Grundkrav för att Lägga till en andra Våning på ditt hus

Med tiden, förmodligen år efter att de byggt sina byggnader, kan husägare börja överväger att lägga till en andra våning.

Denna övervägande kan uppstå från behovet av att skapa fler boenden i ett område med begränsad markyta, behovet av att skapa fler rum i sina hus utan att behöva spendera pengar i att lägga en ny grund, eller behovet av att göra sin fastighet högre och få den designad efter deras smak.

De flesta gånger när byggnader går i arv eller äganderätten övergår till en ny ägare med en större familj, kan den nya ägaren behöva lägga till en andra våning till byggnaden, särskilt när det är en höginkomsttagare.

De kan behöva inkludera några rum för speciella ändamål, t.ex. gymrum, bibliotek, spelrum och så vidare. Vissa kan utföra proceduren bara för att öka värdet på sin egendom.

De viktigaste typerna av gunder

Det finns två huvudtyper av fundament; hus byggs vanligtvis med antingen grunda eller djupa grunder. Det är viktigt att du känner till den som ditt hus är byggt på.

Ytlig grund

De ligger cirka 1,5 meter djupt ner i jorden och är relativt billiga att lägga. Lasten de bär överförs inte till den djupa delen av marken, till skillnad från den djupa grunden. Exempel är flottfundament, dikesfundament och bandfundament.

Djup grund

Denna typ av grund är gjord för att nå djupt ner i jorden där det inre lagret av jorden är mycket bättre än det översta lagret. Det används mest för höga byggnader och byggnader avsedda att bära mycket vikt.

Ytor som har olämplig jord använder denna typ av grund. Exempel är de borrade schakten och pålfundamenten.

Lägga till en våning

Bruket att lägga till en våning på en befintlig byggnad är inte ny och har blomstrat främst i städer som har liten landmassa men överväldigande befolkning. Det kan vara ett säkert förfarande om det utförs på rätt sätt under överinseende av en byggnadsingenjör. Det krävs dock en grundlig och praktisk kunskap om kraven.

En giltig oro i hjärtat av husägare som vill utföra denna konstruktion på sina byggnader är om grunden för deras byggnader kommer att kunna stödja ytterligare en våning. Det är normalt att bli skeptisk till grunden för en gammal byggnad som bär tyngden av en våning.

Den här artikeln ger dig en omfattande lista över krav för att din grund ska bära en annan våning. Innan dess, listade nedan är vikten av att ha en stark grund för din byggnad.

Vikten av en stark grund


Det ger stabilitet

En byggnads grund kan liknas vid en klippa som ett hus är byggt på. Den är gjord för att vara gedigen på ett sådant sätt att även om byggnaden skulle vara en hög resande, kommer den inte att sjunka ner i jorden. Den tar emot vikt från byggnaden och fördelar den i jorden.

Den håller strukturen upprätt

Grunden för en byggnad är anledningen till att en byggnad förblir upprätt, även efter decennier. Det är därför det kräver mycket resurser att lägga. Med en bra grund elimineras rädslan för en eventuell kollaps.

Försvar mot naturkatastrofer

Naturkatastrofer är oundvikliga och är vad vi upplever då och då. Grunden till en byggnad håller den stående när den översvämmas med vatten, när det är en jordbävning i närheten eller när vinden är för stark och hotar att dra av byggnaden. Den starka betongplattan är också designad för att motstå kraftiga stötar.

Det håller fukt Borta

Det är normalt att vatten samlas vid basen av din byggnad efter regn. Och för byggnader vars väggar helt eller delvis är gjorda av trä, håller en solid betongfundament vatten borta. Däremot bör en stabil grund byggas vid sidan av ordentlig dränering som kommer att leda ut överflödigt vatten.

Krav för att lägga till en andra våning

Med kunskapen om vikten av en solid grund kommer du att kunna uppskatta mer de krav som föreskrivs för att lägga till en andra våning till din byggnad. De är listade nedan.

Få ett godkännande från relevanta statliga myndigheter

Att få godkännande från stadsbyggnadsverket i din stad är det första och förmodligen det viktigaste krav innan du börjar. Inte alla stadsbyggnadsbyråer brukar godkänna att lägga till en andra våning på en redan befintlig byggnad.

Vissa byråer kan insistera på att verifiera soliditeten hos din grund innan godkännande. Berörda myndigheter kan också kräva periodisk tillsyn av projektet för att säkerställa att byggnaden håller regeringens föreskrivna standard.

En del villaägare som valt att kringgå regeringens godkännande har låtit staten riva sina fastigheter. Bortsett från möjligheten att byggnaden är undermålig, kanske din våningsbyggnadsplan inte överensstämmer med regeringens plan för din stad eller region.

Ett godkännande från regeringen kommer att rädda dig från onödiga stress och avbrott, och det kommer att sätta dig på rätt spår när det gäller ditt projekt.

Få en kompatibel design

Efter att ha fått ditt bygglov, kontakta en byggnadsingenjör för att ge dig en lämplig design som passar din redan befintliga struktur. Designen bör ta hänsyn till pelare och trappor som ska uppföras. Den kommer att informera om vilken typ av ändringar som kommer att göras på grunden.

Designen bör också ta hänsyn till den extra belastning den extra våningen kommer med. Typen av takbeläggning och avsedd användning av rummen på övervåningen kommer att avgöra vilken typ av stelning som kommer att göras till grunden så att den kommer att kunna bära den nya vikten bekvämt.

Den strukturella ingenjör under utformningen av den nya våningen kan också ge dig råd om du bör gå vidare med idén med projektet, om kostnaden för att genomföra projektet överväger användbarheten av den ytterligare våningen, eller om det är bättre att bygga om din bygga på nytt.

Det är värt att notera att projekt av denna karaktär är ekonomiskt krävande och kan sluka mer pengar än vad som antas.

Utför ett jordtest

Det kan ha det har gått decennier sedan du senast gjorde ett jordtest för jorden runt ditt hem, förmodligen den gången du byggde ditt hus. Vid den tiden kan marknaturen ha varit lämplig för huset den för närvarande bär.

Nu när du ska lägga till en ny historia måste du ringa en expert för att avgöra om nuvarande marktillstånd kan innehålla vikten av din avsedda byggnad.

Fastställ skicket på grunden

Du måste kontrollera sprickor, rostiga strykjärn och mögel i din foundation. Sådana oegentligheter kan tyda på en svag grund. Om den är svag måste grunden repareras innan ytterligare en våning kan läggas till. I ett allvarligt fall måste tanken på att stärka grunden förkastas och en ny byggnad uppföras.

Fixa marken

För att ytterligare stärka grunden kan jorden runt fundamentet injekteras genom att injicera betong i jord. Detta kommer att hjälpa till att stelna jorden runt den.

Reparera grunden till din byggnad

Hur besvärligt det än kan låta måste du utföra reparationer på din byggnads grund. Kontrollera fotfästena och öka deras bredd och tjocklek till standard. Om grunden har översvämmats med vatten bör den dräneras, eftersom vatten kan få strykjärnen att rosta snabbare. Ytterligare pirer, fotfästen och balkar bör läggas till vid behov.

Faktorer att överväga innan du utför det här projektet:

Kostnad

Denna typ av projekt kräver mycket expertis. Dess ekonomiska konsekvenser kan vara överväldigande och kanske inte stämmer överens med resultatet. Husägare som är villiga att genomföra denna ombyggnad av sin byggnad måste vara redo att bära oförutsedda utgifter. Kostnaden för att bygga ett nytt hus kan också jämföras med de avsedda kostnaderna för att förstärka en redan befintlig grund.

Tillfälligt boende

Under detta förfarande kommer de boende i huset att tvingas flytta tillfälligt till en nytt hus. Frågor om grunden för en byggnad görs inte i all hast. Det kan ta tid att göra det klart.

Tillgänglighet för experter

Denna procedur får endast utföras av kvalificerad personal. Tillgången till sådan personal kan vara knapp eller inte inom räckhåll vid önskad tidpunkt. Det är bäst att ställa projektet på is tills du kan få en expert.

Slutsats

Att lägga till en andra våning till din byggnad är inte ett ovanligt beslut och kommer inte på något sätt att påverka standarden på din byggnad. Projekt av denna karaktär kräver bara att du följer redan etablerade rutiner. Ett sådant beslut bör fattas efter en personlig studie och fällande dom.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!