Hållbar Framtidsvision: Bearbetad Detaljplan i Norra Djurgårdsstaden Siktar på 70% Lägre Klimatpåverkan

I ett modigt steg mot en mer hållbar framtid, har detaljplanen för Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden bearbetats och anpassats för att minska klimatpåverkan med upp till 70 procent. Denna ambitiösa förändring är en del av Stockholms stads omfattande plan för att omvandla industrimark till urban stad, med fokus på hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Kolkajen kommer att innehålla cirka 1 250 nya bostäder, varav 40 är flytande studentlägenheter, två förskolor och cirka 10 000 kvadratmeter kommersiella ytor för restauranger, caféer och butiker. Dessutom kommer området att innehålla offentliga miljöer med varierande karaktär och flera mötesplatser, inklusive en större park mellan de befintliga kvarteren i Brofästet och de kommande kvarteren i Kolkajen.

Ett centralt fokus i utvecklingsplanen är att förbättra livsmiljön för vattenlevande djur. Detta kommer att uppnås genom skapandet av en marinpark med bryggor och gångstråk, samt utformningen av en blå parkmiljö, Marinparken, med vattenväxter och vass för att skapa en varierad livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur.

För att minska klimatpåverkan kommer stenmaterial från byggandet av den nya tunnelbanan att återanvändas som grundläggning för utbyggnaden i vattnet. Dessutom kommer koldioxidreducerad betong, som just nu testas i flera pågående byggprojekt, att användas vid byggandet av kajer och andra konstruktioner i Kolkajen. Genom att byta ut delar av cementen mot slagg, kommer betongens klimatpåverkan att minskas betydligt.

“Det är glädjande att denna viktiga del av Norra Djurgårdsstaden nu är ett steg närmare att förverkligas,” sade Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad. “De stora anpassningar av området gällande struktur och materialval gör att vi kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med ca 70 procent”.

Sedan 2018 pågår markrening på grund av tidigare gasproduktion på platsen. Utbyggnaden i vattnet och kajer kan starta från 2026, medan byggstart för de förförsta kvarteren i Kolkajen kan komma igång 2029. Kolkajen beräknas vara färdigutbyggd 2037.

“Kolkajen och det närliggande Gasverket blir med publika torg, parker, bryggor och kajstråk en gemensam tillgång för alla som bor i Stockholm eller är här på besök,” sade Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden i Stockholms stad. “Tanken är också att parken i framtiden ska kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för natur- och miljöfrågor”.

Denna ambitiösa hållbarhetsplan visar att Norra Djurgårdsstaden inte bara är ett av Sveriges största stadsutvecklingsområde, utan också ett ledande exempel på hur städer kan växa och utvecklas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!