Framtidens Bro Station: En Ny Mötesplats för Resenärer och Invånare

Upplands-Bro kommun sätter igång med planeringen av en omfattande omvandling av Bro Station, som en del av Omdaning Bro-satsningen. Målet är att skapa en modern och attraktiv transportknutpunkt som möter invånarnas och pendlares behov samtidigt som den främjar gemenskap och tillgänglighet.

Resecentrum, bussterminal och en ny perrongsentré står på agendan för Upplands-Bro kommun när de nu tar itu med att omforma Bro Station. Detta initiativ kommer som svar på den ökande befolkningen och ökade pendlingstrycket i området. Kommunen har varit en drivande kraft bakom ansträngningarna för att införa 15-minuters tågtjänster till Bro och samarbetar nu med Trafikverket i utvecklingen av pendeltågstrafiken.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, uttrycker målsättningen för projektet: “Målet är att förvandla stationsområdet från en plats som upplevs som otrygg och bristfällig, där invånarna bara passerar igenom, till en tillgänglig och attraktiv mötesplats för alla invånare och besökare.”

Denna omvandling är en viktig komponent i Omdaning Bro, en övergripande satsning som syftar till att förbättra både den sociala och fysiska aspekten av Bro.

Resecentrum och Bussterminal:

Planerna inkluderar att bygga ett nytt resecentrum intill stationen, som kommer att hysa butiker, caféer och/eller restauranger, samt en bussterminal. Jan Stefansson (KD), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, delar sina visioner: “Det nya stationsområdet ska bli en plats som möter pendlares behov men också en plats där man gärna stannar upp, möts och umgås. Vi vill se en plats med en tydlig identitet som fungerar som en knutpunkt inte bara mot omvärlden utan även mellan olika delar av Bro.”

Den nya bussterminalen kommer att underlätta för bussarna att samordna med den ökade pendeltågstrafiken som 15-minuters tågservicen medför.

Ny Västlig Entré:

För närvarande finns det en entré till Bro Stations perrong. Den nya detaljplanen kommer att göra det möjligt att bygga en ytterligare entré vid den västra delen av perrongen. Kommunen överväger två alternativ: en gångbro över järnvägen eller en tunnel under järnvägen. Dessutom kommer möjligheten att inkludera en bro för biltrafik att utredas.

Upplands-Bro kommun har satt igång med planeringen av denna spännande transformation av Bro Station och ser fram emot att skapa en modern och välkomnande mötesplats som kommer att gynna både resenärer och invånare i framtiden.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!