Grönt ljus för Uppsalas spårvägsprojekt: Full fart framåt efter kommunfullmäktiges beslut

I en kraftig uppvisning av framåtblickande stadsplanering har Uppsala kommunfullmäktige förkastat ett förslag om att stoppa bygget av stadens kommande spårväg. Beslutet innebär att arbetet med att etablera två spårvägslinjer mellan Uppsala centralstation och den nya tågstationen i södra Uppsala fortsätter som planerat​.

Erik Pelling (S), ordförande för kommunstyrelsen, uttryckte lättnad över beslutet, och konstaterade att det innebär att osäkerheten kring Uppsalas kollektivtrafik nu kan läggas åt sidan. Istället kan fokus riktas mot genomförandet av spårvägsprojektet. Den omfattande planeringsfasen för projektet är nästan slutförd, och det praktiska byggarbetet förväntas börja i mars 2024​.

Bakgrunden till Uppsalas satsning på spårväg är stadens stadiga befolkningstillväxt. Prognoser visar att 100 000 människor förväntas resa längs spårvägssträckan varje dag fram till 2050. På grund av det stora antalet resenärer bedöms spårväg vara det mest lämpliga alternativet för att undvika överbelastning på gatorna. Spårvägsinvesteringen har också visat sig vara det mest kostnadseffektiva alternativet för att stärka kollektivtrafiken i södra delarna av Uppsala​.

“Uppsala är en expansiv region och är helt beroende av spårvagnstrafikens kapacitet för att kunna fortsätta växa hållbart,” sa Pelling. “Den kommer att korta restiderna och knyta ihop Uppsalas båda universitet, Uppsala Science Park, flera statliga verk, Akademiska Sjukhuset och många befintliga och kommande stadsdelar med Uppsalas två järnvägsstationer”​.

Spårvägen kommer att sträcka sig över 17 kilometer och inkludera 22 hållplatser, inklusive Uppsala C och Uppsala S, den nya tågstationen i södra Uppsala. Den kommer att gå igenom bostadsområdena Rosendal, Ulleråker, Gottsunda, Ultuna och vidare till de sydöstra stadsdelarna. Satsningen på spårvägen är ett gemensamt projekt mellan Uppsala kommun och Region Uppsala​.

Illustration: White arkitekter

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!