Hur Fungerar Vattenfilter?

Vattenfilter används för att effektivt rena vårt dricksvatten från föroreningar och smuts. Reningseffektiviteten skiljer sig från filter till filter.

Varje typ av filter är särskilt effektiv för att ta bort vissa föroreningar. Ett enda filter kan aldrig eliminera alla föroreningar och föroreningar som finns i vattnet. Därför installeras i de flesta reningssystem en kombination av två eller fler än två filtersystem för effektiv rening.

Huvudsyftet med dessa vattenfilter är att ta bort oönskade och sjukdomsframkallande föroreningar från vattnet som vi konsumerar i vårt dagliga liv. Dessa filter kan inte döda bakterierna som finns i det förorenade vattnet, utan de hindrar dessa föroreningar från att passera till vårt dricksvatten, vilket räddar oss från de allvarliga hälsokonsekvenserna. Vissa av föroreningarna kan orsaka allvarliga hälsoproblem som förorenar vårt dricksvatten.

Vattenreningssystem:

Mekanismen för dessa vattenfilter är nästan densamma i alla reningssystem. Filtreringsprocessen av dricksvatten är huvudsakligen sammansatt av fem steg som ges enligt följande:

 • Sediment
 • Mekanisk
 • Kemisk
 • Mineral
 • Bakteriell

De olika reningsprocesserna som används i dessa filter kan vara vattenfiltrering med omvänd osmos, ultrafiltrering och ultraviolett desinfektion. I detta avseende är vattnets kvalitet och natur också viktig. Vilken typ av filter som är lämpligt för din vattenrening bestäms av vattnets kvalitet. De olika vattenkällorna har separata egenskaper som tillsätts med vattnet tillsammans med deras speciella föroreningar och föroreningar. Typen av filter bör väljas utifrån vattnets kvalitet.

Grunderna för vattenfilter

Vattenfiltrens funktion är att blockera föroreningar och smuts i form av bakterier, virus och andra metalliska ämnen från att passera till vårt dricksvatten. Det finns ett poröst membran genom vilket vatten passerar där de små öppningarna tillåter rent vatten och håller kvar föroreningarna.

Effektiviteten hos dessa filter beror på storleken på dessa porer som bestämmer kvaliteten på renat vatten. Dessa porer är av mikroskopisk natur och därför är temamätningar av porernas storlek också mikroskopiska.

Mätningen av dessa porers storlek kallas mikron. Storleken på en mikron är 1/1000 av en milliliter. En mikron-stora filter kan lätt filtrera parasiter, deras ägg och larver, och protozoer från vattnet. Men för att filtrera bort bakterier från vattnet behöver du ha ett filter med storleken 0,4 mikron.

  Tekniker som används i vattenfilter:

  Det finns två typer av tekniker som används i vattenfilter för att ta bort föroreningar som anges enligt följande:

  • Fysisk filtrering:
  • Fysisk filtrering innebär ett fysiskt filter genom vilket vatten sköljs för att avlägsna de skadliga föroreningarna och andra föroreningar. Det fysiska filtret fungerar som ett såll eller en tunn bit textil som fungerar som ett filtrerande membran för att separera föroreningar och föroreningar från vattnet.

   • Kemisk filtrering:
   • Kemisk filtrering innebär rening av vatten genom kemisk process. Det handlar om en kemiskt aktiv substans som aktivt tar bort föroreningar från vattnet.

    Typer och arbetsmekanismer för vattenfilter:

    För att förstå hur vattenfilter fungerar, kommer vi att diskutera några av huvudtyperna av dessa filter tillsammans med deras sätt att arbeta. Var och en av dessa filtertyper är utformade för att övervinna vissa problem. För det mesta är filtreringssystemet sammansatt av två eller än två filterkombinationer för bättre funktion och förbättrade resultat. Några av de viktiga typerna av filter ges enligt följande:

    1. Mekaniska filter/ sedimentfilter:

    Mekaniska filter innebär att föroreningar och föroreningar avlägsnas fysiskt genom en barriär i form av filter eller poröst membran. Effektiviteten hos mekaniska filter bestäms av storleken på deras respektive mikron och eliminerar därmed risken för föroreningar.

    • Med storleken på 5 mikron kan dessa filter ta bort synliga föroreningar från vattnet. Så i grund och botten är de bäst för att rena alla föroreningar som kan upptäckas av våra blotta ögon.
    • 1 mikron stora mekaniska filter kan effektivt ta bort föroreningar på mikroskopisk nivå .
    • Mekaniska filter i 5 mikronstorlek kan ytterligare eliminera risken för patogener, t.ex. giardia och cryptosporidium.
    • 2. Absorptionsfilter:

     I absorptionsfilter används aktivt kolgranulat för rening av vatten. Dessa kolgranuler är mycket aktiva för att fånga upp föroreningar och föroreningar som finns i det obearbetade vattnet. Anledningen till denna fångstförmåga hos dessa aktiva kolgranuler kan tillskrivas det faktum att de har en betydande inre yta som är perfekt packad med hörn och sprickor. Dessa enorma ytor kan lätt fånga upp kemiska föroreningar också, dvs. klor.

     Inhemskt har de vanligaste använda filtren aktivt kolgranulat. På grund av sin absorberande förmåga är de dessutom mycket effektiva för att eliminera obehaglig lukt och oönskade smaker från det renade vattnet.

     För absorptionsfilter kan kol tillverkas från olika källor som brinnande trä och kokosnötsskal etc. Filtren som består av kokosnötsskal är mer effektiva jämfört med den andra källan, dvs trä, men de är dyra också.

     3. Sekvestreringsfilter:

     Sekvestreringsfilter används för att isolera ämnena kemiskt i vattnet. Dessa filters huvudsakliga funktion är att mjuka upp vattnet genom att ta bort kalkavlagringar och minska risken för korrosion. För ändamålet används polyfosfat av livsmedelskvalitet i kalkbegränsande filter för att isolera mineraler som kalcium och magnesium, vilket kan leda till kalkavlagringar och korrosion.

     Tekniskt sett mjukar inte polyfosfat som används i dessa filter upp vattnet, utan det fungerar för att hålla kvar dessa mineraler i vattnet. Därför förhindrar det att dessa mineraler bildar en kalkbeläggning när de möter någon yta.

     Eftersom fjällhämning inte är lämplig för alla förhållanden, på grund av närvaron av hårda mineraler i vattnet. Därför rekommenderas i allmänhet en process som kallas jonbytesmetoden för vattenavhärdningsändamål för områden där vattnets alkalinitet sannolikt överstiger 180 ppm, vilket är mycket hårt vatten.

     4. Jonbytesfilter:

     I dessa filter används jonbytesmetoden för att mjuka upp det hårda vattnet. I denna metod ersätts magnesium- och kalciummineraler som finns i hårt vatten med andra joner, dvs natrium- eller vätejoner. Jonbytesmetoden är bättre för olika applikationer som håller hög temperatur konstant. Det beror på att de hårda mineraler som finns i vattnet avlägsnas fysiskt genom jonbytesprocessen, vilket minskar risken för kalkavlagringar.

     5 . Filter för omvänd osmos:

     Dessa filter involverar processen med omvänd osmos där vatten filtreras genom ett semipermeabelt membran med tryck för att avlägsna föroreningar och andra föroreningar. I denna process passerar rent vatten fritt genom det semipermeabla membranet medan föroreningarna fångas upp bakom. Omvänd osmos tar effektivt bort de oorganiska fasta partiklarna, dvs magnesium- och kalciumjoner som är lösta i vattnet.

     Effektiviteten av rening av omvänd osmos är otrolig. Andra filter används också med omvändosmosfilter som mekaniska eller sedimentfilter och absorptions- eller kolaktiverade filter. Deras kombinationer är installerade för att minska förhållandet mellan föroreningar och föroreningar till miniminivån och ge bättre resultat vid vattenrening.

     Vid rening med omvänd osmos utnyttjas själva vattnets tryck för att tvinga vattnet genom det semipermeabla membranet. Därför behöver den inte elektrisk energi under tiden. I olika applikationer där maximal renhet av vatten krävs, kan rening med omvänd osmos effektivt säkerställa 99,99 % renhet av det processade vattnet.

     Slutsats:

     Vattenfilter arbetar på ett systematiskt sätt för att minimera föroreningar från vatten. Det finns olika typer av vattenfilter som fungerar speciellt bra i vissa situationer. De fem vanligaste filtren tillsammans med deras respektive funktionsmekanism har markerats. En kombination av dessa filter är också installerad i vattenreningssystemen. Det beror på att varje typ av vattenfilter har sina egna fördelar och nackdelar. Att installera en kombination kan ytterligare förbättra vattnets renhetsnivå och reducera förhållandet av föroreningar till ett minimum. Från diskussionen ovan kan du enkelt välja typ av filter eller en kombination av dessa filter för att installera dem för ett vattenreningssystem som är bäst lämpat för de applikationer som krävs.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!