Hållbar utveckling möter framtidens utbildning: Ny förskola planeras i Rosendal

Uppsala Kommun Skolfastigheter ligger i framkant när det gäller att möta behoven hos Uppsalas snabbast växande bostadsområden. Organisationen fortsätter att lägga grunden för framtida utveckling av stadens barn och unga. En av deras senaste satsningar är Stadsskogens förskola, en ny, hållbar förskola som planeras vid Stadsskogen. Det symboliska första spadtaget i projektet togs den 13 juni 2023, och förskolan beräknas stå klar för verksamhet i slutet av 2024.

Stadsdelen Rosendal har upplevt en anmärkningsvärd befolkningstillväxt, vilket innebär ett ökat behov av förskoleplatser. Med en rullande förskola på plats för att tillgodose detta behov har Skolfastigheter tagit initiativet att bygga fler förskolor för att tillgodose det växande behovet.

“Stadsskogens förskola kommer att bli ett lyft för alla närboende småbarnsfamiljer i det växande Rosendal”, säger Eva Christiernin (S), ordförande i utbildningsnämnden. Skolfastigheter har varit aktivt engagerade i flera byggprojekt i Rosendal, inklusive den nyligen invigda Rosendals förskola och en ny grundskola planerad att vara klar till höstterminen 2024.

Therese Lundborg, Affärsområdeschef Projekt på Skolfastigheter, uttryckte sin glädje över byggstarten för Stadsskogens förskola. “Det ligger mycket arbete bakom projektet Stadsskogens förskola och vi ser nu fram emot en smidig byggprocess under de kommande två åren”, säger Lundborg.

Den nya förskolan kommer att präglas av hållbarhet i alla aspekter av dess konstruktion och drift. “Vi bygger med både funktion, trivsel och hållbarhet i fokus”, säger Bo Thorell, projektansvarig på Skolfastigheter. “Förskolan ligger precis vid Stadsskogen, vilket också kommer att prägla utemiljön då vi använder naturen som en naturlig del av skolgården. Byggnaden uppförs med solcellsanläggning på taket för energiförsörjning och både byggnad och förskolegård byggs med användning av giftfria material”.

Medan Stadsskogens förskola ännu är under konstruktion, ger projektets hållbarhetsfokus och engagemang för utbildning redan ett lovande tecken på framtiden för Uppsala.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!