Flera Nya Hyresrätter byggs i Huvudsta

Solna stad har tagit ett steg närmare att möta bostadsbehoven för sina invånare genom att godkänna en spännande överenskommelse om att uppföra upp till 150 nya hyreslägenheter i det charmiga området Huvudsta. Kommunstyrelsen har med entusiasm stöttat principöverenskommelsen mellan Solna stad, PFA Bostad och Wåhlins Fastigheter för detta ambitiösa byggprojekt.

Principöverenskommelsen, som undertecknades i september, innebär att mellan 140 och 150 hyresrätter kommer att konstrueras i Huvudsta. Sara Kukka-Salam, ordförande för kommunstyrelsen i Solna stad, uttrycker sin glädje över detta projekt, särskilt med tanke på de utmanande tiderna där byggnadstakten i många områden avtar.

“Överenskommelsen innebär att fler bostäder ska byggas i Solna. Det är glädjande, inte minst i orostider när byggnadstakten viker. Att nya hyresrätter byggs ligger väl i linje med vår ambition för ett Solna för alla, oavsett storlek på plånboken,” säger Sara Kukka-Salam.

De nya hyreslägenheterna kommer att ta form i fastigheterna Rödlöken 1 och 2, där en del av det befintliga parkeringshuset kommer att omvandlas. För fastigheterna Rödbetan 1 och 2, som ägs av PFA Fastigheter, kommer de planerade bostäderna att integreras längs Jungfrudansen mellan de redan befintliga byggnaderna inom fastigheterna.

Huvudsta är strategiskt utpekat som ett stadsutvecklingsområde i stadens översiktsplan. Det långsiktiga målet med utvecklingen av Huvudsta/Jungfrudansen är att skapa en ökad stadsmässighet i området. Detta innebär att den nya bebyggelsen kommer att vända sig med sina entréer mot omgivande gator och inkludera lokaler på bottenvåningarna. Exploatören är väl medveten om att Solna stad kommer att ställa höga krav på kvaliteten, både när det gäller arkitektonisk utformning och materialval.

Med detta spännande projekt sätter Solna stad kurs mot en mer inkluderande och stadsmässig framtid, där fler invånare kan njuta av högkvalitativa hyresbostäder i det blomstrande Huvudsta-området. Byggnadsarbetet förväntas inledas inom kort, och stadens invånare ser fram emot de nya möjligheterna som dessa hyreslägenheter kommer att erbjuda.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!