9 Frågor att Ställa Innan du Byter Tak

Planerar du att byta tak på ditt hus?

Entreprenören du anlitar avgör om det blir en framgångssaga eller om ditt hus senare drabbas av problem. För att komma fram till rätt val, se till att du ställer rätt frågor. Både till dig själv så att du kan planera ditt projekt, men också till entreprenören som skall genomföra arbetet.

Många människor byter bara tak en gång under tiden som de äger ett hem, om alls.

Av den anledningen är många obekanta med detta projet, och därför kan takläggning vara skrämmande.

Bortsett från stressen med att anställa en entreprenör, finns det nya saker att lära sig och svåra beslut att fatta. Sedan finns naturligtvis den ekonomiska aspekten: Ett stort hemförbättringsjobb, takbyte kostar vanligtvis hundratusentals, tillräckligt för att någon budgetmedveten husägare ska tveka.

Men när du gräver lite djupare börjar du förstå att byte av tak inte bara tar pengar ur fickan; uppgraderingen tillför ofta ett stort värde till hemmet. Vid försäljning får ägare vanligtvis tillbaka mer än hälften av det belopp de investerar i ett nytt tak, och dessutom blir hemmet mer attraktivt för köpare.

Visst finns det fler glamorösa hemförbättringsprojekt, men det är kanske inte mer viktigt än att säkra ett robust, ogenomträngligt tak. Förutom att hålla vädret ute och förhindra vattenskador, erbjuder ett nytt tak ett antal mindre uppenbara fördelar, inklusive men inte begränsat till förbättrad energieffektivitet. Det är en “funktionell uppgradering”. Enkelt uttryckt, ett nybyggt hustak presterar generellt sett bättre.

Variabeln här är att en pålitlig entreprenör är nyckeln till framgång. Alla har hört skräckhistorier om entreprenörer som gör ett dåligt jobbeller inte ens slutfört arbetet. Du kan undvika sådana genom att ställa en rad enkla frågor innan du anlitar en entreprenör för att byta ditt tak.

Om du inte är en ambitiös gör-det-själv-person som hanterar allt på egen hand beror kvaliteten på ditt nya tak till stor del på de personer du anförtror åt uppgiften. Så, innan du börjar, ta reda på detaljerna om hur entreprenörer bedriver sin verksamhet. Se till att träffa följande ämnen i dina intervjuer.

1. Budget

Är uppskattningen heltäckande? Det är en sak att investera hundratusentals kronor i ett nytt tak. Det är en annan att betala ut mycket mer än du var beredd att spendera. Gör dig själv den tjänst att granska uppskattningar i sin helhet, snarare än att hoppa till avsnittet som anger projektsumman. Håll utkik efter avvikelser, men lika viktigt är att undvika entreprenören om du stöter på en uppskattning som inte verkar komplett. Tänk bara allvarligt på skriftliga uppskattningar som påverkar alla kostnader, från tillstånd och inspektioner ner till fästelement och infästningar.

Leta dessutom efter kostnader täcker diverse oväntade utgifter. Alla känner till det gamla ordspråket, Om det låter för bra för att vara sant, är det förmodligen det. Den visdomen gäller verkligen kostnadsförslag, men lika misstänksamma är alla entreprenörer som inte är villiga att förklara ett prisförslag på djupet.

2. Material

Vilka material kommer att användas? Du får vad du betalar för. Även om det är sant i praktiskt taget alla hemförbättringsprojekt, kan det inte vara mer sant när det kommer till takläggning. Ofta, när ett tak går sönder för tidigt, är det skylla på undermåligt takpapp. Att kompromissa eller helt enkelt ta genvägar lönar sig inte.

Faktum är att du sannolikt kommer att spendera mer på lång sikt om du först försöker att kompromissa. Förklara dina kvalitetshänsyn för entreprenörerna och förvänta dig i sin tur att de ska ge inblick i dina alternativ. Innan arbetet börjar, skaffa en materialspecifikation skriftligt. Senare, när materialet har kommit, dubbelkolla att det stämmer överens med vad som överenskommits. I allmänhet, var försiktig med alla entreprenörer som inte rekommenderar det bästa.

3. Installation

Vilka metoder planerar installatören att använda? För att spara pengar på kort sikt kan vissa entreprenörer föreslå att man applicerar nytt takpapp direkt över det befintliga lagret.

Att undvika ett steg ur processen kan vara lockande, men det finns legitima skäl att följa den korrekta ordningen. I grund och botten är takpapp säkrare när de fästs direkt på takdäcket. Att ta bort befintliga takmaterial medför dessutom en värdefull möjlighet att inspektera takdäcket. Ignorera möjligheten, och det kan bara vara en tidsfråga innan för närvarande dolda frågor gör sig kända i form av omfattande, dyra vattenskador.

Det är därför som du vid varje ombyggnad bör ta bort det gamla takpappet för att avslöja det underliggande träet och, om det behövs, reparera det. Innan de nya takpappen appliceras bör installatörer lägga till en is-och-vatten-sköld för att skydda mot is och vattenskador. Längs vägen bör också viktiga åtanganden göra för tillräcklig vindsventilation.

4. Ansvar

Vad händer om något går fel? När den vanliga husägaren anlitar en entreprenör för ett takbytearbete gör han eller hon det under antagandet att det slutliga ansvaret för projektet nu faller på proffsen.

Den hårda verkligheten är att inte alla entreprenörer följer alla krav. Det betyder att det är i ditt bästa intresse att bekräfta att din entreprenör har bindnings- och försäkringscertifiering, utöver relevanta licenser. En dygd med att välja ett större, fast etablerat företag är att förutom arbetsledare och arbetare finns det teammedlemmar som inte fokuserar på byggnadsarbetet, utan på pappersarbetet. På så sätt kan du gå in i projektet med sinnesro, fullt övertygad om att du skulle skyddas om problem skulle uppstå. De flesta små, lokala entreprenörer är licensierade, försäkrade och bundna, men innan du anställer en, kontrollera tre om att du inte skulle vara ansvarig för eventuella olyckor.

Ett företag som är duktiga på takläggning & takrenoveringar i Göteborgsområdet är Tak365 – spana in deras webbplats.

5. Garantier

Hur länge kan det nya taket förväntas hålla? Vanligtvis håller tak ed takpapp i decennier, men medan vissa måste bytas ut efter cirka 20 år, förblir andra livskraftiga under en livstid. Naturligtvis, om takpappen är felaktigt installerad skulle till och med en generös produktgaranti vara till liten hjälp för husägaren.

Andra hemförbättringar är rent valbara, men takbyte är något annat. Det är inte så mycket ett val, eftersom det är ett viktigt steg framåt för att försvara ditt hems strukturella integritet, samtidigt som det ger ett enormt uppsving till dess andrahandsvärde. Se till att du gör korrekt och grundlig research, ställer bra frågor och ägna tanke, omsorg och uppmärksamhet åt ditt val av vem du litar på för att sätta tak över huvudet.

Eftersom ett nytt tak är en så stor investering vill man försäkra sig om att det kommer med garanti. Välj ett takföretag som erbjuder minst 25 års garanti och är villig att skriva det.

6. Arbetar du med underleverantörer?

Vissa takföretag anlitar underleverantörer för att sköta en del av arbetet. Även om denna faktor i sig inte nödvändigtvis är en negativ punkt, bör du begära information om underleverantörens referenser. Mer specifikt, ta reda på vilka underleverantörer de arbetar med och be att få se deras försäkringsbevis.

7. Kommer du att byta ut det gamla taket?

Många husägare inser inte att vissa takläggare helt enkelt installerar ett nytt tak över det gamla. Att inte ta bort det gamla taket innebär att problemområden, som ruttet trä, inte kommer att avslöjas eller åtgärdas. Det kan i sin tur leda till omfattande takskador senare. Vanligtvis är det bäst att ta bort det gamla taket innan du installerar ett nytt.

8. Hur kommer du att skydda min egendom?

Ett takbyte kräver specialutrustning, material och arbetare. Dessa faktorer gör detta till en av de viktigaste frågorna att ställa när man byter tak. Fråga takläggaren exakt vilka åtgärder företaget vidtar för att skydda din fastighet under projektets gång.

Till exempel, hur kommer de att skydda ditt tak under dåligt väder? Kommer de att använda stegstabilisatorer eller avstånd för att skydda dina rännor? Hur kommer de att skydda ditt landskap?

9. Hanterar du avfallsborttagning?

Arbeta inte med ett företag som inte inkluderar skräpborttagning i deras kontrakt. Detta kan vara en kostsam extra kostnad. Både i uppskattning och kontrakt bör det uttryckligen framgå att takföretaget ansvarar för avfallshanteringen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!