Fördelar av Relining av Rör [Tips & Guide]

Det finns en uppsjö av VVS-problem som husägare regelbundet utsätts för. Och om de inte förutses kan de orsaka stora störningar, problem, och och resultera i stor frustration.

Centralt för VVS-system är att den konstanta driften av rör innebär att problem naturligt kan uppstå med tiden. Detta påverkas dessutom av dålig vård av husägare och slitage i strukturen.

Allvarliga problem kan uppstå i rören på ett ögonblick: trädrotsintrång, sprickor och blockerade avlopp för att nämna några. Alla är ett resultat av svagheter i dess struktur, som lyckligtvis kan åtgärdas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt tack vare något som kallas relining.

Relining av rör är en modern metod för att reparera skadade rör. Som namnet antyder innebär det att rören omfodras, vilket ger en stark innerbeklädnad inuti det gamla röret utan att gräva upp det skadade röret.

Vad är relining?

Relining av rör är en ny typ av teknik som kan användas för att reparera blockerade eller spruckna avloppsrör. Den främsta fördelen med relining av rör är att hela processen görs ovanför marken vilket eliminerar behovet av invasiv grävning som kommer med potentiella skador.

Relining av rör reparerar dina rör genom att använda ett speciellt harts för att härda röret från insidan. Med tiden torkar detta harts för att bilda en stark bindning och kan i vissa fall till och med göra att ditt rör blir starkare än innan det skadades. Denna teknik sparar pengar eftersom ingen arbetsintensiv grävning krävs.

Hur fungerar relining?

Processen börjar med ett besök av platsen av en kvalificerad tekniker. Teknikern kommer att inspektera ditt dräneringssystem med hjälp av kamera-utrustning. Dessa bilder i realtid kommer att avslöja rörets skick och vad som är orsaken till skadan. I många fall kan detta vara ett underliggande rotproblem. När skadans omfattning har uppskattats rensas avloppet sedan ofta med spolning som spolar ut all beläggning och skräp som ansamlats samt eventuella hinder som kan orsaka blockering.

När röret har rengjorts noggrant kommer teknikern sedan att sätta ihop en specialanpassad liner som sätts in i ditt avlopp. Kamerasystemet ser till att dessa föremål är korrekt placerade över den skadade delen av ditt rör. Det är då magin börjar när tryckluft blåser upp fodret vilket får epoxihartsen att växa och fastna på avloppets inre yta. Hartset härdar sedan efter några timmar och ditt nya rör bildas. Fodret tas sedan bort och en sista kamerainspektion utförs för att säkerställa att ditt nya avlopp är korrekt reparerat.

Fördelar med relining


Prisvärt

Kostnaden för att göra relining av dina rör kommer sannolikt att vara överkomligt i pris för dig, särskilt i jämförelse med den traditionella processen som involverar tyngre maskiner, mer arbetstid, och röjning av strukturer som har demonterats.

Det är inget grävande inblandat

Den traditionella processen av reparation av rör involverar utgrävning av diken runt rörområdet vilket ökar inte bara kostnaderna, ansträngningen och tiden som läggs på jobbet, men det utgör en risk för egendomsskador. Med tanke på att reliningprocessen inte kräver någon grävning, är dessa risker mildrade. Att behöva gräva upp marken krävet stora maskiner som ökar kostnaderna och omfattningen på projektet.

Det är vanligtvis en snabb process

Relining av rör tar inte lång tid alls. Speciellt inte jämfört med den klassiska metoden av utgrävning.

Hur lång tid reliningprocessen tar kan variera från fall till fall; Men i de flesta fall kan hela jobbet slutföras inom några dagar. Att göra relining av rör är ett av de snabbaste och effektivaste sätten att åtgärda reparera ett skadat rör.

En process med livslängd

Reparation av rör med relining ger lång livslängd och hållbarhet.

Relining av rör utförs med en specialformulerad harts som är byggd för att hålla. När det har härdats internt till rörstrukturen är det nya höljet mycket hållbart, vilket minimerar risken för att problem uppstår, åtminstone under en avsevärd tid. Dess rostskyddande konstruktion är optimalt förseglad, vilket innebär att läckor inte är ett problem.

Miljö

Läckande rör utgör en miljöfara. Att bekämpa detta med en relining-lösning för rör underlättar effektiv dränering, vilket minskar den potentiella risken. Utöver detta kräver relining av rör lägre energiförbrukning än en utgrävning, som dessutom kräver bensintörstiga maskiner. Från början till slut minskar du din klimat-och miljöpåverkan.

Nuförtiden väljer allt fler relining av rör eftersom det är problemfritt i sitt tillvägagångssätt. Förr hade husägare inget annat alternativ än att byta ut avloppsrören om det hade drabbats av allvarliga dräneringsproblem. Med reliningmetoden finns det inget behov av att gräva mark för att åtgärda problemen i avloppsrör. Relining i Göteborg och VVS-företag som erbjuder tjänster inom avloppsrening och reparation införlivar den senaste tekniken i sin verksamhet.

Mindre landskapsstörningar

Ägare av hus väljer relining av rör eftersom det inte är någon grävning inblandad i processen. Detta resulterar i minimala landskapsstörningar. Husägare kan bevara sina gräsmattor, uppfart, rabatter, och andra områden runt tomten. Om röret är placerat på ett dåligt ställe kan utgrävningen orsaka omfattande skador som sedan måste återställas. Om din gräsmatta till exempel måste grävas upp behöver du sedan lägga om gräsmattan vilket både tar lång tid och kostar pengar.

Ökar vattenflödet

Epoxifodret skapar en slät yta inuti röret. Till skillnad från rör av betong eller gjutjärn ökar denna beklädnad vattenflödet i ett rör. Det eliminerar också de hinder som minskar vattenflödet.

Så här gör VVS-proffsen relining

I tider av allvarliga problem med avloppsledningar måste husägare tillgripa professionella rörmokare. Nya rörmokare är väl medvetna om den avancerade dräneringsutrustningen och hur man implementerar dem i arbetsprocessen. Experterna inom relining av rör applicerar en ny beklädnad på den befintliga rörledningen och rehabiliterar den på ett korrekt sätt. Detta gör det möjligt för det befintliga röret att fungera mer effektivt.

Det är ett känt faktum att relining av rör ökar styrkan på avloppsledningen samtidigt som den blir långlivad.

I början av denna process måste rören rengöras ordentligt. Då kan moderna VVS-verktyg i form av rengöringsstavar, krannycklar och gängtätningstejper spela en stor hand vid rengöring av rören.

Oftare använder VVS-proffsen tryckvatten för att rensa stopp i avlopp. Tätningsmedlen appliceras sedan på de torkade rören. Det är dessa tätningsmedel som täcker den inre delen av avloppsröret. Det nya röret monteras sedan med hjälp av luft och vatten.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!