Förstagångsköpare av Bostad Möter Utmaningar i Stockholm, Medan Göteborg Visar Flexibilitet

I en nyligen genomförd Mäklarbarometer av SBAB, påpekas det att första bostadsköpare i Stockholm möter allt större hinder för att få fotfäste på bostadsmarknaden. Samtidigt verkar omständigheterna för förstagångsköpare vara mer gynnsamma i Göteborg, enligt undersökningen.

I den här studien, som har genomförts kvartalsvis sedan 2005, delar fastighetsmäklare i Sveriges tre största stadsregioner med sig av sina intryck av marknaden. I den senaste upplagan tillfrågades mäklare i Stockholm och Göteborg specifikt om hur de ser på förstagångsköparens situation nu jämfört med samma tid förra året.

Uppgifterna visar en oroande trend i Stockholmsregionen. Över hälften (51 procent) av de tillfrågade mäklarna menar att förstagångsköpare i Stockholm står inför större svårigheter än tidigare, givet de förändringar som bostadsmarknaden har genomgått. Medan en tredjedel tror att situationen har förbättrats, uppfattar en tiondel att det inte skett någon betydande förändring.

“De ökade svårigheterna för förstagångsköpare i Stockholm är inte oväntade. Priserna för mindre lägenheter ligger nu något över förra årets nivåer. Samtidigt är det svårare att låna pengar. Bankernas levnadsstandardberäkningar (KALP) tar nu hänsyn till de högre räntorna samt till att inflationen har orsakat högre levnadskostnader,” konstaterar Linda Hasselvik, boendeekonom på SBAB.

I kontrast till Stockholm har förstagångsköpare i Göteborg haft lättare att kliva in på bostadsmarknaden, med lägre genomsnittliga slutpriser för små lägenheter än under samma period föregående år.

“Prisbilden för små lägenheter i Västra Götaland har minskat jämfört med förra året. Dessutom är priserna väsentligt lägre än i Stockholm, vilket minskar kravet på inledande kapital. Därför har förstagångsköpare i Göteborgsregionen förmodligen lättare att klara KALP-kalkylen och få ett lån som täcker köpet av deras första bostad,” tillägger Hasselvik.

Resultaten från Mäklarbarometern visar också en förbättrad optimism bland mäklarna angående prisutvecklingen. För närvarande förväntar sig tre gånger så många mäklare att se stigande priser jämfört med föregående kvartal.

Villamarknaden i Stockholm skiljer sig dock från denna positiva trend. Mäklare i Stockholmsregionen är mer skeptiska till villapriserna, och tror att priserna kommer att vara antingen stigande eller sjunkande i jämn takt.

“Medelpriset för en villa i Stockholms län under det första halvåret var cirka 1 miljon kronor lägre än under samma period förra året. Den höga generella prisnivån i Stockholm gör att räntehöjningar är särskilt kännbara för hushållen. När detta kombineras med de senaste årens höga elpriser drabbas villamarknaden särskilt hårt,” avslutar Hasselvik.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!