Hur Fixar man en Läckande Köksblandare med ett Handtag?

Det är inte svårt att reparera en läckande köksblandare. Men på grund av de olika designerna som finns, tycker många människor att denna uppgift är utmanande. Observera att varje typ kräver en annan reparationsmetod. Idag ska vi titta på hur man fixar en läckande köksblandare med ett handtag och annat du behöver veta om denna köksblandare. Låt oss komma igång.

Vad är en köksblandare med ett handtag?

Köksblandare finns i olika stilar från en klassisk köksblandare till den beröringsfria kökskranen. För att fixa din kran korrekt bör du först förstå om det är en enkel- eller dubbelgreppskran. Engrepps kranar använder ett handtag för att reglera vattentemperaturen och trycket. Det är den mest använda kranen i många kök idag.

När du installerar en kran med ett handtag behöver du bara ha ett eller två hål. Därför behöver du bara ett hål i din bänkskiva för detta. Dessa moderna köksblandare är älskade för att de åter lätt att installera och använda, samt rengöra.

Vad orsakar att kranen läcker?

Om du märker att vatten droppar efter att du har stängt av handtaget har du problem med att kranen läcker. Det kan vara en tillfällig läcka orsakad av att smuts och skräp samlas.

Detta dropp varar vanligtvis en minut eller två. Du kan också möta en kontinuerlig läcka som orsakas när ventilen eller patronen under handtaget som styr vattenflödet slits ut. I ett sådant fall kommer du att ha en kontinuerlig läcka tills problemet är åtgärdat.

Hur fixar man en läckande köksblandare med ett handtag?

Om du upplever en tillfällig läcka behöver du bara ta bort och rengöra luftaren med varmt vatten och vit vinäger. Detta kommer att bryta ner ansamling av hårt vatten i luftaren som blockerar vattenflödet. Skölj sedan luftaren med vatten och sätt tillbaka den.

Men om vatten kontinuerligt läcker måste ventilen eller patronen bytas ut. Se till att du tittar på kranens modellnummer för att fastställa numret på ersättningsventilen.

Steg-för-steg-instruktioner för att fixa en kran med ett handtag

Innan du börjar, här är materialen och verktygen du behöver för detta projekt;

  • Insexnyckel
  • Rörnyckel eller tång av kanaltyp
  • Skruvmejsel
  • Ny O-ring för krankropp
  • Kniv
  • En gammal tandborste eller nylonborste
  • Bytepatron vid behov
  • Värmebeständigt silikonrörmokarfett

Med dessa verktyg till hands kan du starta reparationsprocessen. Men eftersom du kommer att montera ned kranen, se till att du väljer en plats för att lägga ut delar. Vi rekommenderar att du ordnar dem i borttagningsordningen för att göra det enklare när du sätter tillbaka dem senare. Vissa experter råder dig också att ta ett foto före varje steg för att hjälpa dig att sätta ihop saker och ting igen när du är klar. Som sagt, här är stegen att följa.

Steg 1: Stäng av vattnet

Du kan inte hantera något läckagejobb när vattnet fortfarande rinner. Så det första du bör göra är att ta reda på var de varma och kalla armaturernas avstängningsventiler är och stänga dem. Oftast hittar du ventilerna under diskbänken, där dina vattenledningar ansluter till vattenförsörjningsrören som leder upp till kranens slutstycken.

För kranar som inte har dessa ventiler kommer ditt enda alternativ att vara att stänga hela husets vattentillförsel vid huvudavstängningsventilen.

Med vattnet avstängt öppnar du din kökskran och låt den rinna ut vattnet samtidigt som du släpper trycket.

Steg 2: Ta bort handtaget

Undersök kranen och försök förstå hur den var upplagd. Patronen för en engreppskran sitter ofta under handtaget. Den har hål som blandar kallt och varmt vatten så att det ger olika temperaturer när handtaget vrids på ett speciellt sätt. Om patronen spricker eller slits kommer den att droppa vatten genom grodden.

Du kan hitta monteringsskruven under ett metall- eller plastlock som täcker kranens övre kropp. Men för kranar som inte har detta lock fästs handtaget vanligtvis med en sexkantskruv på framsidan, sidan eller baksidan. Ta bort monteringsskruven med en skruvmejsel eller insexnyckel och dra försiktigt av handtaget.

Steg 3: Ta bort kassetten

Att ta bort handtaget lämnar skivkassetten exponerad och kan nu också tas bort. Om du har en monteringsring eller skruv som håller patronen på plats, ta bara bort den och lyft upp patronen. Du kan använda en tång om den är för kladdig men kom ihåg att vara försiktig.

När du har tagit bort patronen, kontrollera om den är sprucken eller skadad. Om så är fallet måste du ersätta den med samma modell.

Steg 4: Ta bort gummitätningar

Läckage orsakas oftast av skadade gummitätningar eller förekomst av grus eller mineralavlagringar i tätningarna. Så ta försiktigt bort dessa tätningar med en skruvmejsel. Rengör dem sedan försiktigt med en mjuk nylonborste. Rengör också portarna också.

Steg 5: Byt ut O-ringen

Om din O-ring är sprucken, använd en verktygskniv för att skära av den efter att du tagit bort grodden. Belägg sedan dina nya O-ringar med en rörmokares fett och sätt tillbaka dem på spåret.

Steg 6: Installera tillbaka kranen

Nu kan du sätta tillbaka gummitätningarna som de var. Och sätt tillbaka den nya eller gamla skivkassetten om den var oskadad. Se till att passa in flikarna på patronen med kranens urtag eller hål. Skruva tillbaka monteringsskruven eller locket om det finns och sätt tillbaka handtaget.

Nu kan du slå på vattentillförseln.

Slutgiltiga tankar

Så det är hur man fixar en läckande köksblandare med ett handtag. Kom ihåg att följa stegen korrekt och var försiktig så att du inte tappar bort delar vid demontering.

Dags att rusta upp trädgården efter vintern och göra den redo för våren! Erbjudande till den 10 april.
Dags att rusta upp trädgården efter vintern och göra den redo för våren! Erbjudande till den 10 april.