Eon-huset i Malmö genomgår en omvälvande förvandling för att integrera bostäder och centrumlokaler

En ikonisk struktur som har präglat Malmös silhuett i årtionden kommer snart att skriva ett nytt kapitel i sin historia. Eon-huset, en framstående tegelbyggnad längs Regementsgatan i centrala Malmö, planerar en omvandling som kommer att väva samman bostäder och kommersiella utrymmen. Stadsbyggnadsnämnden har enhälligt beslutat att framföra det föreslagna förslaget till en ny detaljplan till berörda parter för samråd.

Arkitektoniskt formgiven av Klas Anshelm och avslutad 1965, har Eon-huset tjänat som hem för Sydkraft och senare Eon. Nu står byggnaden inför en innovativ omgestaltning för att smälta samman med stadens väv och skapa en dynamisk gemenskap. För att uppnå detta har en ny detaljplan utarbetats.

Enligt den föreslagna planen kommer bottenvåningen av byggnaden att rymma kontors- och centrumlokaler. Hörnen mot Regementsgatan kommer att utnyttjas för verksamhetsändamål, och flera nya ingångar mot gatan kommer att läggas till. Fastighetsägaren har framarbetat ett koncept där våningarna tre till tio dedikeras till exklusiva bostäder, totalt omkring 170 lägenheter. För att tillgodose behoven för parkering, både för bilar och cyklar, kommer en modern lösning att införas med underjordiskt parkeringssystem.

Eon-huset är oomtvistligt av stor kulturhistorisk betydelse. Trots detta bedömer experter att genomförandet av den nya detaljplanen inte kommer att påverka byggnadens antikvariska värden i nämnvärd utsträckning.

Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, delar sina tankar om projektet: “En betydande potential existerar för att öppna upp både byggnaden och området omkring den, för att smälta samman dem med staden. Denna omvandling skulle även öka tryggheten och skapa ett livfullt stråk längs Regementsgatan. Jag ser fram emot att ta del av feedback och synpunkter angående hur vi bäst kan värna om och främja utvecklingen av denna ikoniska byggnad.”

Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tillägger: “En byggnad som är känd men tidigare något undanskymd kommer snart att stå som en central knutpunkt i området. Genom att integrera bostäder och kommersiella utrymmen kommer området att pulsera av aktivitet samtidigt som en anrik huvudbyggnad får nytt liv.”

Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, understryker projektets betydelse för stadens kultur och dynamik: “Det kulturhistoriska värdet som knyter an till byggnaden är en oslipad diamant som ger oss oändliga möjligheter att lyfta detta centrala område. Vi öppnar upp för ökad rörlighet och anpassningsbarhet samtidigt som vi bereder plats för en frisk införsel av bostäder och kommersiell aktivitet.”

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!