Historiskt Rådhus i Laholm Genomgår Noggrann Renovering Denna Höst

Ett av Laholms mest ikoniska landmärken, Rådhuset, kommer genomgå en noggrann renovering denna höst som en del av en planerad underhållsinsats. Renoveringen kommer att fokusera på att återställa husets charmiga drag samtidigt som dess historiska integritet upprätthålls.

Den karakteristiska putsade fasaden kommer att åtgärdas och fönstren får nytt liv genom omsorgsfullt måleri och renovering. Renoveringsarbetet väntas påbörjas inom kort och förväntas vara slutfört i november, vilket gör att Rådhuset kommer stå redo att hälsa vintern välkommen.

Under hela renoveringsprocessen kommer Rådhuset fortsatt att vara användbart. Föreningen Gamla Laholm kommer att hålla sina dörrar öppna och utställningar kommer att anordnas som vanligt. Dessutom kommer Laholms Konstmånad, som är inplanerad i oktober, att äga rum som förväntat.

Det senaste större renoveringsarbetet på Rådhuset ägde rum för nästan 25 år sedan. Det klassas som en byggnad med särskilt kulturhistoriskt värde enligt kommunens bevarandeplan för Laholms innerstad från 1987.

Josefin Karlsson, projektledare på Kommunfastigheter som ansvarar för renoveringsarbetet, understryker vikten av att bevara byggnadens autenticitet. “Rådhuset har en lång och anrik historia, och vår renovering är noggrant planerad i samråd med Kulturmiljö Halland för att säkerställa att vi använder rätt byggnadsteknik och bevarar dess ursprungliga karaktär,” säger Karlsson.

Annika Kharraziha, verksamhetschef för kultur och fritidsfrågor, ser fram emot det färdiga resultatet. “Det kommer vara fantastiskt att se hur Rådhuset tar sig an en ny glans när renoveringen är klar och slöjden avtäckt,” säger hon.

För att möjliggöra en smidig renoveringsprocess kommer Rådhuset kläs i byggnadsställningar. Dessa ställningar kommer att skyddas med väderskyddsduk för att säkerställa att väder och vind inte påverkar renoveringsarbetena negativt.

Arbetet med att renovera fönster och återställa den putsade fasaden förväntas pågå fram till slutet av november, och resultatet förväntas vara en fullkomligt förvandlad och ännu mer glänsande juvel i Laholms stolta kulturarv.

Om Rådhuset i Laholm

Laholms Rådhus, uppfört 1794 efter ritningar av den framstående arkitekten Johannes Emanuel Hausknecht, är en av stadens äldsta byggnader. Ursprungligen användes det som våghus och arrest, och dess kvarvarande celler på bottenvåningen ger en inblick i dess historiska användning. Den nuvarande exteriören fick byggnaden vid en renovering 1905, vilket bidrog till dess nuvarande unika karaktär.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!