som har förorenats med rengöringsmedel, urin eller andra potentiellt farliga ämnen

Kategori 3: Skador orsakas av ohygieniskt vatten, såsom flodvatten eller avlopp

I genomsnitt spenderar husägare totalt mellan 10.000 och 100.000kr för att reparera vattenskador, beroende på hur utbrett problemet är. Men det kan också vara betydligt dyrare än så.

Många husägare utgår från att deras hemförsäkring täcker översvämningsskador, men det är inte säkert att så är fallet.

Översvämningsskador kan täckas av översvämningsförsäkring som måste köpas separat. Om ditt hem har skadats, gå igenom din försäkring för att se om du är täckt av översvämningsförsäkring.

Återställ ditt hem efter allvarliga översvämningsskador

Det spelar ingen roll hur mycket du har försökt skydda ditt hem från naturkatastrofer – översvämningar kan fortfarande inträffa. Men som tur är går det att reparera ditt hem med rätt översvämningssaneringsplan. Använd informationen i den här guiden för att hjälpa dig att återställa skönheten i ditt hem!

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!