Hur AI (Artificiell Intelligens) kommer att Revolutionera Byggbranschen

Byggbranschen har traditionellt sett inte varit snabb att ta till sig ny teknik. Med framväxten av avancerad datorteknik – som artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) – börjar detta förändras.

Artificiell intelligens-driven teknik har börjat göra stora vågor i byggbranschen. Den här tekniken används för olika ändamål och kan snart få stor inverkan på varje steg i konstruktionen, från de första designutkasten till den sista handen på en färdig byggnad.

Så här är ny AI byggteknik kommer att förändra grunden för branschen.

AI-projektplanering och schemaläggning

Nya AI-verktyg tillåter projekt chefer för att hitta det mest effektiva sättet att planera och schemalägga byggnadskonstruktion.

AI-baserade projektschemaoptimerare kan utnyttja stora lager av historiska projektdata för att skapa nya scheman. Dessa verktyg kan överväga hundratusentals eller miljontals olika potentiella scheman och metoder för projektleverans och identifiera de som är mest troliga att lyckas.

Byggföretag kan även använda andra verktyg från utanför branschen för att förbättra projektledningen. Till exempel kan transportvägsalgoritmer beräkna de mest effektiva vägarna för utrustning och fordon på eller mellan platser. Dessa optimerade rutter kan vara särskilt värdefulla för projekt där utrustning behöver resa långa sträckor regelbundet — som konstruktion av rörledningar eller jordbruksplatser.

Generativ byggnadsdesign

Med AI-drivna arkitektoniska verktyg kan du ta med AI in i själva byggnadsdesignprocessen.

Med generativ design tillhandahåller en arkitekt en AI-driven designalgoritm med specifik information – som projektparametrar och exempel på planritningar – som algoritmen kommer att använda för att generera arkitektoniska element. Dessa element kan vara allt från ett nytt tillvägagångssätt för att bygga ventilation till helt nya planlösningar för byggnader.

De här verktygen används inte i stor utsträckning än, men designers experimenterar redan med tillvägagångssättet. Ett bra exempel på generativ design är Evolving Floorplans-algoritmen, som omvandlar standardplanlösningar till sådana som är optimerade för minimal gångtid. Resultaten är mycket unika planlösningar med ett nästan organiskt eller biologiskt utseende på sin design.

Detta är ett extremt exempel. Många andra generativa designprojekt har varit mer grundade.

AI för arbetsplatssäkerhet

AI-teknik kan också hjälpa till att hålla arbetarna säkra. Till exempel kan bildigenkänningsalgoritmer kontinuerligt analysera en arbetsplats och studera arbetare för att se om de följer säkerhetsprotokoll på plats – som att bära rätt personlig skyddsutrustning eller säkert använda utrustning.

Ny AI-driven teknik kan också förbättra säkerheten för fordon och utrustning.

För att hålla sin anläggningsutrustning i gott skick använder de flesta byggföretag förebyggande underhåll. Med denna underhållsstrategi utför en tekniker regelbundna kontroller, letar efter vanliga problem och utför korrigeringar vid behov. Det är en effektiv metod, men den är inte utan sina brister. Kostnaden för dessa kontroller kommer att öka med tiden. Dessutom, närhelst en tekniker öppnar en maskin för att utföra underhåll, finns det en viss risk för skador.

Prediktivt underhåll är ett annat tillvägagångssätt som använder AI för att bygga vidare på den förebyggande strategin. Med en förutsägande plan använder byggföretag miniatyriserade industriella sensorer för att spåra utrustningens prestanda – och ser efter ovanliga vibrationer, driftstemperaturer eller rörelser. Systemet använder normal driftdata för att varna maskinoperatörer när det upptäcker tillstånd som kan signalera ett nära förestående fel.

Detta tillvägagångssätt kan minska antalet underhållskontroller som behövs för att hålla utrustningen i fungerande skick. Det kan också hjälpa företag att fånga potentiella problem som kan ha missats av en tekniker. Att tidigt upptäcka tecken på maskinfel hjälper byggföretag att spara på reparationer och förhindra kostsamma stillestånd.

Hur byggföretag effektivt kan använda AI-teknik

För byggföretag som vill använda AI kommer några bästa praxis att hjälpa dem att integrera tekniken i sina arbetsflöden.

Börja med en plan för införande av AI som inkluderar ett specifikt mål och ett mått som behöver förbättras – som underhållskostnader, arbetarnas restid eller det genomsnittliga antalet säkerhetsincidenter. Leta sedan efter en leverantör som säljer en AI-driven lösning som är anpassad till detta mål. I de flesta fall kommer de att kunna tillhandahålla all teknik du behöver eller sätta dig i kontakt med leverantörer som kan hjälpa till.

Ägare och arbetsledare bör också förbereda sig för en infasningsprocess . Alla AI-algoritmer förlitar sig på data, och även om historiska datalager ofta är värdefulla kan du behöva lite nyare information för användbar analys. Till exempel kan en algoritm för förutsägande underhåll behöva fastställa baslinjer för utrustningens prestanda innan den kan avgöra om ett fel kommer.

AI kan förändra byggnadsindustrin

Även om dessa AI-konstruktionsverktyg inte är i utbredd användning ännu, börjar byggföretag redan investera mycket i teknik. Just nu är byggindustri-AI en snabbväxande marknad, med vissa marknadsrapporter som uppskattar att byggbranschen kommer att spendera så mycket som 4 miljarder dollar på AI-teknik till 2026. Nya, banbrytande AI-verktyg kommer att förändra branschen ytterligare under de kommande åren.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!