Fortsatt Utmanande Läge för Bostadssäljare enligt SBAB’s Bomarknadstemp i Augusti

Den senaste indikatorn från SBAB, känd som Bomarknadstempen, ger en fortsatt besvärande bild för bostadssäljare i Sverige. Augusti månad visade på flera faktorer som utmanar säljare, både inom lägenhets- och husmarknaden. Även om vissa regioner upplevde oväntade prisökningar, är det ännu för tidigt att avgöra om detta är en kortlivad efter-sommaren-effekt.

Bomarknadstempen, som lanserades tidigare i år av SBAB, agerar som en samlad indikator för att utvärdera bostadsmarknadens hälsa. Den tar hänsyn till variabler som utbud av befintliga bostäder, antal dagar en bostad är listad på Booli, antal återpublicerade bostäder, andelen prissänkningar, antal budgivare och medelbudpremien. Genom att jämföra dessa faktorer med historiska genomsnitt försöker indikatorn ge en tydlig bild av bostadsmarknadens nuvarande tillstånd.

För lägenheter visade indikatorn att situationen var fortsatt utmanande i augusti. Trots positiva aspekter såsom minskat antal återpubliceringar och kortare försäljningstider, övervägdes detta av negativa faktorer som ett ökat utbud och en större andel prissänkta lägenheter.

På husmarknaden var läget i stort sett oförändrat sedan juli. Budpremierna steg något, andelen prissänkningar minskade, men utbudet och försäljningstiden ökade.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, kommenterade situationen: “Bomarknadstempen visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för de som vill sälja sin bostad, sett till Sverige som helhet, oavsett om det handlar om lägenheter eller hus. Samtidigt såg vi i vårt prisindex HPI att villapriserna ökade oväntat mycket i flera regioner i augusti och även för Sverige som helhet. Även lägenheterna visade en uppgång men svag. Det återstår att se om detta är en tillfällig ‘efter-semestern-effekt’ eller inte, särskilt vad avser villor där uppgången var större än vad som kan förklaras av ett normalt säsongsmönster. Med tanke på att vi ännu inte sett räntetoppen och att hösten normalt sett brukar vara en svalare period på bostadsmarknaden, så talar det ändå för att prisbotten ännu inte är nådd. Men osvuret är bäst.”

Det återstår att se hur bostadsmarknaden utvecklar sig under de kommande månaderna, särskilt med tanke på ränteläget och det traditionellt lugnare höstperioden. SBAB kommer att fortsätta övervaka Bomarknadstempen för att ge insikter i den svenska bostadsmarknadens dynamik.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!