Göteborg får 102,5 miljoner kronor för cykel- och kollektivtrafikåtgärder

Göteborgs Stad har nyligen tilldelats 102,5 miljoner kronor i statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Detta belopp är det största som Göteborg har mottagit i form av stadsmiljöavtal sedan dessa infördes 2015.

Bidraget kommer att användas för att skapa bättre förutsättningar för invånarna att välja att cykla eller åka kollektivt. Detta markerar den åttonde gången som Göteborgs Stad har beviljats stadsmiljöavtal, som ansöks i samverkan med Västra Götalandsregionen.

En betydande del av beloppet, omkring hälften, kommer att investeras i förlängning av 23 spårvagnshållplatser längs med linjerna 5 och 11. Dessa hållplatser har totalt 70 000 påstigande per dag och har identifierats som områden där det råder en kapacitetsbrist för spårvagnstrafiken. Genom att förlänga hållplatserna hoppas man öka kapaciteten utan att behöva införa fler fordon.

Fem av de godkända åtgärderna syftar till att öka andelen cykelresor genom att bygga bort så kallade saknade länkar. Målet är att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för cyklister och fotgängare genom att skapa en sammanhängande infrastruktur för cykelvägnätet.

Utöver detta, kommer staden tillsammans med Västra Götalandsregionen genomföra ett antal motprestationer mellan 2023 och 2025. Dessa inkluderar bland annat introduktion av seniorbiljetter och fritidsbiljetter i kollektivtrafiken, en satsning på elcyklar inom projektet pilotområde cykel i Majorna, förhöjda gång- och cykelpassager på Hjällbo Lillgata och Stora Fiskebäcksvägen, och avsmalnade körfält för att ge plats åt cykeltrafik på Rävebergsvägen, Hjällbovägen och vid cirkulationsplatsen vid Femvägsskälet.

Det är kommuner och regioner i Sverige som kan ansöka om så kallade stadsmiljöavtal. Syftet med dessa avtal är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor eller för hållbara godstransportlösningar i städer.

Sammanfattningsvis kommer dessa initiativ att stödja Göteborgs Stads ambitioner att främja hållbara transportalternativ och skapa enTitel: “Göteborg får 102,5 miljoner kronor för att stödja hållbara transportinitiativ”

Göteborgs Stad har nyligen tilldelats 102,5 miljoner kronor i statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Detta belopp är det största som Göteborg har mottagit i form av stadsmiljöavtal sedan dessa infördes 2015.

Bidraget kommer att användas för att skapa bättre förutsättningar för invånarna att välja att cykla eller åka kollektivt. Detta markerar den åttonde gången som Göteborgs Stad har beviljats stadsmiljöavtal, som ansöks i samverkan med Västra Götalandsregionen.

En betydande del av beloppet, omkring hälften, kommer att investeras i förlängning av 23 spårvagnshållplatser längs med linjerna 5 och 11. Dessa hållplatser har totalt 70 000 påstigande per dag och har identifierats som områden där det råder en kapacitetsbrist för spårvagnstrafiken. Genom att förlänga hållplatserna hoppas man öka kapaciteten utan att behöva införa fler fordon.

Fem av de godkända åtgärderna syftar till att öka andelen cykelresor genom att bygga bort så kallade saknade länkar. Målet är att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för cyklister och fotgängare genom att skapa en sammanhängande infrastruktur för cykelvägnätet.

Utöver detta, kommer staden tillsammans med Västra Götalandsregionen genomföra ett antal motprestationer mellan 2023 och 2025. Dessa inkluderar bland annat introduktion av seniorbiljetter och fritidsbiljetter i kollektivtrafiken, en satsning på elcyklar inom projektet pilotområde cykel i Majorna, förhöjda gång- och cykelpassager på Hjällbo Lillgata och Stora Fiskebäcksvägen, och avsmalnade körfält för att ge plats åt cykeltrafik på Rävebergsvägen, Hjällbovägen och vid cirkulationsplatsen vid Femvägsskälet.

Det är kommuner och regioner i Sverige som kan ansöka om så kallade stadsmiljöavtal. Syftet med dessa avtal är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor eller för hållbara godstransportlösningar i städer.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!