Hur Använder man en Elhyvel? Allt du Bör Veta!

En elhyvel är ett viktigt verktyg för en träarbetare som gör det möjligt att utföra samma arbete som med en trähyvel (som används för hand med muskelkraft) men mer snabbare och mer effektivt. Även om arbetet kan utföras korrekt med en vanlig hyvel kräver det mycket handkraft och tar mycket längre tid än med en elhyvel.

Det är därför elhyvlar har ökat i popularitet under de senaste åren. Dessa drivs av en robust motor vilket minskar ansträngningarna och minskar den tid som krävs för att utföra uppgiften.

I århundraden tog människor hjälp av hyvlar för att bearbeta trä. Numera har elhyvlar blivit ett av de vanligaste verktygen i denna bransch.

En elhyvel kan definieras som ett verktyg som kan forma och jämna träet så bra som en bandslipmaskin och en handhyvel allt i ett. Likheten mellan handhyveln som arbetar manuellt och en elhyvel är att de båda arbetar med en “fot”. Bladen är monterade på trumman eller på ett skärhuvud för att underlätta jämning av trä. Dessa blad snurrar riktigt snabbt för att få träet hyvlat och jämnat.

Du kan till och med göra nödvändiga justeringar för att variera skärets djup. Den motordrivna elhyveln kan manövreras effektivt av alla som har de nödvändiga färdigheterna. Denna färdighet kommer att förbättras med övning och erfarenhet. Därför kan man dra slutsatsen att den elektriska hyveln kan hjälpa dig att arbeta korrekt med träet, förutsatt att du har blivit skicklig i att hålla och skjuta utrustningen på rätt sätt.

En annan viktig fråga är säkerheten för människan som använder maskinen. Genom att korrekt balansera kroppen kan man utföra uppgiften utan att medföra någon stor fara. Se till att dina fötter är placerade på avstånd för att hitta rätt balans. Planera i god tid innan arbetet påbörjas. Se till att din kropp är inriktad i ett bekvämt läge och att fötterna är åtskilda från varandra. Genom att säkerställa dessa saker kan du enkelt fortsätta uppgiften på arbetsstycket.

I denna artikel går vi igenom hur du använder elhyveln och allt du bör tänka på.

Varför används elhyvlar?

Det primära syftet med en elhyvel är att släta ut träytan. En slät träyta är förutsättningen för många användningsområden och syften med trä.

Ytan av trä tenderar att vara grovt många gånger. En kapabel elhyvel kan också användas för att jämna ut den. En annan användning som elhyveln kan används för är träavsmalnande. Elhyvlar har vanligtvis använts i fall för att lösa problemen med en för stor dörr som inte passar i karmen. Låt i så fall elhyveln glida genom dörrens sida. Gör ansträngningar för att justera djupet efter önskemål så att den ger en perfekt hyvling med önskat djup.

Elhyvlar kan till och med användas för detaljarbete, förutsatt att användaren besitter nödvändig skicklighet och alla nödvändiga tillbehör finns tillgängliga.

Bästa Elhyveln – 11 Bäst i Test [Lista & Tips]

Vad är fördelen med en elhyvel?

Fördelen man får när man arbetar med detta verktyg är att de är mycket snabbare än slipning. Samtidigt kräver dessa maskiner inte den exakta inställning som krävs vid trimning med en cirkelsåg.

Men kom ihåg att finishen som de ger inte är helt perfekt. Men den är inte heller så dålig att det ser helt ojämnt ut. Således kan man avslutningsvis säga att det ger en tillfredsställande finish.

Rätt sätt att använda en elhyvel

En elhyvel har en platta och liknar på många sätt en vanlig handhyvel. Dessa typer av hyvlare har också ett trum- eller skärhuvud som kan rotera med en hastighet på till och med tjugo tusen rpm. Det är över detta skärhuvud som knivarna som används för skärningen är placerade på ett specifikt avstånd. Dessa korrekt placerade knivar över trumman gör att träet kan tas bort eller jämnas av lika.

Genom att hålla verktyget på rätt rätt sätt och trycka på den uppnår du bästa resultat. En av de viktigaste frågorna när man arbetar med ett sådant verktyg är att hitta rätt balans. Man kommer att kunna få ut det mesta av enheten samt säkerställa god säkerhet genom att få din position rätt medan du arbetar eller balanserar din kropp korrekt.

Den rätta balansen är din kropps position med fötterna placerade på avstånd och samtidigt gör det möjligt för dig att arbeta bekvämt under hela processen när ditt verktyg glider över arbetsstycket. Du kan se att det finns en viss rytm mellan handtrycket och kroppsbalansen existerar medan en erfaren användare arbetar enkelt på träarbetsstycket.

Det första steget är att lägga hyvlarens första sko rakt på träet. Se till att det i detta steg inte finns någon fysisk anslutning mellan arbetsstycket och bladet.

Anslut strömförsörjningen och starta elhyveln. Vänta tills motorn når full hastighet. När den maximala önskade hastigheten har uppnåtts av verktyget, upprätta långsamt anslutningen mellan arbetsstycket och platsen. Längre fram skjuter du maskinen framåt för att utföra funktionen.

När hyveln går in mot arbetsstycket, se till att det främre greppet upplever ditt initiala tryck. Handtrycket som finns mellan den främre delen och verktygshandtaget när hyvlarnas fot kommer i kontakt med stycket måste balanseras för smidigt arbete.

När du har hyvlat till önskad nivå stänger du av utrustningen så att strömförsörjningen kan stängas av.

Jämnheten i arbetet som du äntligen får beror på två huvudparametrar. Dessa avgörande faktorer är skärets djup som du har ställt in och hastigheten som du använde för att skjuta verktyget längs arbetsstycket.

När ska man byta blad på en elhyvel?

För att en elhyvel ska vara fullt funktionell och ge bästa möjliga resultat bör bladens kanter vara så vassa som möjligt. Över tid kommer du att börja se tecken på ineffektivitet eller trubbighet. När knivarna har blivit trubbiga eller skadare blir resultatet att utrustningen inte längre kan skjutas snabbt och bekvämt. Följaktligen krävs ett hårt tryck för den smidiga driften som kräver högre energi.

En annan nackdel med att arbeta med trubbiga blad är att det hyvlade träet inte kommer att bli lika jämnt och slätt.

Det är rekommenderat att slipa eller byta ut knivarna innan du påbörjar arbetet närdu märker att de börjar bli trubbiga för att säkerställa bästa resultat.

Hur byter jag blad på en elhyvel?

Bladens skärpa kommer inte att hålla så länge. Konsekvensen av trubbiga knivar är att ju mer tryck och ansträngning du lägger, desto sämre resultat blir det.

Nu är den relevanta frågan hur man byter hyvelblad för att uppnå optimala resultat. Förfarandet är enkelt och du kan göra allt själv. Det enkla förfarandet kan också slutföras hemma. Processen för att byta ut knivarna är som beskrivs nedan.

Steg 1: Fästskruvarna ska lossas

Det första steget är att lossa dessa knivar. För att utföra denna uppgift måste du ta hjälp av nödvändiga verktyg som kan hjälpa dig i lossningsprocessen.

Steg 2: Bladen ska tas bort

Nästa uppgift är att glida ut eller flytta bort från knivarna från sin position. Verktyg som skruvmejslar kan hjälpa mycket i denna procedur. Genom att använda en lämplig apparat kan modulen flyttas ut ur sin plats. Ta sedan tag i bladet och för det återstående avlägsnandet, skjut ut det försiktigt.

Steg 3: Byt sida och upprepa processen

Ovanstående steg måste också utföras på baksidan. Följaktligen kommer knivar från hyvelens sula eller sko. När detta är klart kan du se att hyveltrumman är fri från moduler.

Steg 4: Installera nya blad

När alla tidigare fixerade blad har tagits bort är nästa steg att installera de nya som är tillräckligt skarpa. Se till att skåran på bladet sitter i linje med spåret i trumman när du fäster de nya. Rikta in dem korrekt och skjut sedan bladet till rätt läge. När de har tryckts in exakt på plats drar du åt de två yttre muttrarna. Se till att du inte har dragit åt dem helt och det finns fortfarande en väg att gå längre.

Steg 5: Justering av bladen

Bladen måste vara i rätt läge för att se till att dessa inte kommer att gnugga mot varandra när de används. För detta, se till att bladen är korrekt centrerade. Om detta görs ska de båda yttre muttrarna åtdras eller fästas.

Steg 6: Byt sida och upprepa processen

Nästa steg är att vända hyveln genom att vrida trumman så att du kan justera den andra sidan av hyveln. Stegen som förklaras ovan ska upprepas på andra sidan för att installera de nya bladen där borta.

Som du kanske är medveten om är det ingen stor uppgift att byta ut en hyvelblad. Genom att vara lite försiktig kan jobbet slutföras helt och hållet i ditt hem. Men du vill fortfarande ta hänsyn till säkerheten och vidta försiktighetsåtgärder, särskilt för dina fingrar.

Observera också att rätt reservdelar som passar din hyvel används för ändamålet. Annars kan motsatta resultat få oönskade konsekvenser. Således kommer du inom cirka femton minuter att kunna justera din elhyvel till bästa möjliga arbetsförhållande.

En elektrisk hyvel går snabbare när en eldriven motor driver den. Således fortskrider arbetet i snabbare takt än vad som är möjligt med en handhyvel. Därför kan arbetet slutföras på kortare tid, jämförelsevis.

Bästa Elhyveln – 11 Bäst i Test [Lista & Tips]

Bredare fot

Elhyvlar har vanligtvis en bredare fot jämfört med en handhyvel. Fördelen är även att bladen enkelt kan fästas vid det med önskat avstånd.

Mindre skicklighet krävs jämfört med en handhyvel

Elhyveln kräver jämförbart lägre skicklighet att hantera med än vad som krävs av en handhyvel.

Man måste vara väl erfaren och kvalificerad när man arbetar med en handhyvel. Även om korrekt användning av en elhyvel kräver viss övning och erfarenhet för att ge optimala resultat, är den skicklighet som krävs större när det gäller handhyvel.

Djupjustering

Justeringen av djupinställningarna är också enklare med elhyveln.

Att tänka på när du arbetar med elhyvlar

Det finns några saker att tänka på när du använder elhyvlar. Även om de kan användas effektivt jämfört med handhyvlar, måste de arbetas med noggrant. Anledningarna till detta är att de är kortare. En annan parameter är mängden trä som kan hyvlas inom en period. Nackdelen med den kortare längden är att graden av kontroll som upplevs av användare är mindre.

Främst när knivarna är fixerade på lågt djup kan det vara mer skada än nytta när du arbetar med träföremålen. Det framgår av dessa fall att uppmärksamhet måste ägnas när man arbetar med elhyvlarna. Några av de åtgärder som ska vidtas är:

  • Ställ hyveln så att den bara tar bort en liten mängd trä åt gången. Detta säkerställer bättre kontroll över arbetsstycket. Dessutom sparas det mesta av virket i händelse av skada.
  • Se till att träets plan, som ska bearbetas, är fritt från jack eller stötar. En tydlig plan bana för arbete krävs för att säkerställa bekvämlighet och jämnhet under användning av den elektriska hyveln. Om det finns stötar på träet är konsekvensen att hyvelns övergång från ena änden till den andra påverkas negativt. Således måste sådana ingripanden förhindras. Detta kan göras genom att ta bort dessa oönskade jack och märken initialt innan arbetet inleddes.

När du börjar hyvlingsprocessen, överför trycket på utrustningen till dess bakre del. Låt sedan bladet skära smidigt. Förstå att elhyvlar inte kan ersätta en tjock stationär hyvel.

Säkerhetstips när du arbetar med elhyvlar

Använd lämplig säkerhetsutrustning så att den kan skydda dig från eventuell skada som orsakas när du arbetar med ett elverktyg. De mest utsatta kroppsdelarna är ögon och öron. Var noga med att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dem innan du påbörjar arbetet.

När du stänger av matningen till den elektriska hyveln snurrar skärhuvudet ett tag innan det stoppas helt. Under denna period kan slarvig handling leda till olyckor. Så se upp, skydda ditt arbete från eventuella skador och knivarna också. Modulerna ska skyddas genom att elhyvelns fot placeras högt upp på träblocket.

Hur elhyvlar sparar tid

Elhyvlar drivs med elektrisk kraft. Konsekvensen är att användaren behöver anstränga sig mindre för att använda utrustningen jämfört med den mängd energi som krävs för att använda en handhyvel. Maskinens rörelse fortskrider med hjälp av strömmen. Hyvlarnas riktning och hastighet är dock enligt användarens beslut.

Bladen roterar tillsammans med trumman eller skärhuvudet. Rörelsen hos dessa blad hjälper till att jämna ut och hyvla bort trä.

Slutsats

Elhyveln är et fantastiskt redskap och verktyg som har uppfunnits och använts i stor utsträckning under de senaste trettio till fyrtio åren. Dessa eldrivna maskiner kan utan tvekan göra underverk för dem som har arbetat med handhyvlar länge. När de används korrekt kan du spara mycket ansträngning och tid. Ökad effektivitet kan garanteras med användning av elhyvlar.

Bästa Elhyveln – 11 Bäst i Test [Lista & Tips]

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!