Ersta Diakoni Inviger Topmodernt Sjukhus på Södermalm i Stockholm

Ett banbrytande kapitel i svensk sjukvård inleddes när Ersta Diakoni, en ledande idéburen aktör med över 170 års erfarenhet, invigde sitt toppmoderna sjukhus på Södermalm i Stockholm idag. Efter en lyckad byggprocess som höll både tidsplan och budget, välkomnar det nya Ersta sjukhuset nu sina första patienter.

Ersta sjukhus, med sin huvudentré på Folkungagatan 125, har skapat ytterligare två ingångar, vilket stärker dess närvaro i samhället och dess kapacitet att ta emot patienter. Stefan Nilsson, direktör för Ersta Diakoni, delar sin glädje över att organisationen fortsätter att vara relevant och att det nya sjukhuset möjliggör för ännu fler patienter att få vård.

Sjukhuset kommer att erbjuda specialiserad vård inom kirurgi, anestesi, medicin, palliativ vård för både barn och vuxna, samt röntgen, rehabilitering och primärvård. Med en upptagningsområde som sträcker sig över hela Sverige, är Ersta sjukhus inte bara en plats för vård utan även för framstående forskning och utbildning, vilket har lett till att det utnämnts till en universitetssjukvårdsenhet.

Sara Lindholm Larsson, sjukhuschef, uttrycker sin entusiasm över att kunna ta emot fler patienter och introducera nya vårdmöjligheter. I en kommande satsning planeras en helt ny geriatrisk klinik, med visionen att skapa en sammanhängande vårdkedja för äldre och att etablera ett äldrecentrum i staden.

Den betydande investeringen på omkring 2 miljarder kronor i det nya sjukhuset markerar en milstolpe i Ersta Diakonis historia. Trots utmaningar som den pågående pandemin och det geopolitiska läget, har projektet överträffat förväntningarna genom att hålla både budget och tidsplan intakt.

Stefan Nilsson betonar vikten av samarbete och värdegrund som nyckelfaktorer för framgången. Han uttrycker övertygelsen att denna investering kommer att gynna både Stockholm och Sveriges sjukvård under en lång tid framöver.

Fakta om Ersta Sjukhus:

  • Tre entréer: Folkungagatan 125 samt Fjällgatan 44 och 45.
  • Kapacitet: 90 vårdplatser, över 100 000 öppenvårdsbesök och 6 000 operationer årligen med 5 operationssalar.
  • Patienter från hela Sverige.
  • Byggstart 2019 med det symboliska första spadtaget taget av H.M Drottning Silvia.
  • Första patienten togs emot den 8 augusti 2023 på Röntgenkliniken.
  • Generalentreprenör: Hent AB
  • Arkitekt: Nyréns arkitektkontor i samarbete med RATIO arkitekter och senare Tengbom arkitekter.
  • Ersta sjukhus är framstående inom flera medicinska områden inklusive mag- och tarmområdet, obesitas och diabetes hos unga vuxna.
  • Ersta sjukhus grundades av Marie Cederschiöld, Ersta Diakonis första föreståndare och Sveriges första sjuksköterska. Den visionen om vacker miljö och hygien har genomsyrat det nya sjukhusets utformning.
  • Sjukhuset har erhållit hållbarhetscertifikatet Miljöbyggnad silver och har integrerat en K-märkt byggnad i sin arkitektur.
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!