Hur Fungerar en Kommersiell Vattenavhärdare?

Många människor beroende av hårt vatten för rengöring, bad och matlagning, men där tjänar vattenavhärdare ett viktigt syfte.

Hårt vatten torkar ut hud och hår helt, lämnar ett obehagligt filmigt tvålskum över köks- och badrumsgolv och skadar de flesta apparater. Men hur fungerar en kommersiell vattenavhärdare?

En vattenavhärdare hjälper till att eliminera ett av de vanligaste vattenkvalitetsproblemen som industrier stöter på; vattnets hårdhet. Läs vidare för att lära dig mer om hur en kommersiell vattenavhärdare fungerar.

Vad är hårt vatten?

Hårt vatten innehåller stora mängder lösta magnesium- och kalciummineraler. Dessa mineraler är i allmänhet ofarliga för människors hälsa men bidrar till överdriven uppbyggnad av kalciumkarbonatavlagringar i industriell utrustning. Som ett resultat av detta fungerar maskiner mindre effektivt och kostnaden för att värma vatten ökar.

Vad är en kommersiellt vattenavhärdare?

En kommersiell vattenavhärdare hjälper till att bli av med vattnets hårdhet som vanligtvis orsakar avlagringar på hushållsutrustning, pannor och andra industriella värme- och kylsystem. Kommersiella vattenavhärdare kan göra detta genom att ta bort överskott av kalcium- och magnesiumavlagringar i vattnet och ersätta dem med salt.

Det finns många varianter av vattenavhärdare, till exempel den saltbaserade jonbytarmjukgöraren, som har två huvuddelar som inkluderar:

  • Saltlösningstanken: Det är här saltet lagras för att senare blandas med vatten för att bilda en saltlakelösning.
  • Hartstanken: Det är här vattnet strömmar i snabb takt för att helt spola ut magnesium, kalcium, smuts, järn och andra sediment från vattnet.

Kommersiell vs. Vattenavhärdare för bostäder

Den största skillnaden mellan vattenavhärdare för kommersiellt bruk och för bostadsbruk är hur ofta de regenereras och deras storlek. Under regenereringsprocessen där mjukt vatten inte är tillgängligt är det viktigt att den kommersiella användningen av vattenavhärdare dimensioneras. Detta bör göras i enlighet med mängden vatten som enheten använder dagligen.

Dessutom, i kommersiella tillämpningar av vattenavhärdare, finns det en mätare fäst på kontrollventilen för att mäta mängden vatten som systemet förbrukar. Men när hartstanken inte kan ta bort vattnets hårdhet måste den regenereras. Denna regenereringscykel görs vanligtvis på natten när mjukt vatten egentligen inte behövs.

Flera vattenavhärdare är installerade i andra kommersiella tillämpningar av vattenavhärdare, där mjukt vatten krävs 24 timmar om dagen. Arrangemanget är gjort så att medan den ena regenererar, mjukar den andra upp ditt vatten.

Andra kommersiella enheter använder flera vattenavhärdningssystem för att bearbeta allt vatten de använder dagligen. Det är möjligt att koppla ihop fyra individuella vattenavhärdare till ett enda övergripande vattenavhärdare.

Vattenmjukningsprocess

Så, hur fungerar en kommersiell vattenavhärdare? Vattenavhärdningsprocessen för industrier kräver att inkommande vatten flödar genom en porös hartsbädd av konsekventa små plastpärlor. Dessa fina plastpärlor är speciellt konstruerade och behandlade så att var och en är mycket porös. Dessutom är ytan på dessa små plastpärlor permanent kemiskt justerad för att attrahera vattenhärdande mineraler.

Hartsbäddens ytområden har en affinitet för mineraler med en elektronladdning på två eller fler, som magnesium och kalcium. Andra mineraler med liknande elektronladdning kan också elimineras. För att säkerställa att vattenavhärdningssystemet fungerar normalt, görs en grundlig analys av det inkommande vattnet. Under analysen leds det inkommande vattnet till ett vattenavhärdarkärl fyllt med den mycket porösa hartsbädden.

När hastigheten på det inkommande vattnet gradvis minskar kommer det att spridas över en bredare yta på hartsbädden. När vattnet väl rinner genom miljontals små, porösa pärlor, attraheras mineralerna som finns i vattnet till bäddens yta. Slutligen kommer vattnet ut från hartsytorna – befriat från motstående mineraler och med minimalt hydrauliskt tryckfall.

Jonbytarmassa

Eftersom varje yta av varje jonbytarmassa ofta är upptagen med mineraler, kommer vattenavhärdarens effektivitet gradvis att minska. Därför måste ett komplett industriellt vattenavhärdningssystem ha utrustningen för att regenerera varje bädd i hartset.

Vanligtvis finns det en dubbel jonbytarmassa tillgänglig i de flesta industriella vattenavhärdningssystem som ger tillräckligt med tid för den initiala hartsbädden att regenerera. När väl vatten avleds till den dubbla jonbytarmassan, börjar regenereringen av den initiala jonbytarmassa. Det andra alternativet är att stänga av det utströmmande vattnet under regenereringscykeln.

Slutsats

Ett stort antal hotell, restauranger, äldreboenden, tillverkningsanläggningar, flerbostadshus och andra kommersiella företag kräver vattenavhärdare. För sådana företag är svaret på “hur fungerar en kommersiell vattenavhärdare” mycket viktigt. Detta beror på att bästa vattenavhärdaren kommer att aktivera du att driva ditt företag smidigt, förhindra uppbyggnad av smuts i dina rör och rädda dina maskiner från undvikande slitage.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!