Förändrade Boprisförväntningar: Hemnets Köparbarometer avslöjar ökad oro för sjunkande priser i höst

Enligt den senaste upplagan av Hemnets Köparbarometer, som mäter bostadsköpares syn på marknadspriserna, visar resultaten på en ökad oro bland köpare när det gäller bostadspriserna under de kommande sex månaderna. En betydande andel av de tillfrågade köparna uttryckte förväntningar om en möjlig nedgång i bostadspriserna, vilket har lett till en förskjutning i balansen av förväntningarna på marknaden.

Av de deltagande köparna uppgav 35 procent att de tror på en potentiell prisminskning under den kommande halvårsperioden. Denna siffra har ökat med 4 procentenheter jämfört med föregående månad. Samtidigt minskade andelen köpare som hade förtroende för stigande priser med en procentenhet, sjunkandes från 27 procent i juli till 26 procent i augusti.

Resultatet ger en nettodifferens på -9 procentenheter mellan de som tror på stigande och sjunkande priser under augusti. Detta markerar en nedgång med 5 procentenheter sedan föregående månad och representerar en nivå som liknar den som observerades i juni.

Fördelningen av köpares förväntningar på priser var enligt följande:

  • Stigande priser: 25,8 procent (jämfört med 26,6% föregående månad)
  • Sjunkande priser: 34,7 procent (jämfört med 31,0% föregående månad)
  • Oförändrade priser: 40,5 procent (jämfört med 42,5% föregående månad)

Intressant nog, i kontrast till den övergripande nationella trenden, steg förväntningarna på priserna i både Stockholm och Göteborg. I Stockholm ökade nettosiffran från -3 till -1 procentenheter, vilket innebär att det nu är nästan lika många köpare som förutspår stigande priser som de som förväntar sig prisnedgång på bostadsmarknaden under de kommande sex månaderna. Stockholm har därmed för närvarande de starkaste prisförväntningarna bland alla områden.

Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterade resultaten och sade: “Prisförväntningarna sjönk något i augusti, troligtvis påverkade av den ökade sannolikheten för stigande räntor. Samtidigt är det intressant att notera att boprisförväntningarna stärktes i både Stockholm och Göteborg. Det är i dessa städer, särskilt för lägenheter, som priserna har visat tydlig återhämtning under de senaste månaderna.”

Hemnets Köparbarometer genomförs som en månatlig undersökning på hemnet.se. Den riktar sig till besökare som planerar att köpa en bostad och frågar dem om deras förväntningar på bostadspriserna i deras lokala områden under de närmaste sex månaderna. Undersökningen omfattar minst 600 respondenter och inleddes första gången i september 2017.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!