Hur man Förbereder och Stänger en Pool för Vintern [Vinterstängning Pool]

Att stänga din pool ordentligt skyddar din investering från skador i kallt väder och kommer att bespara dig en hel del underhållsproblem nästa år.

Av alla husägares ansvar är det få saker i slutet på sommaren som är så viktiga som att vinterstänga poolen. Rätt utfört säkerställer poolstängning att när du går tillbaka utomhus nästa sommar, behöver du inte slutföra en oändlig mängd underhållsuppgifter innan du plaskar för ditt första dopp.

Vinterförvaring av en pool har också den viktiga rollen att skydda din utrustning från skador orsakade av frysning. Att känna till stegen och vilka kemikalier du lägger i poolen för vintern kan hjälpa. Här är en översikt över hur man stänger en pool för vintern på rätt sätt.

Innan du börjar, se till att du har nödvändiga verktyg och tillbehör för att stänga din pool för säsongen.

Stänga en pool för vintern: steg för att få jobbet gjort

Även om många kanske väljer att låta proffs förbereda och stänga sina pooler för vintern, är det en uppgift som är helt genomförbar med rätt verktyg, utrustning och kunskap. Följ dessa steg för att säkerställa att din pool är väl skyddad under vintern.

STEG 1: Rensa poolen från skräp

Innan du stänger poolen är det viktigt att se till att den är så ren som möjligt för att förhindra tillväxt av bakterier. En ren pool undviker också igensättning av filtreringssystemet efter att poolen har stängts. Följ stegen du vanligtvis skulle följa när du rengör din pool, var extra noga med att noggrant ta bort smuts och smuts.

Dammsug och borsta poolen försiktigt för att ta bort smuts från sidorna och botten. Skrubba sidorna om mögel eller smuts har byggts upp. Kom också ihåg att ta bort eventuellt skräp med en handhållen skummare. Rengör nu skimmerkorgen.

STEG 2: Testa och balansera poolvattnet

Du har gjort det hela sommaren och nu måste du testa och balansera kemikalierna i din pool igen. Se till att vattnet är välbalanserat innan du stänger poolen för säsongen. Testa först vattnets pH-nivå och alkalinitet samt kalciumhårdhet med hjälp av ett pooltestkit.

Använd sedan de vattenbehandlingar som står till ditt förfogande för att få pH mellan 7,2 och 7,6, alkaliniteten mellan 80 och 120 delar per miljon (ppm) och kalciumhårdheten mellan 180 och 200 ppm.

STEG 3: Tillsätt pooltillsatser och kemikalier

Tillsammans med att balansera vattennivåerna som du gör under sommaren, kan vissa kemikalier tillsättas för att hålla ditt poolvatten rent och klart hela vintern. Dessa fördelaktiga kemikalier säkerställer att poolen inte utvecklar skal eller bakterier när den är stängd.

Ungefär en vecka innan du planerar att sluta använda poolen, sätt i en fosfatborttagare (om du äger en pool vet du redan att fosfater främjar algtillväxt). Fläck- och kalkkemikalier förhindrar ansamling av metaller och mineraluppbyggnad i vattnet.

STEG 4: Klorera din pool

Även om ditt vatten är klart, introducera ett superkloreringspulver, känt som poolchock. Produkten bör innehålla minst 65 procent natriumhypoklorit. För användning, se anvisningarna på förpackningen till stötdämparen du köper.

Vanligtvis räcker en påse på 500g för 10 000 liter vatten. Blanda produkten med lite poolvatten i en stor hink. Sedan, medan filtret är igång, häll blandningen i poolen.

Vänta tills den totala klornivån återgår till ett intervall mellan 1 och 3 ppm. Detta kommer förmodligen att ta några dagar. Lägg sedan till ett algbekämpningsmedel som en ytterligare åtgärd för att hålla de små, gröna poolfärgerna på avstånd under de kalla månaderna. Återigen, välj en produkt designad för poolstängningar. Mängden som ska användas varierar beroende på poolvolym; följ instruktionerna från algbekämpningstillverkaren.

En poolstängningssats innehåller alla kemikalier du kan behöva för att stabilisera vattenkemin i din pool. Att köpa satsen kan kosta mindre än att köpa allt separat. Handla runt på nätet eller kolla priser i din lokala poolbutik.

STEG 5: Sänk poolens vattennivå

Om vattnet i din pool riskerar att frysa beroende på var du befinner dig, är det viktigt att sänka vattennivån innan du stänger poolen för säsongen. Om du bor i ett varmt klimat där temperaturen sällan sjunker under minusgrader, kanske det här steget inte är nödvändigt.

Den exakta vattennivån beror på din pools lock. De med nätöverdrag bör se till att vattennivån är 30 till 50cm under, medan de med solida överdrag bör sikta på en vattennivå som är 8 till 15 cm under plattan. För en pool i marken, kör ditt filter eller använd en sifonpump för att sänka vattennivån.

STEG 6: Rengör och spola poolens filter och pump

Om du har ett sandfilter, spola tillbaka det för att motverka algtillväxt i filterelementet. Om du har ett avtagbart filter, ta ut det och rengör det noggrant.

För att spola ett filter, börja med att stänga av poolens värmare. Stäng av filtret och välj sedan inställningen för flerportsfilterventilen som är märkt som “backwash” eller “dränera till avfall”. Vissa filtreringssystem är redan anslutna till ett avfallskärl, medan andra kräver att du ansluter en backspolningsslang som är riktad till en avfallshanteringsplats.

Slå på filtret och kör det i mellan 3 och 5 minuter, tills vattnet blir klart. Vrid flerportsfilterventilen till sköljinställningen och kör den i 30 sekunder innan du stänger av filtreringssystemet.

STEG 7: Rensa poolpumpens ledningar

Eftersom kvarvarande vatten kan frysa inuti din poolutrustning och vattenledningar och få dem att expandera och spricka, måste de vara så torra som möjligt för att undvika vinterskador. Det kan vara nödvändigt att blåsa ut ledningarna med en luftkompressor. Om det skulle visa sig omöjligt (eller opraktiskt) kan du undvika isrelaterade problem med ett frostskyddsmedel i poolen.

Tömningsprocessen är lättare för pooler ovan jord: Ta bort alla slangar och ta bort pluggen från poolens botten. Ägare av pooler ovan jord rekommenderas att använda en poolkudde. Dessa luftfyllda ringar, placerade i mitten av poolen och knutna till dess sidor, hjälper till att förhindra att vattnet i bassängen fryser.

För pooler i mark rekommenderas denna försiktighetsåtgärd endast om du bor i ett område med särskilt hårda vintrar.

STEG 8: Ta bort alla pooltillbehör

Ta sedan bort alla tillbehör – som stegar och hoppbrädor – från poolen. Detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa att vinterpoolskyddet passar korrekt. Det är också dags att ta bort korgar och andra väggbeslag från poolen.

Innan du lägger undan dem för vintern, rengör alla tillbehör noggrant och låt dem torka på en ren yta. Förvara stegar, hoppbrädor och annan kringutrustning på en ren, torr plats under lågsäsong.

STEG 9: Installera ett vinterpoolskydd

Ett välsittande vinterpoolskydd är viktigt för att hålla din pool ren och klar när den inte används. Det finns två typer av vinteröverdrag som vanligtvis finns på marknaden: mesh och solid vinyl. Nätöverdrag är billigare och kräver inget underhåll över vintern men de kan tillåta skräp att komma in i poolens vatten.

Solida höljen kräver en pump för att ta bort regnvatten och smält snö från toppen. Var noga med att fortsätta försiktighetsåtgärder som att låsa grindarna till poolstängsel för att undvika att ett litet barn eller husdjur drunknar i vatten som samlas på locket innan det rinner ut. Ett solidt lock som förblir på plats bör hålla poolvattnet under rent.

STEG 10: Övervaka din pools kemiska sammansättning varje månad

Under vintern är det fortfarande viktigt att konsekvent justera och övervaka din pools kemiska balans. Den bästa praxisen är att kontrollera den kemiska sammansättningen varje månad under lågsäsong och tillsätta kemikalier efter behov för att upprätthålla önskvärda nivåer.

Försök att hålla ett pH på runt 7,4 för att förhindra korrosion och beläggning från att byggas upp. Se till att vattnet är klorerat i en nivå av 2 till 4 ppm för att döda bakterier. Sikta på alkalinitet i standardintervallet 80 till 120 ppm. Leta efter en minsta kalciumhårdhet på 200 ppm för att skydda poolens yta från fläckar.

Förberedelse av poolens utrustning och tillbehör

Att förbereda poolens utrustning och tillbehör för vintern är viktigt för att förlänga deras livslängd och säkerställa att de är i gott skick när poolen används igen. Här är några viktiga steg att följa:

Rengöring och avlägsnande av poolens tillbehör, såsom trappor och räcken.

Innan du stänger poolen för vintern är det viktigt att ta bort och rengöra alla tillbehör som används i poolen. Ta bort trappor, räcken och eventuella löstagbara delar. Skrubba dem noggrant för att avlägsna smuts och alger. Se till att allt är ordentligt rengjort och torkat innan de förvaras.

Rengöring och förvaring av poolens utrustning, till exempel pumpar, filter och slangar.

Poolens utrustning spelar en avgörande roll för att hålla vattnet rent och klart. Innan du stänger poolen för vintern, rengör och skölj pumpar, filter och slangar noggrant för att ta bort eventuella föroreningar eller mineralavlagringar. Torka av dem ordentligt och förvara dem på en torr plats, gärna inomhus om möjligt, för att undvika skador från kyla och fukt.

Tömning och rengöring av poolens skimmerkorgar och pumpkorgar.

Skimmerkorgarna och pumpkorgarna fångar upp skräp och partiklar som kan blockera pumpen och skapa problem för poolens cirkulationssystem. Ta bort korgarna och töm dem på skräp. Skölj dem med rent vatten och sätt tillbaka dem på plats. Detta kommer att förhindra att skräp fastnar och skadar pumpen och filtret under vintern.

Poolens täckning och säkerhetsåtgärder

Installera en säkerhetspooltäckning för att förhindra olyckor

Att säkerställa poolens säkerhet är av yttersta vikt, särskilt under vintermånaderna när den inte används. En säkerhetspooltäckning är ett viktigt verktyg för att förhindra oavsiktlig tillgång till poolområdet, särskilt för barn och husdjur. Se till att välja en täckning av hög kvalitet som kan hålla vikten av en person som eventuellt skulle gå på den. Installera täckningen enligt tillverkarens instruktioner och se till att den är ordentligt spänd över poolen.

Använd en vinterpooltäckning för att skydda poolen mot skräp och smuts

För att skydda poolen mot löv, grenar, smuts och andra skräp under vintern, använd en vinterpooltäckning. Denna typ av täckning är vanligtvis tillverkad av slitstarkt material som kan stå emot vädrets påfrestningar. Se till att täckningen är tillräckligt stor för att täcka hela poolen och att den passar ordentligt. Det är också viktigt att täckningen är tillräckligt tät för att förhindra att skräp tränger igenom och förorenar poolvattnet.

Säkerställ korrekt fastsättning av täckningen för att säkerställa att den sitter ordentligt

För att säkerställa att täckningen förblir på plats och skyddar poolen effektivt under vintern är det viktigt att fästa den ordentligt. Beroende på vilken typ av täckning du använder kan detta innebära att du använder elastiska band, bungeerep, spännremmar eller andra fastsättningssystem som medföljer täckningen. Se till att täckningen är jämnt spänd över poolen och att det inte finns några lösa delar som kan blåsa bort eller orsaka skador. Inspektera regelbundet täckningen under vintermånaderna för att säkerställa att den fortfarande är på plats och att eventuella skador repareras eller byts ut vid behov.

Vanliga frågor om hur man vinterförbereder en pool

Även om du nu vet mer om hur du vinterstänger en pool, kanske du fortfarande har några kvardröjande frågor. Följande är svar på några av de vanligaste frågorna om hur man stänger av sin pool för vintern och hur man underhåller den under kallt väder.

Ska jag köra min poolpump i kallt väder?

När temperaturen sjunker under minusgraer är det viktigt att köra din poolpump kontinuerligt för att hålla vattnet i rörelse. Detta bör ske automatiskt om du har ett frysskydd.

Hur sätter man frostskyddsmedel i poollinjer?

Efter att du har dränerat vattnet till vinternivåer, lägg frostskyddsmedel i skummarens öppning för att förhindra att vatten fryser i poolens rörledningar. De flesta pooler kräver cirka 4l frostskyddsmedel för att säkerställa att VVS-systemet är skyddat.

När bör du öppna din pool ovan jord?

Att bestämma när du ska stänga eller öppna din pool beror på väder och pooltyp. Stäng en ovanjordspool när dagtemperaturerna konsekvent är över 21 grader. Även om det fortfarande kan vara lite kyligt att simma i 21 grader, finns det ett antal fördelar med att öppna poolen tidigare på säsongen, inklusive att förhindra att alger förökar sig.

Kan du överchocka en pool?

Ja, det är möjligt att överchocka en pool. Pool “chock” är helt enkelt en koncentrerad version av klor, och att använda för mycket av det kan resultera i att ditt poolvatten blir grumligt. Om du överchockar din pool, undvik att simma i den tills vattnet klarnar upp. Ta bort locket – om du har ett – för att påskynda processen.

Även om du kan anlita proffs för att stänga din pool åt dig, sparar du pengar genom att göra det själv. Genom att följa dessa steg säkerställer du att din pool är skyddad och väl underhållen under lågsäsong. Förhoppningsvis känner du dig nu utrustad med den nödvändiga informationen för att stänga din pool i höst så att den är redo att gå nästa vår.

Bygga Pool: Gratis Offert – En Komplett Guide

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!