Fasadgruppen Stärker Framtida Tillväxt med Nya Finansieringsmöjligheter

Fasadgruppen, en framstående aktör inom fasadtjänster, har nyligen förnyat sitt engagemang för expansiv tillväxt genom att underteckna ett omfattande lånefacilitetsavtal. Den nya avtalsstrukturen, som har formulerats i samarbete med ledande finansiella institutioner såsom Nordea, SEB och Svensk Exportkredit, uppgår till en total summa av 2,7 miljarder kronor.

Det nya avtalet innebär en konsolidering och effektivisering av Fasadgruppens tidigare separata lånefaciliteter med respektive långivare, och presenterar en ytterligare fördel i form av en ökning av koncernens samlade tillgängliga lånefaciliteter med cirka 600 miljoner kronor. Denna kraftfulla finansiella injektion har potentialen att stödja Fasadgruppens framväxande strategier och utöka dess marknadsnärvaro.

Lånefacilitetsavtalet är utformat som en sammansättning av olika kreditfaciliteter, vilka tillsammans uppgår till 2,7 miljarder kronor. Denna struktur inkluderar en revolverande kreditfacilitet om 1,6 miljarder kronor och två separata lånefaciliteter som sammanlagt uppgår till 1,1 miljarder kronor. Avtalet löper över en treårsperiod med möjlighet till förlängning vid två tillfällen, vilket resulterar i en potentiell maximal löptid om fem år.

Det som ger avtalet en extra dimension är Fasadgruppens åtagande att övergå till hållbarhetslänkade lån, en överenskommelse som sammanfaller med koncernens nyutvecklade mål för minskning av utsläpp. Dessa mål kommer att rapporteras till Science Based Targets initiative och speglar företagets engagemang för ansvarsfull och hållbar verksamhet.

Martin Jacobsson, verkställande direktör för Fasadgruppen, underströk avtalets betydelse genom att säga: ”Fasadgruppen identifierar en omfattande potential för ytterligare konsolidering på den nordiska fasadmarknaden. Tillsammans med vårt robusta kassaflöde ger detta nya finansieringsavtal oss den nödvändiga finansiella flexibiliteten för att dra nytta av de tillväxtmöjligheter som tydligt framträder. Vi befinner oss i djupa dialoger med framstående fasadentreprenörer över hela Norden och ser med tillförsikt fram emot de möjligheter som framtiden har att erbjuda.”

Detta nyligen undertecknade avtal markeras som en milstolpe i Fasadgruppens utveckling och placerar dem i en stark position för att driva sin vision om framgångsrik tillväxt framåt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!