Hur Fixar man en Läckande Köksblandare med ett Handtag?

Det är inte svårt att reparera en läckande köksblandare. Men på grund av de olika designerna som finns, tycker många människor att denna uppgift är utmanande. Observera att varje typ kräver en annan reparationsmetod. Idag ska vi titta på hur man fixar en läckande köksblandare med ett handtag och annat du behöver veta om denna köksblandare. Låt oss komma igång.

Vad är en köksblandare med ett handtag?

Köksblandare finns i olika stilar från en klassisk köksblandare till den beröringsfria kökskranen. För att fixa din kran korrekt bör du först förstå om det är en enkel- eller dubbelgreppskran. Engrepps kranar använder ett handtag för att reglera vattentemperaturen och trycket. Det är den mest använda kranen i många kök idag.

När du installerar en kran med ett handtag behöver du bara ha ett eller två hål. Därför behöver du bara ett hål i din bänkskiva för detta. Dessa moderna köksblandare är älskade för att de åter lätt att installera och använda, samt rengöra.

Vad orsakar att kranen läcker?

Om du märker att vatten droppar efter att du har stängt av handtaget har du problem med att kranen läcker. Det kan vara en tillfällig läcka orsakad av att smuts och skräp samlas.

Detta dropp varar vanligtvis en minut eller två. Du kan också möta en kontinuerlig läcka som orsakas när ventilen eller patronen under handtaget som styr vattenflödet slits ut. I ett sådant fall kommer du att ha en kontinuerlig läcka tills problemet är åtgärdat.

Innan du börjar åtgärda en läckande köksblandare med ett handtag är det viktigt att först identifiera var läckan kommer ifrån. Oftast är det handtaget som är källan till läckan, men det kan finnas flera olika typer av läckor som kan uppstå vid handtaget.

En vanlig typ av läcka är när vatten droppar från handtaget när det inte används. Detta kan orsakas av en skadad packning eller en lös mutter som håller handtaget på plats. En annan typ av läcka kan vara när vatten droppar från handtaget när man använder blandaren. Detta kan indikera en sprucken eller skadad keramisk bricka som sitter mellan handtaget och blandarens ventil.

För att identifiera var läckan kommer ifrån kan du först inspektera handtaget och de omgivande delarna. Let efter synliga tecken på skador, korrosion eller andra felaktigheter som kan orsaka läckan.

Du kan också göra en visuell inspektion av vattenflödet när du använder köksblandaren. Observera om vattnet droppar från handtaget eller om det finns någon annan del av blandaren som verkar ha problem.

Om du fortfarande har svårt att identifiera var läckan kommer ifrån kan det vara bäst att ta hjälp av en professionell VVS-tekniker som kan diagnostisera problemet och ge lämpliga åtgärder. Detta är särskilt viktigt om det finns problem med själva blandaren eller dess rörledningar, vilket kan kräva mer omfattande reparationer.

Hur fixar man en läckande köksblandare med ett handtag?

Om du upplever en tillfällig läcka behöver du bara ta bort och rengöra luftaren med varmt vatten och vit vinäger. Detta kommer att bryta ner ansamling av hårt vatten i luftaren som blockerar vattenflödet. Skölj sedan luftaren med vatten och sätt tillbaka den.

Men om vatten kontinuerligt läcker måste ventilen eller patronen bytas ut. Se till att du tittar på kranens modellnummer för att fastställa numret på ersättningsventilen.

Steg-för-steg-instruktioner för att fixa en kran med ett handtag

Innan du börjar, här är materialen och verktygen du behöver för detta projekt;

 • Insexnyckel
 • Rörnyckel eller tång av kanaltyp
 • Skruvmejsel
 • Ny O-ring för krankropp
 • Kniv
 • En gammal tandborste eller nylonborste
 • Bytepatron vid behov
 • Värmebeständigt silikonrörmokarfett

Med dessa verktyg till hands kan du starta reparationsprocessen. Men eftersom du kommer att montera ned kranen, se till att du väljer en plats för att lägga ut delar. Vi rekommenderar att du ordnar dem i borttagningsordningen för att göra det enklare när du sätter tillbaka dem senare. Vissa experter råder dig också att ta ett foto före varje steg för att hjälpa dig att sätta ihop saker och ting igen när du är klar. Som sagt, här är stegen att följa.

Här är några andra verktyg och material som du kommer att behöva:

 1. Skruvmejsel: En skruvmejsel kan användas för att ta bort skruvarna som håller handtaget på plats. Det kan också behövas för att demontera andra delar av blandaren, beroende på vilken typ av problem som ska åtgärdas.
 2. Hylsnyckelsats: En hylsnyckelsats kan användas för att ta bort muttrar och andra delar som håller handtaget eller andra delar på plats.
 3. Tång: En tång kan användas för att hålla fast eller vrida på delar som är svåra att få grepp om med händerna.
 4. Packningar: Packningar används för att täta skarvar och förhindra läckage. Köp rätt storlek och typ av packning för din köksblandare.
 5. Keramiska brickor: Keramiska brickor används i vissa köksblandare för att reglera vattenflödet. Köp en bricka som passar din köksblandare.
 6. Smörjmedel: Ett lämpligt smörjmedel, som silikonfett eller kranfett, kan användas för att smörja och täta delar av köksblandaren.

Innan du börjar reparationen, se till att du har en lämplig arbetsyta och alla verktyg och material som du behöver. Stäng också av vattenflödet till köksblandaren innan du börjar arbeta, så att du undviker eventuella olyckor och översvämningar.

Det är också en bra idé att läsa igenom tillverkarens manual eller söka efter online resurser som beskriver reparationen av din specifika köksblandare. Detta kan hjälpa dig att undvika att skada blandaren och säkerställa att du följer rätt procedurer för att fixa läckan på ett effektivt sätt.

Steg 1: Stäng av vattnet

Du kan inte hantera något läckagejobb när vattnet fortfarande rinner. Så det första du bör göra är att ta reda på var de varma och kalla armaturernas avstängningsventiler är och stänga dem. Oftast hittar du ventilerna under diskbänken, där dina vattenledningar ansluter till vattenförsörjningsrören som leder upp till kranens slutstycken.

För kranar som inte har dessa ventiler kommer ditt enda alternativ att vara att stänga hela husets vattentillförsel vid huvudavstängningsventilen.

Innan du börjar arbeta med att fixa en läckande köksblandare med ett handtag är det viktigt att stänga av vattenflödet till blandaren för att undvika oavsiktliga översvämningar eller vattenskador. Här är några steg för att stänga av vattenflödet till köksblandaren:

 1. Hitta avstängningsventilen: Hitta avstängningsventilen för köksblandaren. Detta kan vara en ventil på väggen bakom blandaren, en ventil under diskbänken eller en ventil på rörledningen som leder till blandaren.
 2. Stäng av vattenflödet: Vrid avstängningsventilen medurs för att stänga av vattenflödet till blandaren. Om du har svårt att hitta avstängningsventilen kan du också stänga av huvudvattenkranen till hela huset.
 3. Öppna kranen: Öppna kranen för att släppa ut eventuellt vatten som finns kvar i rören. Detta hjälper till att undvika att det läcker ut vatten när du arbetar på blandaren.

När du har stängt av vattenflödet och öppnat kranen kan du börja arbeta med att fixa läckan på handtaget. När arbetet är klart, se till att du återställer vattenflödet till blandaren och testar för att säkerställa att läckan har åtgärdats.

Med vattnet avstängt öppnar du din kökskran och låt den rinna ut vattnet samtidigt som du släpper trycket.

Steg 2: Ta bort handtaget

Undersök kranen och försök förstå hur den var uppbyggd. Patronen för en engreppskran sitter ofta under handtaget. Den har hål som blandar kallt och varmt vatten så att det ger olika temperaturer när handtaget vrids på ett speciellt sätt. Om patronen spricker eller slits kommer den att droppa vatten genom grodden.

Du kan hitta monteringsskruven under ett metall- eller plastlock som täcker kranens övre kropp. Men för kranar som inte har detta lock fästs handtaget vanligtvis med en sexkantskruv på framsidan, sidan eller baksidan. Ta bort monteringsskruven med en skruvmejsel eller insexnyckel och dra försiktigt av handtaget.

Här är några steg som du kan följa för att ta bort handtaget:

 1. Hitta skruvarna: Hitta skruvarna som håller fast handtaget på plats. Dessa kan vara synliga på handtaget eller dolda under en dekorativ knopp eller lock.
 2. Ta bort skruvarna: Använd en skruvmejsel eller en hylsnyckelsats för att ta bort skruvarna från handtaget. Vissa skruvar kan vara fastrostade eller svåra att ta bort, så det kan vara nödvändigt att använda en rostlösare eller annan specialverktyg för att lösa upp dem.
 3. Ta bort handtaget: Dra försiktigt av handtaget från blandaren. Det kan sitta fast genom friktion eller med hjälp av en mutter som håller det på plats. Om handtaget sitter fast kan du använda en tång för att försiktigt vrida och lossa det från blandaren.

När du har tagit bort handtaget kan du inspektera det och de omgivande delarna för eventuella skador eller felaktigheter som kan orsaka läckan. Om du har svårt att ta bort handtaget eller misstänker att det finns problem med andra delar av blandaren, kan det vara bäst att kontakta en professionell VVS-tekniker för att hjälpa dig med reparationen.

Steg 3: Ta bort kassetten

Att ta bort handtaget lämnar skivkassetten exponerad och kan nu också tas bort. Om du har en monteringsring eller skruv som håller patronen på plats, ta bara bort den och lyft upp patronen. Du kan använda en tång om den är för kladdig men kom ihåg att vara försiktig.

När du har tagit bort patronen, kontrollera om den är sprucken eller skadad. Om så är fallet måste du ersätta den med samma modell.

Steg 4: Ta bort gummitätningar

Läckage orsakas oftast av skadade gummitätningar eller förekomst av grus eller mineralavlagringar i tätningarna. Så ta försiktigt bort dessa tätningar med en skruvmejsel. Rengör dem sedan försiktigt med en mjuk nylonborste. Rengör också portarna också.

Steg 5: Byt ut O-ringen

Om din O-ring är sprucken, använd en verktygskniv för att skära av den efter att du tagit bort grodden. Belägg sedan dina nya O-ringar med en rörmokares fett och sätt tillbaka dem på spåret.

Steg 6: Installera tillbaka kranen

Nu kan du sätta tillbaka gummitätningarna som de var. Och sätt tillbaka den nya eller gamla skivkassetten om den var oskadad. Se till att passa in flikarna på patronen med kranens urtag eller hål. Skruva tillbaka monteringsskruven eller locket om det finns och sätt tillbaka handtaget.

Nu kan du slå på vattentillförseln.

Identifiera problemet med handtaget

När du har tagit bort handtaget från din köksblandare kan du börja identifiera problemet som orsakar läckan. Här är några steg som du kan följa för att identifiera problemet med handtaget:

 1. Inspektera packningen: En vanlig orsak till en läckande köksblandare med ett handtag är en skadad eller slitna packning. Inspektera packningen för att se om den är sprucken, deformerad eller på annat sätt skadad. Om packningen ser ut att vara i dåligt skick, är det troligt att detta är orsaken till läckan.
 2. Kontrollera muttern: En lös mutter kan orsaka läckor från handtaget. Kontrollera att muttern som håller handtaget på plats är ordentligt åtdragen och inte har lossnat. Om muttern är lös, dra åt den försiktigt med en hylsnyckel eller tång.
 3. Inspektera keramisk bricka: Om läckan fortsätter efter att packningen har bytts ut och muttern har dragits åt, kan problemet vara en sprucken eller skadad keramisk bricka som sitter mellan handtaget och blandarens ventil. Inspektera brickan för sprickor eller andra skador. Om den är skadad, behöver den bytas ut.
 4. Undersök andra delar av blandaren: Om problemet inte verkar vara med handtaget eller dess delar, kan det finnas problem med andra delar av blandaren som orsakar läckan. Inspektera andra delar av blandaren, såsom ventilerna och rörledningarna, för att se om det finns några tecken på läckage eller skador.

När du har identifierat problemet med handtaget eller blandaren kan du gå vidare med att åtgärda läckan. Beroende på vilket problem som orsakar läckan, kan det behövas olika reparationer eller utbyte av delar.

Byt ut skadade delar

Om du har identifierat skadade delar på din läckande köksblandare med ett handtag, kan det vara nödvändigt att byta ut dem för att lösa problemet. Här är några steg som du kan följa för att byta ut skadade delar:

 1. Ta bort de skadade delarna: Använd en skruvmejsel eller hylsnyckelsats för att ta bort de skadade delarna från handtaget eller blandaren. Se till att du inte tappar bort några små delar eller skruvar.
 2. Köp rätt delar: Köp rätt storlek och typ av delar som behöver bytas ut. Packningar, keramiska brickor och andra delar finns i olika storlekar och utföranden, så se till att du köper rätt delar för din specifika köksblandare.
 3. Byt ut de skadade delarna: Placera de nya delarna på plats och dra åt skruvarna försiktigt med hjälp av en skruvmejsel eller hylsnyckelsats. Var noga med att inte dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan orsaka skador på delarna eller handtaget.
 4. Smörj delarna: Använd ett lämpligt smörjmedel, som silikonfett eller kranfett, för att smörja och täta delarna. Detta kan hjälpa till att förlänga livslängden på delarna och minska risken för framtida läckor.
 5. Sätt tillbaka handtaget: När du har bytt ut de skadade delarna, sätt tillbaka handtaget på blandaren och dra åt skruvarna försiktigt. Se till att handtaget sitter ordentligt på plats och inte rör sig eller vinglar.

När du har bytt ut de skadade delarna och satt tillbaka handtaget kan du återställa vattenflödet till köksblandaren och testa för att säkerställa att läckan har åtgärdats. Om läckan fortsätter, kan det finnas ytterligare problem med blandaren eller dess rörledningar som kräver mer omfattande reparationer.

Sätt tillbaka handtaget

När du har åtgärdat problemet med din läckande köksblandare med ett handtag är det dags att sätta tillbaka handtaget på blandaren. Här är några steg som du kan följa för att sätta tillbaka handtaget på plats:

 1. Placera handtaget på blandaren: Placera handtaget på blandaren och se till att det sitter på plats. Om handtaget har en dekorativ knopp eller lock, sätt tillbaka den på handtaget.
 2. Dra åt skruvarna: Använd en skruvmejsel eller hylsnyckelsats för att dra åt skruvarna på handtaget. Var försiktig så att du inte drar åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan orsaka skador på handtaget eller delarna under.
 3. Testa handtaget: Testa handtaget genom att öppna och stänga blandaren flera gånger för att se till att det fungerar korrekt. Kontrollera också att det inte finns några läckor från handtaget eller andra delar av blandaren.
 4. Återställ vattenflödet: När du är nöjd med att handtaget sitter ordentligt på plats och att blandaren fungerar korrekt, återställ vattenflödet till köksblandaren. Öppna avstängningsventilen för köksblandaren eller huvudvattenkranen till hela huset om du stängde av den tidigare.
 5. Kontrollera läckor: Efter att du har återställt vattenflödet till köksblandaren, kontrollera att det inte finns några läckor eller vattenflöden från handtaget eller andra delar av blandaren. Om det fortfarande finns problem med läckage, kan det finnas ytterligare problem med blandaren som kräver ytterligare reparationer eller utbyte av delar.

Genom att följa dessa steg kan du åtgärda en läckande köksblandare med ett handtag och få din blandare att fungera som ny igen. Om du är osäker på hur man åtgärdar problemet eller om du inte känner dig bekväm med att arbeta på din köksblandare själv, kontakta en professionell VVS-tekniker för hjälp och råd.

Testa köksblandaren

Efter att du har åtgärdat en läckande köksblandare med ett handtag är det viktigt att testa blandaren för att säkerställa att läckan har åtgärdats och att blandaren fungerar korrekt. Här är några steg som du kan följa för att testa din köksblandare:

 1. Öppna kranen: Öppna kranen och kontrollera att vattnet flödar som det ska. Om vattnet flödar ojämnt eller inte alls, kan det finnas problem med andra delar av blandaren eller rörledningarna.
 2. Testa handtaget: Testa handtaget genom att öppna och stänga blandaren flera gånger. Kontrollera att handtaget sitter ordentligt på plats och att det inte är löst eller vingligt.
 3. Kontrollera läckor: Kontrollera att det inte finns några läckor från handtaget eller andra delar av blandaren. Kontrollera också att det inte finns några läckor från rörledningarna som leder till blandaren.
 4. Testa varmt och kallt vatten: Testa att blanda varmt och kallt vatten genom att öppna kranen till olika nivåer. Kontrollera att vattentemperaturen ändras som den ska och att vattenflödet är jämnt.

Genom att följa dessa steg kan du testa din köksblandare och säkerställa att den fungerar korrekt efter reparationen. Om du fortfarande har problem med läckage eller andra problem med din köksblandare, kan det finnas ytterligare problem som kräver mer omfattande reparationer eller utbyte av delar.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!